Vindspelet storsatsar för att hålla löftet om 100-procentiga leveranser

Vindspelet Papperslager

Tommy Dise är vd på Vindspelet i Borås, han driver den grafiska koncernen tillsammans med ägarna Peter Fäldt och Jan ”Linus” Linusson. Jochen Klug är projektledare. #tryckeri

Tommy Dise är vd på Vindspelet i Borås, han driver den grafiska koncernen tillsammans med ägarna Peter Fäldt och Jan ”Linus” Linusson. Jochen Klug är projektledare. #tryckeri

Med ett helt nybyggt hus på 6.500 kvadratmeter har tryckeriet Vindspelet i Borås investerat stort inför framtiden. Hela produktionskedjan är dessutom säkrad genom det helt nya fristående bokbinderiet i samma fastighet. Och i januari börjar Hans Ekelund som ny försäljningschef.

När Branschkoll träffar Vindspelet så framkommer snabbt att hela verksamheten vilar på ett fundament av en hög servicegrad – ”våra styrkor är något man bara upptäcker om man jobbar med oss” säger ägarna bakom det växande Boråsföretaget.

Alla kan säga att de har hög service men inte lika många kan leverera. Med egen stabil produktion kan vi lova att alltid leverera i tid, säger Jan ”Linus” Linusson.

Tidsfaktorn och kontrollen gör att man måste ha egen produktion och det är därför man nu har investerat stort och flyttat in i en helt ny fastighet i Viared strax väster om Borås.

100-procentiga leveranser

– Vi ska vara 100-procentiga i vår leveranssäkerhet och spretar man utanför huset med för många underleverantörer så ökar risken att det fallerar, säger Linus.

Den höga servicegraden kräver stor flexibilitet i produktionen. Därför hanterar man till exempel alla ordrar på samma sätt i offset som i de digitala pressarna – jobben planeras inte in i pressarna förrän det finns tryckplåt att sätta in.

Peter Fäldt och Jochen Klug vid de två offsetpressarna.

Peter Fäldt och Jochen Klug vid de två offsetpressarna.

– Jobben snurrar in och ut väldigt snabbt på det sättet. Och det är lätt att lägga in panikjobb säger Jochen Klug som är projektledare.

Idag omsätter Vindspelet, tillsammans med bokbinderiet och två mindre dotterbolag, runt 65 miljoner kronor på årsbasis. Av det ligger drygt 50 miljoner kronor i tryckeriet som med befintlig utrustning och personal klarar av 70 miljoner kronor. Så det finns gott om plats i huset för att växa.

Efter nyår börjar Hans Ekelund som ny försäljningschef och han får därmed uppgiften att fylla den nya kostymen.

– Från årsskiftet är vi åtta säljare totalt och Hans uppgift blir att skapa en bättre struktur och bättre framförhållning på försäljningen, säger Tommy Dise som är vd för både tryckeriet och bokbinderiet.

Grafisk problemlösare

Vindspelet hjälper sina kunder med egentligen allt som trycks på papper – och lite till. Från visitkort och böcker till kataloger och affischer. Det man inte kan göra själv köper man in från andra grafiska aktörer.

– Vi löser allt kunden vill ha, säger Linus. Alla vet att man inte gör allt själv men då tar man hjälp av andra. Man blir en servicepartner till kunderna helt enkelt.

Många av våra kunder vill att vi hjälper dem med många beslut där de själva inte har kunskap. Det kan vara allt från materialval till olika bindningsmetoder. I takt med att faktorerna hos kunderna har försvunnit och inköp har flyttats till inköpsavdelningar så kräver det mer av Vindspelet som grafisk leverantör och det är en roll man gärna tar på sig. 

– Vi blir lite som mentorer för våra kunder när det gäller grafisk produktion. Vi hjälper dem att lösa sina problem och ofta handlar det om att få fram rätt saker i rätt tid – till exempel trycksaker till en mässa.

Delar huset med dotterbolag och kunder

I det 6.500 kvadratmeter stora huset sitter förutom Vindspelet även det helägda dotterbolaget Viareds bokbinderi som är något så ovanligt som ett nystartat bokbinderi med helt ny utrustning. Tryckeriet har i flytten gått från 1.600 kvadratmeter till 4.000 kvadratmeter.

VD Tommy Dise berättar att man investerat 30 miljoner kronor i nya maskiner och tillsammans med ett fastighetsbolag lagt 60 miljoner kronor i den nybyggda fastigheten.

