Logga in

Vindkraft i FSC-skogsbruk – tolkningsförslag på remiss

09 mars, 2012 | Av: Branschkoll | Dela:

Pressmeddelande från FSC 2012-03-09

Ett förslag till hur FSC ska förhålla sig till vindkraft har skickats ut på remiss av Internationella FSC. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 april. Först därefter kan det komma slutgiltiga besked om FSC och vindkraften.

Internationella FSC framhåller i tolkningsförslaget att vindkraftverk kan ha positiva miljöfördelar, genom förmågan att leverera förnybar energi. Samtidigt hänvisas till andra viktiga aspekter, exempelvis FSC:s regler som rör skogsomvandling, bibehållande av höga naturvärden, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, och att gällande lagar och regler ska följas.

I tolkningsförslaget definieras vindkraftsetableringar som en omvandling av skogen, eftersom etableringen leder till en förändrad markanvändning, från skogsbruk till icke-skoglig användning.

Omvandling av skogen är inte är tillåten på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas om tre tydliga villkor är uppfyllda; bland annat att omvandlingen ger uppenbara, betydande, nya och långsiktigt säkerställda bevarandefördelar för skogsbruksenheten. I tolkningsdokumentet beskrivs det som en ”utmanande uppgift” att påvisa att en vindkraftsetablering kan ge ett sådan resultat. Likaså att leveransen av  förnybar energi inte kan jämställas med bevarandefördelar ur ett skogligt perspektiv.

Internationella FSC pekar i tolkningsdokumentet på ytterligare en väg för att hantera vindkraftsfrågan: möjligheten att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur skogsbrukscertifikatet. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas.

FSC lägger stor vikt vid att olika intressenter ska få möjlighet att reagera på och kommentera förslag till regelförändringar. Det är skälet till att det här förslaget remissbehandlas. Det är alltså inget slutgiltigt besked om relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk.

Brandfactory investerar i skärbord från Zünd

Dennis Hallam (operatör), Daniel Forsgren (teamledare storformat) och Daniel Redner (produktionschef) framför det nya skärbordet. (Bild: Press)

Brandfactory investerade under slutet av 2020 i ett nytt skärbord till sin produktion i Farsta (mer…)

Horizon digitialiserar – flera stora nordiska investeringar i efterbehandling

Horizon jobbar kontinuerligt med att ta fram smarta lösningar för tryckeriernas efterbearbetning av trycksaker.

Horizon har under senaste åren sålt tre stora limlinjer i Norden – så här ser man på framtidens grafiska företag. (mer…)

Mest lyssnat på Branschkollpodden 2020 – är du vår nästa gäst?

Några av gästerna i Branschkollpodden under 2020.

Tolv branschprofiler gästade Branschkollpodden 2020. (mer…)

21grams byter ägare – säljs för 350 miljoner kronor

Stefan Blomqvist, vd 21grams och Hans Leybaert, vd Unifiedpost Group. (Foto: 21grams)

21grams – som genom samordning effektiviserar både fysisk och digital post – får en ny ägare i Unifiedpost Group som sedan september 2020 är noterat på börsen i Belgien. Nu satsar ledningen på ytterligare tillväxt. (mer…)

Sigtuna Gravyr förvärvar och dubblar kapaciteten

Stärker maskinpark och kundbas genom förvärvet av en kollega.

3 aktörer slås ihop till 1 i Blekinge och flyttar till nya lokaler

Ny logotyp och nytt varumärke för de tre bolagen, som nu blir ett.

Nyligen utsågs man till ”superföretag” – nu flyttar man ihop och skapar ett gemensamt varumärke.

Tillverkat kartong till många klassiska ölunderlägg – Nu avvecklas Värmländska Svanskogs bruk

Tillverkningen flyttas till Tyskland.

Lanserar nytt påkostat inredningsmagasin – TMG Sthlm står för trycket

Tidigare chefredaktör för tidningen Residence, Hanna Nova Beatrice, lanserar inredningstidningen The New Era Magazine.

20 nya HP Indigo i Norden under 2020 – så här har volymerna utvecklats

Johan Gustafsson och Johan Lidström på Visutech.

Visutech, som säljer HP Indigo i Norden, rapporterar om utvecklingen under Coronaåret. 20 nya pressar är hittills sålda i Norden i år och volymerna är på väg tillbaka för civiltryckerierna.