Logga in

Vindkraft i FSC-skogsbruk – tolkningsförslag på remiss

09 mars, 2012 | Av: Branschkoll | Dela:

Pressmeddelande från FSC 2012-03-09

Ett förslag till hur FSC ska förhålla sig till vindkraft har skickats ut på remiss av Internationella FSC. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 april. Först därefter kan det komma slutgiltiga besked om FSC och vindkraften.

Internationella FSC framhåller i tolkningsförslaget att vindkraftverk kan ha positiva miljöfördelar, genom förmågan att leverera förnybar energi. Samtidigt hänvisas till andra viktiga aspekter, exempelvis FSC:s regler som rör skogsomvandling, bibehållande av höga naturvärden, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, och att gällande lagar och regler ska följas.

I tolkningsförslaget definieras vindkraftsetableringar som en omvandling av skogen, eftersom etableringen leder till en förändrad markanvändning, från skogsbruk till icke-skoglig användning.

Omvandling av skogen är inte är tillåten på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas om tre tydliga villkor är uppfyllda; bland annat att omvandlingen ger uppenbara, betydande, nya och långsiktigt säkerställda bevarandefördelar för skogsbruksenheten. I tolkningsdokumentet beskrivs det som en ”utmanande uppgift” att påvisa att en vindkraftsetablering kan ge ett sådan resultat. Likaså att leveransen av  förnybar energi inte kan jämställas med bevarandefördelar ur ett skogligt perspektiv.

Internationella FSC pekar i tolkningsdokumentet på ytterligare en väg för att hantera vindkraftsfrågan: möjligheten att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur skogsbrukscertifikatet. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas.

FSC lägger stor vikt vid att olika intressenter ska få möjlighet att reagera på och kommentera förslag till regelförändringar. Det är skälet till att det här förslaget remissbehandlas. Det är alltså inget slutgiltigt besked om relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk.

Växande Postemballage i Jönköping investerar i ökad kapacitet och fler tjänster

Postemballage i Jönköping hjälper tryckerier med både tryck på kuvert och med förpackningar för frakt. Men man gör också profilprodukter, kuvertering, printning, fals- och plock, inplastning och annat inom distribution. Under det gångna året har man växt ytterligare och nu investerar man i ökad kapacitet och fler tjänster. (mer…)

Danagårdlitho marknadsför sina miljösatsningar med ny film

Danagårdlitho berättar i en film om hur man jobbar med miljö- och klimatfrågor.

I en tre minuter lång film berättar Linn om hur tryckeriet Danagårdlitho tänker kring trycksaker och miljö. (mer…)

Debatt: Ta bort priskorgarna i offentliga upphandlingar av trycksaker

Grafiska företag fyller ofta i stora priskorgar i samband med anbud i offentliga upphandlingar. Priserna blir snabbt gamla och tar orimligt mycket tid att fylla i.

Offentliga upphandlingar inom grafisk bransch tar orimligt stora resurser för inblandade företag på grund av upphandlingsprocessen och att många tilldelningar överklagas till domstol. Här presenteras en idé på hur man skulle kunna utveckla och förenkla processen.

Tryckeriet Moo erbjuder sina kunder att investera i bolaget

Moo.com planerar att ta in kapital från sina kunder.

Online-tryckeriet Moo, med produktionsanläggningar i England och USA, undersöker intressent bland sina över en miljon kunder att bli gräsrots-finansiärer.

Smurfit Kappa lanserar leksaker i wellpapp

Smurfit Kappa har lanserat en kollektion med leksaker av papper

4evergreen – en ny allians för fiberbaserade förpackningar

4evergreen är en ny industriallians för aktörer inom fiberbaserade förpackningar. Bland medlemmarna finns flera tunga namn inom förpacknings- och pappersindustrin. (mer…)

Svenskproducerade trycksaker är bäst för miljön – ”blir standard för att beräkna CO2-avtryck för trycksaker”

Åtta.45 är det första svenskägda tryckeriet att certifieras för användning av Climate Calc – som beräknar en trycksaks CO2-avtryck. Nu ska många fler följa efter. (mer…)

Digaloos grundare går vidare – här berättar han varför

Efter försäljningen av Digaloo till Taberg Media Group i mars 2018 väljer nu vd:n Jannes Dahlgren att lämna företaget. (mer…)

Workflow Summit: Finns det för mycket mjukvara i grafisk bransch?

Den 12 november var det dags för den grafiska branschen att lära sig mer om automatisering och arbetsflöden när Grafkoms Workflow Summit 2019 hölls i Stockholm. (mer…)