Vindspelets nya tryckeri ligger strategiskt beläget vid motorvägen strax väster om Borås.

Vindspelets nya tryckeri ligger strategiskt beläget vid motorvägen strax väster om Borås.

Den stora satsningen gör man eftersom man kände att man behövde bli bredare och större för att klara av att hjälpa kunderna på rätt sätt i framtiden. Fler delar under egna vingar ger bättre kontroll över en större del av produktionen är tanken.

– Kunderna är dessutom jätteglada över att vi vågar satsa på det här sättet, säger Tommy.

Utöver tryckeriet och bokbinderiet har man ett eget litet budbolag med tre bilar, ett mediadistributionsföretag och ett fristående annonsmediaföretag, en stor kund till tryckeriet, som hyr in sig i huset.

”Norra Europas modernaste bokbinderi”

Viareds bokbinderi

Ny bokbinderiutrustning från Müller Martini.

Nystartade Viareds bokbinderi, med ny utrustning från främst Müller Martini, kallar man för ”norra Europas modernaste bokbinderi” vilket Tommy framhåller är ord från Müller Martini.

Vindspelet är självklart grunden i deras omsättning, med bara en enkel port mellan företagen, men tanken är att man också ska plocka in externa kunder.

– De drog igång i våras och har redan fått in externa kunder, säger Tommy.

Framtid och tillväxt

Tillväxt inom nya områden sker helt behovsbaserat och ganska långsamt. När man upptäcker att efterfrågan ökar inom ett område gör man en plan för hur man kan producera själva.

– Vi växer långsamt in i det vi behöver göra – det är viktigt att alla på företaget är med på det som händer i företaget. Vi gör saker när vi är redo för det.

– Vi ser också att det fortfarande finns en marknad i Stockholm och dit ska vi upp och röja lite fram över, avslutar Tommy.

Vindspelet Papperslager

VD Tommy Dise i papperslagret på Vindspelet.

Arkitektkopia gör strategisk flytt – bygger ut tryckeriet i Göteborg

Gunnar och Robine 1800
Ämnen i artikeln: ABAArkitektkopia

För åtta år sedan flyttade man in i sina nuvarande lokaler i Bromma men när hyreskontraktet löper ut under nästa år så flyttas all ark- och ritningsproduktion till anläggningen i Göteborg.

I Göteborg finns sedan många år produktionen av storformat och i lokalerna finns plats för att rymma det som idag produceras i Stockholm.

Motivet bakom förändringen är ekonomiska berättar vd Gunnar Duintjer för Branschkoll.

– Efter noga övervägande har vi kommit fram till att det är en bättre lösning, främst ekonomiskt, att satsa i Göteborg där vi har en väl fungerande anläggning och plats att ta in det som finns i Stockholm.

Fortsatt stor representation i Stockholm

Det är viktigt för Arkitektkopia att fortsatt finnas nära kunderna i Stockholm och det kommer säkerställas även fortsättningsvis genom representation i Stockholm av cirka 50 medarbetare.

Höga hyresnivåer i Stockholm har gjort att många andra har flyttat ut från Stockholm och Arkitektkopia gör nu samma strategiska flytt.

– Vi har erfarenhet att göra stora förändringar och det fungerade bra när vi samlade storformat i Göteborg så det kommer att gå bra den här gången också, säger Gunnar Duintjer.

Det är tuffare tider med lägre efterfrågan och Gunnar Duintjer tror att vändningen nog inte kommer förrän 2025.

Flytten kommer succesivt ske under första halvåret 2024 och ännu finns inget slutdatum för när allt ska vara klart spikat.

– Tyvärr är det medarbetare i Stockholm som blir uppsagda, men alla blir erbjudna att flytta med till Göteborg även om det såklart är svårt för de flesta.

Flytten innebär också att man gör en kraftig effektivisering och man kommer också att uppgradera maskinparken i och med flytten.

– Göteborgsflytten representerar en betydande satsning från vår sida, och vi tror starkt på dess potential.

Logistiken kring leveranser ut i landet är redan väl uppbyggd så den delen skapar inga nya utmaningar. Leveranser enligt avtal blir inga problem alls, menar Gunnar som också betonar att man har franchisetagare i närheten av Stockholm (Nyköping och Eskilstuna) som kan lösa snabba leveranser i och runt huvudstaden.

– Vi har inte samma efterfrågan på leveranser samma dag från våra kunder, och om det uppstår så är det något vi kan hantera antingen genom franchisetagare eller med partners.

