Upphandlingsstrul, automatiserat samtryck och Nytt liv för Stockholmstryckeri

Hej,
Samtryck är på mångas läppar i branschen för att effektivisera produktionen – så som de stora onlinetryckerierna gör. En intressant nyhet kring detta kommer från svenska Arifiq den här veckan. Det är i övrigt extremt mycket upp och ner – strul i flera upphandlingar, brand på pappersbruk, rekonstruktioner och konkurser – men positivt från Konjunkturinstitutet som säger att branschen tror på ökade volymer.

Vill förändrar spelreglerna med automatiserat samtryck
Svenska Arifiq har en ny modul som kraftigt förenklar både prisberäkning och produktion av flera jobb samtidigt. Första kunderna är redan igång i USA.

Konjunkturen: Produktionsvolymerna ökar
Konjukturinstitutets barometerindikator för grafiska branschen steg med hela åtta enheter under november. Det är fortsatt starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk ekonomi.

Brand på Holmens pappersbruk i Hallstavik
Kommer kosta 30 miljoner kronor och tillverkningen av papper för magasin och böcker står still i minst två veckor.

Big Image vann Swedavias ljuslådeupphandling värd 10 miljoner
Det gäller ljuslådor för reklam de kommande tre åren.

Qbank får in ny storägare – Tre Liljor tvingas sälja aktier för att lösa skulder
Tre Liljor, delar av det som finns kvar efter nedläggningen av Kaigan, tvingas sälja aktier i DAM-företaget Qbnk. Samtidigt har tre nya bolag i Kaigan-sfären försatts i konkurs.

HR Grafiska i rekonstruktion
Bokbinderiet i Göteborg med 15 anställda har tappat runt 20 procent av omsättningen hittills i år. Nu är man under rekonstruktion.

Upphandlingsstrul i Skåne – Parajett överklagar
Det handlar om print, kuvertering och postning av brev för ett 80-tal kommunala organisationer i södra Sverige som Parajett vann – och sedan förlorade. Nu överklagar man beslutet.

Kommunal tryckeriupphandling överklagas
Ringqvists tryckeri i Norrköping överklagar Norrköpings kommuns tryckeriupphandling eftersom man anser att utvärderingen inte gått rätt till. Det är bedömning av kvaliteten som är problemet.

Flint Group köper Xeikon
Färgtillverkaren, med stor verksamhet i Trelleborg och Lund, skapar nya affärsområdet Flint Group Digital Printing Solutions.

Boxon investerar i ny tryckpress för att leverera ökad lönsamhet för sina kunder
Nya idéer måste kunna lanseras snabbt och personaliseras.

Justnu-kedjans nya reklamfilmer
Justnu har släppt sina tre reklamfilmer. Bland annat driver man med billiga online-tryckerier och löser kaotiska problem på en mässa. Det avslutande budskapet är ”snabbt, nära, personligt”.

Fyra grafiska aktörer sponsrar klimatkonferensen COP21
Antalis, Ricoh, Riso och 3M sponsrar alla klimatkonferensen på olika vis.

Så här ser svensk dagstidningsmarknad ut – uppdaterad faktasamling
Det finns bland annat information om upplagor, utgivningar, vilka läsarna är, räckvidd och reklameffekter.

Övrigt

I Korthet

Ring eller maila om du funderar på något.
/Ola

070-566 09 52

Adobe lanserar Flash-”dödare”

Ämnen i artikeln: AdobeFlashHTML5
Ämnen i artikeln: AdobeFlashHTML5
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Katastrofen i Japan påverkar även pappersindustrin

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Bording visar ”Händelsestyrd reaktion” på marknadsförings- mässa

Ämnen i artikeln: Bording

På veckans kombinerade IT- och marknadsföringsmässor i Kista utanför Stockholm handlar det mesta om Cloud computing, e-handel, crm och sociala medier. Men också mycket kretsar kring den

Ämnen i artikeln: Bording
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Internaktiv tidningsannons får färg

Ämnen i artikeln: Power of print

Företaget Shikun & Binui Solaria jobbar med förnybar energi i Israel och reklambyrån Saatchi & Saatchi har gjort en annons för dem som är svartvit i tidningen men när den hålls upp mot solen får den färg och ytterligare text syns för läsaren.

