VTD inleder samarbete med matleverantör

VTD, som ingår i Stampens affärsområde ”tryck och distribution” tillsammans med V-tab, har inlett ett samarbete med Linas Matkasse. VTD kommer leverera frukostrelaterad mat till dörren för invånarna i Västra Götaland. Samarbetet inleds med en testperiod på tre månader där västkustarna blir först i Sverige med möjlighet att testa den nya frukostkassen. (Källa: Stampen).

Annons

Inkjet förändrar förlagsekonomin

Branschkolls grundare, Ola Karlsson, blev tidigare i år intervjuad av tidningen Svensk Bokhandel inför ett temanummer om print on demand för böcker. Här kan du läsa artikeln.

Förändrar förlagsekonomin

SVENSK BOKHANDEL NR 9-2011 (sid 19)
Av Lasse Winkler

Den digitala tryckteknikens snabba utveckling, i synnerhet de senaste åren, förändrar i grunden traditionell förlagsekonomi. Korta tryckserier med hög kvalitet blir normen samtidigt som priserna går ner.

De senaste åren har den digitala trycktekniken utvecklats så snabbt och till en sådan nivå att det förändrar den traditionella förlagsekonomin i grunden. Ola Karlsson, konsult och omvärldsbevakare, följer maskinutvecklingen i världen och ser en teknikutveckling som borde göra offsettryck allt mer ointressant för förlagen.
– Men de grafiska företagen är dåliga på att försöka påverka sina kunders affärsmodeller, säger Ola Karlsson.

På bara något år har brytpunkten för när det är lönsamt att välja offsettryck framför digitalttryck förskjutits från knappt 1000 exemplar till upp mot 5000 exemplar. Det ställer traditionell förlagsekonomi och förlags- strategi på huvudet.
Tryckbeslutet blir inte längre den stora vattendelaren där kapital låses upp i höga tryck- pappers-, och lagerkostnader. I stället kan ett förlag trycka böcker i riktigt korta serier, följt av snabba tilltryck vid behov.
– Tekniksprånget kom 2010 med de nya inkjet-maskinerna. Det sänkte tillverkningskostnaderna ordentligt berätar Ola Karlsson.

Med inkjet sker en övergång till flytande tryck, från den dominerande kopieringsliknande tekniken med torrtryck. Färgkostnaden, en av de stora utgiftsposterna, sjunker drastiskt samtidigt som kvaliteten blir lika bra som – eller bättre än – offsettryck.
– Dagens inkjet-maskiner är gjorda för att gå dygnet runt. De är byggda för att kunna trycka 100-150 miljoner sidor i månaden. Det är likt offsetpressar, säger Ola Karlsson.

Han ser hur det så länge omtalade skiftet mellan offset och digitaltryck kommer allt närmare. Men affärstänkandet släpar efter.
– Det är inte riktigt moget ännu. Det är jobbigt för förlagen att tänka om från att producera för lager till att trycka efter behov. De har svårt att se helhetsbilden. Vad händer i värdekedjan om du gör på det ena eller andra sättet? Jag kan tänka mig att förlagen våndas i dag.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Google använder ”greenwashing” för att marknadsföra katalogapp

Förra veckan lanserade Google ett nytt verktyg för att publicera och sprida kataloger digitalt. I lanseringen använder man miljöargument utan att hänvisa till verkliga fakta (greenwashing). Man skriver till exempel att Google Catalogs är ett ”Grönare sätt att shoppa”.

Detta är något som tillverkare och papper och tryckta kataloger kanske kan bli förargade över? Men missa inte alla de smarta funktioner som faktiskt gör katalogen bättre – söka i många olika kataloger samtidigt och göra egna collage som kan delas med vänner (se film längre ner på sidan).

Den amerikanska bloggen Dead Tree Edition skriver i en kommentar:

”Åh, så att byta till information som är lagrad i energi-slukande datacenter och sedan skickade via det kol-drivna internet, till elektronikprylar som innehåller massor av giftiga ämnen, är miljömässigt mer hållbart bara för att man inte använder papper – en återvinningsbar produkt som tillverkas från förnyelsebara material?”

Kommentar: Det är lätt för företag att ta till miljöargumentet när man ska marknadsföra en ny produkt. Särskilt elektroniska. Vad som är mest miljövänligt när det gäller just kataloger är väldigt svårt (troligtvis omöjligt) att komma fram till – många säger att ”eftersom vi redan har datorer och internet så är det bättre att utnyttja dem lite till”. Dessutom kommer det alternativ som fungerar bäst som försäljningsinstrument att vinna i alla fall.

Istället för att fokusera på vad de digitala konkurrenterna säger så är det dags att satsa ännu mer på att utveckla det tryckta mediet till att bli ännu mer miljövänligt. Och att samtidigt jobba med att kommunicera detta till marknaden. Och samtidigt erbjuda nya tjänster för digital publicering. Båda kanalerna kommer att samexistera – men en sak är säker – och det är att de elektroniska alternativen i snabb takt kommer att minska sin miljöpåverkan och det måste även trycksaken göra. Se tex vad Google gör för att sänka sin energiförbrukning.

ARVE Error: need id and provider
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Exaktaprinting öppnar i Lund

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Pliktlag även för digitalt material

I en lagrådsremiss som lades fram på tisdagen föreslår regeringen att reglerna för så kallade pliktexemplar, som gäller för trycksaker, även ska gälla för material som bara publiceras elektroniskt. Detta skriver Computer Sweden i sitt senaste nummer.

De som publicerar material på internet ska själva leverera materialet till Kungliga Biblioteket på samma sätt som tryckerier levererar trycksaker idag. Lagförslaget säger att materialet ska lämnas in på fysiska lagringsmedier som tex CD-skivor. Enligt regeringen är de tekniska förutsättningarna oklara för hur en digital leverans skulle kunna gå till.

Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och TV4 vill i stället att KB själva ska samla in materialet med hjälp av webbrobotar. Regeringen säger nej till detta eftersom det finns mycket material som ska samlas in och som finns bakom betalväggar hos medieföretagen.

Lagen planeras att införas stegvis men ska gälla alla från den 1 januari 2015. Privatpersoner som publicerar på internet omfattas inte av lagen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nätverk för frilansare alternativ till bemanningsföretag

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Amelia utvecklar den tryckta tidningen

”Webb, twitter, tv, radio, facebook – nu slår print tillbaka! För första gången

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Reklambyråernas timpris

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Banderoller ersätts av LED-tavlor på arenor

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Advant produktionsbyrå tecknar avtal med Kristinehamns kommun

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tidningen American Printer tar farväl

Ännu en grafisk tidning i USA upphör nu med sin publicering. Denna gång är det anrika American Printer som lägger ner sin utgivning som startade i oktober 1833. Webbtjänsten Whattheythink.com har helt tagit över marknaden för grafiska branschnyheter i USA.

Chefredaktör Katherine O’Brien skriver:

”American Printer has published its last issue. There won’t be a September issue. Penton, our parent company, stuck with us through some mighty lean months, but ultimately, there was no foreseeable model to achieve profitability.”

redaktionen@branschkoll.se
Annons