Stort behov av rekrytering

Processen att hitta ny produktionspersonal till Göteborg är redan inledd. Man ser ett behov av att anställda tio till tolv personer inom tryck och efterbehandling.

– Hela storformatsproduktionenn i Göteborg är idag runt 40 personer och nu blir vi ett tiotal till.

Att lyckas med att hitta rätt personer är något man har funderat igenom noga och man tror inte att det blir ett problem.

– Jag känner att vi har ett  bra rykte som arbetsgivare i Göteborg och vi har redan fått in många svar på våra första annonser. Vi strävar efter en mix av mer erfarna personer och de som är nya i branschen.

Strategi för 2030

När man blickar mot framtiden ser Arkitektkopia en ökande inriktning mot tjänsteerbjudanden med en förändrad efterfrågan på trycktjänster. Med en långsiktig strategi som sträcker sig till 2030 är flytten en del av planen för att minska de fasta kostnaderna, delvis för att kunna utveckla det som krävs på lång sikt.

– Vi kommer fortsätta med tryck, men inriktningen ligger mer på att erbjuda tjänster och lösningar i samarbete med partners och underleverantörer. Den svenska marknaden för tryck visar en tydlig trend, och vi behöver anpassa oss därefter.

Man fortsätter att driva verksamheten i Arkitektkopia med ABA som ett eget separat varumärke. Idag är man 12 franchisetagare medan man finns i Stockholm, Göteborg och Malmö med egna bolag.

När det kommer till bolagets storlek är man nöjda för tillfället. Man är öppna för förvärv men inte nödvändigtvis rena tryckerier utan istället skulle det kunna vara bolag inom tjänster kopplat till tryck.

– Vi har inget tydligt mål att växa. För oss handlar det mycket mer om att skapa en sund lönsamhet som kan ligga till grund för framtida utveckling, avslutar Gunnar.

Ämnen i artikeln: ABAArkitektkopia
redaktionen@branschkoll.se

V-tab har lagt dagstidningstrycket bakom sig

Dan Eriksson V tab
Ämnen i artikeln: V-TAB

Efter den omvälvande omstruktureringen är man nu en mycket mindre aktör – men med en plan för framtiden. ”Vi har förändrat vår kostnadskostym brutalt.”

Ämnen i artikeln: V-TAB
redaktionen@branschkoll.se

Muller Martini köper Hunkeler i grafisk storaffär

hunkeler muellermartini
Ämnen i artikeln: HunkelerMuller Martini

Muller Martini Holding AG har förvärvat samtliga aktier i Hunkeler Group, därmed slås två av de ledande företagen inom efterbehandling av tryckta produkter ihop.

Familjerna Hunkeler och Crédit Mutuel Equity har sålt sina andelar till Muller Martini, men köpesumman hålls hemlig.

Företagen har en lång historia av nära samarbete sedan andra världskriget. Detta strategiska beslut syftar till att stärka innovation och kundservice genom gemensamma försäljnings- och servicestrategier. Ledningen under Daniel Erni på Hunkeler AG fortsätter som vanligt, och varumärket Hunkeler behåller sina produkter och tjänster.

Fusionen ses som ett stort steg mot att bättre hantera den digitala transformationen på marknaden, särskilt inom korta bokproduktionsserier, enligt ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: HunkelerMuller Martini
redaktionen@branschkoll.se

Han tar över ledarskapet på Enfocus

En del av företagets strategiplan för framtiden.

Enfocus påbörjar ett nytt kapitel genom att utse Tim Bernaerdt till sin nya ledare. Bernaerdts började på företaget 2013 och skall sätta en ny riktning för framtiden, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Bernaerdts utnämning är ”mer än ett ledarskapsbyte”, skriver företaget. Den representerar ett strategiskt drag för Enfocus. Utnämningen sammanfaller med lanseringen av Enfocus Review, ett system för online-proofing, och Enfocus Cloud, en molnbaserad lösning för arbetsflöden.

– Jag känner mig hedrad över att få leda Enfocus verksamhet. Jag ser fram emot att fortsätta vår framgångssaga och föra Enfocus in i framtiden. Tillsammans med vårt globala nätverk av mycket skickliga Channel Partners har vi haft stora framgångar under de tio år jag har varit på företaget, säger Tim Bernaerdt.