Färgen är tryckt på baksidan och den lyser igenom papperet när den hålls upp mot ljuset. En nackdel är att annonsören också måste köpa baksidan på tidningssidan för att ha med annonsen i en tidning. Men en kul idé att involvera läsarna. Titta på filmen för att se effekten.

ARVE Error: need id and provider
Ämnen i artikeln: Power of print
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svårt med koncentrationen vid digital läsning

Ämnen i artikeln: iPad
Ämnen i artikeln: iPad
redaktionen@branschkoll.se
Annons

1,5 miljoner svenska använder inte internet

Ämnen i artikeln: InternetMediestatistik

Enligt internetstatistik.se finns det ungefär 1,5 miljoner ”icke-användare” av internet i Sverige, det vill säga människor som säger sig använda internet aldrig eller mycket sällan.

Ämnen i artikeln: InternetMediestatistik
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Reklam i tryck mest accepterat

Ämnen i artikeln: Medieutveckling

I en undersökning från USA kommer det fram att de etablerade medierna, tidningar, magasin och tv, är de där reklamen är mest accepterad. Bäst tycker de tillfrågade om att se reklam i dagstidningar och magasin.

Ämnen i artikeln: Medieutveckling
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nya miljökrav på trycksaker från 2012

Ämnen i artikeln: miljö

Pressmeddelande från Miljöstyrningsrådet 2011-03-09

Miljöpåverkan från böcker, tidningar, reklam och andra trycksaker ska minska genom de nya krav som ska kunna användas i upphandlingar. De nya kraven beräknas vara klara under 2012.

”Det är framför allt kemikalier och energiåtgången i processen som är de viktigaste miljöaspekterna för tryckeritjänster”, säger Christoffer Stavenow, jurist och projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Det har hittills inte funnits några krav för tryckeritjänster även om många i tryckeribranschen jobbar med miljöfrågor, till exempel genom att köpa in miljöcertifierade produkter och arbeta enligt ett miljöledningssystem. De nya kraven tas fram för att upphandlare ska kunna ställa krav på minskad kemikalieanvändning och energieffektivisering på de produkter och tjänster de köper in.

Krav för papper är nu under remissbehandling och ska lanseras i slutet av maj, liksom krav för skogsråvara som ska lanseras under försommaren.

Just nu söker Miljöstyrningsrådet experter från branschen, upphandlande myndigheter och tryckerier som vill sitta med i den grupp som kommer att ta fram kraven för tryckeritjänster. Datum meddelas senare för ett intressentmöte om hur expertgruppen ska arbeta fram kriterierna.

I Sverige ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) från 1 juli 2010 till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information, kontakta Christoffer Stavenow, projektledare och jurist, Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig för upphandling, eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet.

Läs mer här om hur expertgrupperna arbetar för att ta fram hållbarhetskriterier.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling. Vi erbjuder stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag att upphandla hållbart genom de följande verktygen och tjänsterna: vägledning och kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljö- och klimatrelaterad produktinformation (EPD).

 

Ämnen i artikeln: miljö
redaktionen@branschkoll.se
Annons

JustNu-kedjan får gratis PR

Ämnen i artikeln: Jan VeresJustNuPeter Veres
Ämnen i artikeln: Jan VeresJustNuPeter Veres
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Konkurserna minskar kraftigt i grafisk bransch

Ämnen i artikeln: Konkursstatistik

Konkursnivån är normal för det totala näringslivet men grafiska- och kommunikationsbranschen klarar sig mycket bättre jämfört med 2010.

redaktionen@branschkoll.se
Annons