Logga in

Vindkraft i FSC-skogsbruk – tolkningsförslag på remiss

09 mars, 2012 | Av: Branschkoll | Dela:

Pressmeddelande från FSC 2012-03-09

Ett förslag till hur FSC ska förhålla sig till vindkraft har skickats ut på remiss av Internationella FSC. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 april. Först därefter kan det komma slutgiltiga besked om FSC och vindkraften.

Internationella FSC framhåller i tolkningsförslaget att vindkraftverk kan ha positiva miljöfördelar, genom förmågan att leverera förnybar energi. Samtidigt hänvisas till andra viktiga aspekter, exempelvis FSC:s regler som rör skogsomvandling, bibehållande av höga naturvärden, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, och att gällande lagar och regler ska följas.

I tolkningsförslaget definieras vindkraftsetableringar som en omvandling av skogen, eftersom etableringen leder till en förändrad markanvändning, från skogsbruk till icke-skoglig användning.

Omvandling av skogen är inte är tillåten på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas om tre tydliga villkor är uppfyllda; bland annat att omvandlingen ger uppenbara, betydande, nya och långsiktigt säkerställda bevarandefördelar för skogsbruksenheten. I tolkningsdokumentet beskrivs det som en ”utmanande uppgift” att påvisa att en vindkraftsetablering kan ge ett sådan resultat. Likaså att leveransen av  förnybar energi inte kan jämställas med bevarandefördelar ur ett skogligt perspektiv.

Internationella FSC pekar i tolkningsdokumentet på ytterligare en väg för att hantera vindkraftsfrågan: möjligheten att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur skogsbrukscertifikatet. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas.

FSC lägger stor vikt vid att olika intressenter ska få möjlighet att reagera på och kommentera förslag till regelförändringar. Det är skälet till att det här förslaget remissbehandlas. Det är alltså inget slutgiltigt besked om relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk.

Så påverkar Coronaviruset branschen

Coronavirus är egentligen en grupp av olika virus, det senast upptäckta viruset heter Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV). Namnet kommer från latinets ord för krona ”Corona” eftersom viruset påminner om just en krona. (Bild virus: WHO)

I skrivande stund är över 60.000 bekräftat smittade av Coronaviruset och över 1.300 av dessa har lett till dödsfall. Viruset har dominerat mediebevakningen världen över de senaste veckorna, allmänheten är orolig och många drar sig för att resa till framförallt Kina, men även Asien generellt. Men hur påverkar viruset vår bransch?

Kraftigt ökat intresse för information om hållbarhet och det tryckta mediet

Niklas Bille var snabb med att börja använda information om det tryckta mediets hållbarhet från Two Sides – som bland annat tagit fram en broschyr om myter och fakta kring tryck och papper. (Bilder: Two Sides Nordics)

Two Sides, som informerar om det tryckta mediets hållbarhet, blir allt mer aktiva i Norden. Nyligen öppnade man upp för lokala företag att bli partners och har redan fått med sig elva företag i Norden och Baltikum – varav tre svenska och fyra norska tryckerier. (mer…)

Scanlux Packaging öppnar kontor i Sverige

Jasmine Jilltoft och Anna Pramborn som ska jobba på Scanlux nyetablerade kontor i Helsingborg.

Danska förpackningsaktören Scanlux Packaging öppnar kontor i Helsingborg.

Strejken är över: Finska pappersindustrin har ett nytt kollektivavtal

Nu kan papper lastas igen i finska hamnar. (Bild: Wikimedia Commons, Hummelhummel [CC BY-SA])

Den finska strejken i pappersindustrin är över. (mer…)

Komori utökar med efterbehandling inom civitryck – förvärvar MBO

Japanska Komori utökar sin produktportfölj med falsmaskiner genom att förvärva tyska MBO. Detta betyder att MBO gör ett nytt försök att sälja verksamheten. (mer…)

7 av 10 vill förbjuda telefonförsäljning

Telefonförsäljning är inte populärt enligt en nyligen genomförd undersökning av Norstat, 85 procent av de tillfrågade anser att telefonförsäljning drabbar människor som är utsatta och 73 procent anser att det borde vara olagligt.

UPPDATERAD: Finska papperstrejken förlängs med en fjärde vecka

Sedan en vecka är det strejk i den finska pappersindustrin. Nu kommer de första varningarna om

Brandsome förvärvat – blir Olympus igen

Brandsome har fått en ny ägare i en välkänd branschaktör och ska återigen bli Olympus, hör bolagets nya ägare berätta om förvärvet.

Konkurser och varsel i grafisk bransch 2019 – kraftig ökning under Q4

Nu är statistiken för helåret 2019 uppdaterad vad gäller konkurser och varsel i grafisk bransch – men också för byrå- och kommunikationsbranschen. Här hittar du alla diagram.