Det befintliga ledningsteamet är oförändrat för att tillhandahålla stabilitet och stöd.

redaktionen@branschkoll.se

Ny kvalitets- och hållbarhetsansvarig till Plockmatic

Plockmatic Michael Nasstrom
Ämnen i artikeln: Plockmatic

Plockmatic Group har rekryterat en ny kvalitets- och hållbarhetschef. Det är Michael Näsström som har erhållit denna tjänst.

Michael kommer senast från Episurf Medical där han var ansvarig för kvalitets- och läkemedelsjuridska frågor.

Michael Näsström ska jobba med utvecklingen och implementeringen av kvalitetssäkringsstrategier för att säkerställa att företaget upprätthåller de högsta standarderna för produktleverans och även ansvara för hållbarhetsfrågor, skriver man i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Plockmatic
redaktionen@branschkoll.se

Grus i maskineriet för stor nordisk tryckeriaffär

contract 1800

”Måste utreda fusionens konkurrenseffekter”.

redaktionen@branschkoll.se

SBTi godkänner Canons mål för utsläppsminskning

Canon SBTi
Ämnen i artikeln: CanonSBTi

Har validerat och godkänt Canons mål för att minska företagets egna CO2-utsläpp.

Ämnen i artikeln: CanonSBTi
redaktionen@branschkoll.se

Bättre läge inför vintern – men viktigt att använda elen smart

el

Förra årets höga elpriser slog hårt mot svenska hushåll och företag. I år ser läget bättre ut inför den kalla årstiden.

redaktionen@branschkoll.se

VD-byte på Visutech

Visutech2
Ämnen i artikeln: Visutech

Helt enligt plan blir Johan Lidström nu vd för Visutech efter Jan-Olof Jungersten.

”Efter en framstående karriär på mer än tre decennier, meddelar Visutech Digital AB att dess grundare och vd, Jan-Olof Jungersten, kommer att lämna över vd-rollen till Johan Lidström. Denna strategiska förändring markerar en ny era för företaget samtidigt som det bygger på en stabil grund av erfarenhet och framgång.”

Redan 2020 klev Johan Lidström upp som företagets framtida vd och har sedan dess tagit allt mer ansvar och tar nu alltså över som vd.

Senaste året har man lagt till långt mer än bara HP Indigo till sin portfölj av produkter – bland annat genom avtal med Bobst och Fujifilm.

Jan-Olof Jungersten grundade Visutech år 1988 och har sedan dess varit drivande i företagets utveckling och tillväxt. Efter att ha lett företaget sedan företagets start har Jungersten beslutat att trappa ner från den dagliga driften men kommer att fortsätta bidra som huvudägare och styrelseordförande i koncernen, skriver man i ett pressmeddelande.

Johan Lidström har tidigare arbetat som försäljningschef, och senast som Vice vd.

– Efter 35 fantastiska år som vd för Visutech är det med glädje jag lämnar över rodret till Johan Lidström. Hans engagemang och kompetens är en stor tillgång för företaget, och jag är övertygad om att han tillsammans med ledningsteamet och en fantastisk passionerad personal kommer att leda företaget framgångsrikt in i framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta stödja Visutech i en mer strategisk koncernroll och bidra till dess fortsatta framgång, kommenterar Jan-Olof Jungersten förändringen.

Ämnen i artikeln: Visutech
redaktionen@branschkoll.se

Postnords vd får lämna på dagen – Strålfors-vd tar över

mathias kruemmel Postnord

Postnords vd Mathias Krümmel som varit vd för Postnord Sverige sedan 2021, lämnade den 6 december företaget och sin roll i koncernledningen.

Orsaken bakom att Krümmel lämnar vd-posten framgår ej och Postnord säger i ett uttalande att de inte ger några kommentarer utöver det som står i pressmeddelandet.

Påverkar även ledningen i Strålfors

Efter det hastiga avhoppet gör man flera förändringar i Postnords toppskikt.

Ylva Ekborn, nuvarande chef för Postnord Accelerate och vd för Postnord Strålfors, tar över som tillförordnad vd för Postnord Sverige.

Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för Postnord, övertar tillförordnat chefskap för Postnord Accelerate, medan Lisbet Karlsson, nuvarande landschef för Postnord Strålfors Sverige, blir tillförordnad vd och koncernchef för Postnord Strålfors.

Dessa förändringar träder i kraft den 6 december 2023. Samtidigt pågår en rekryteringsprocess för att hitta en permanent vd för Postnord Sverige.

redaktionen@branschkoll.se