Logga in

Vindkraft i FSC-skogsbruk – tolkningsförslag på remiss

09 mars, 2012 | Av: Branschkoll | Dela:

Pressmeddelande från FSC 2012-03-09

Ett förslag till hur FSC ska förhålla sig till vindkraft har skickats ut på remiss av Internationella FSC. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 april. Först därefter kan det komma slutgiltiga besked om FSC och vindkraften.

Internationella FSC framhåller i tolkningsförslaget att vindkraftverk kan ha positiva miljöfördelar, genom förmågan att leverera förnybar energi. Samtidigt hänvisas till andra viktiga aspekter, exempelvis FSC:s regler som rör skogsomvandling, bibehållande av höga naturvärden, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, och att gällande lagar och regler ska följas.

I tolkningsförslaget definieras vindkraftsetableringar som en omvandling av skogen, eftersom etableringen leder till en förändrad markanvändning, från skogsbruk till icke-skoglig användning.

Omvandling av skogen är inte är tillåten på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas om tre tydliga villkor är uppfyllda; bland annat att omvandlingen ger uppenbara, betydande, nya och långsiktigt säkerställda bevarandefördelar för skogsbruksenheten. I tolkningsdokumentet beskrivs det som en ”utmanande uppgift” att påvisa att en vindkraftsetablering kan ge ett sådan resultat. Likaså att leveransen av  förnybar energi inte kan jämställas med bevarandefördelar ur ett skogligt perspektiv.

Internationella FSC pekar i tolkningsdokumentet på ytterligare en väg för att hantera vindkraftsfrågan: möjligheten att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur skogsbrukscertifikatet. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas.

FSC lägger stor vikt vid att olika intressenter ska få möjlighet att reagera på och kommentera förslag till regelförändringar. Det är skälet till att det här förslaget remissbehandlas. Det är alltså inget slutgiltigt besked om relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk.

Mässan Sign&Print ställs in – flyttar till nätet

Mässan Sign&Print Scandinavia blir digital i februari 2021.

Den svenska grafiska mässan blir digital i februari 2021 och planeras fysiskt till 2022 istället. (mer…)

200 miljoner kronor per år ska få barn att läsa mer och bättre

Regeringen och samarbetspartierna satsar 200 miljoner kronor årligen i ett ”läspaket” som ska hjälpa fler barn och ungdomar att läsa mer. Tryckta texter ska få ”fortsatt stort utrymme”.

Podd-premiär: Michael Mossberg om inkjet, affärsmodeller, miljö och pandemin

Branschkoll har startat en podd och har redan publicerat fyra avsnitt. De första tre har haft gäster från produktmedia-branschen men nu är det podd-premiär för tryckeribranschen. Först ut är Michael Mossberg från Edvard Schneidler. (mer…)

De blir exklusiv återförsäljare av laserstans i Europa

Motioncutter lägger ut försäljning och service av sin laserstans.

Storförlag säger upp avtal med Readly

(Bild: Readly)

Den digitala tidskriftstjänsten Readly tappar svenskt innehåll.

Reklamtröttheten fortsätter öka – men måste det finnas reklam så ska den vara fysisk eller på biografen

Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl är bekymrad över utvecklingen.

6 av 10, eller ja, 59 procent av svenskarna är negativa till reklam och andelen som är ”mycket negativa” har ökat till drygt 20 procent, enligt

Medieinvesteringarnas kraftiga nedgång mattades av i augusti

Siffrorna visar på en ökning men det är fortfarande minussiffror på grund av en kalendereffekt – men det finns tecken på återhämtning.

Tryckeriförvärv i Västerbottens inland

Till vänster står Lennie Nylén som är vd för Original Tryckeri tillsammans med Roger Broberg tidigare vd på Nya Tryckeriet i Lycksele.

Original Tryckeri har tagit över Nya Tryckeriet i Lyckseles konkursbo där även Lycksele Annonsblad ingår. Original tryckeri finns i dag i Umeå och Sundsvall och nu lägger man alltså till Lycksele till listan. (mer…)

Frontpac investerar 40 miljoner i ny produktionsutrustning

Ny produktionsutrustning hos Frontpac i Arlöv ska fördubbla kapaciteten.

Frontpac storsatsar och gör nu en investering på 40 miljoner kronor i ny produktionsutrustning, (mer…)