Logga in

Unikt samarbete – 6 företag i branschen går samman och bildar ett hållbarhetsråd

18 mars, 2019 | Av: Branschkoll | Dela:

Sex företag har gått samman och bildat Rådet för hållbar produktmedia (RHP). Initiativet är ett bolags-överskridande samarbete mellan leverantörer och återförsäljare som värnar om produktmedia som kanal och om hela branschens utveckling.

RHP utgörs av: Marknadsbyrån, Master Design, Olsson & Co och Wackes i återförsäljare-ledet och av leverantörerna New Wave Group och Sandryds. Initiativet har puttrat under ytan under 2018 och är nu redo att se dagens ljus. Samarbetets främsta frukt är en kunskapsportal, www.hallbarproduktmedia.se, som går live idag.

Där har de samlat länkar till myndigheter och berörda statliga verk, en kunskapsbank är under uppbyggnad och så ska det finnas checklistor tillgängliga för slutkunden för att underlätta processen för inköp av hållbara produkter.

– Det är viktigt för oss att både producenter och leverantörer står bakom RHP. Det är bara tillsammans, över konkurrerande gränser, som vi kan skapa verklig förändring. Sajten ska vara oberoende och bjuda på kunskap till såväl producenter, leverantörer som slutkund, vi vill göra det enklare för alla att ta sitt regelmässiga och moraliska ansvar, säger Tomas Olsson, vd på Olsson & Co, i ett pressmeddelande.

På webbplatsen skriver man: Vi vill stötta och driva på vår bransch till en mer hållbar utveckling så att kommande generationer kan tillgodose sina behov. Alla har ett ansvar i detta.

Skärmdump från RHPs webbplats som går live idag.

Fullt med nyttig information från erfarna branschaktörer

Webbplatsen är full med nyttig information som kan hjälpa alla som vill att få en bättre översikt av sin verksamhet och konkretisera sitt miljöarbete. Där får du bland annat hjälp att göra en nulägesanalys, en hållbarhetsanalys, en intresseanalys och en väsentlighetsanalys.

Vidare finns också en omfattande kunskapsbank med information som berör frågor som: Reach, ROSH, Leksaksdirektivet, Miljöbalken, Märkningar, och Socialt Ansvar.

Webbplatsen är alltså en slags portal dit både branschen och slutkunderna kan vända sig för att få mer på fötterna när man ska göra affärer eller lägga upp strategier. För att lyckas med det här så utgår de från en ”hållbarhetstriangel”, uppdelad i tre fokusområden.

I ett manifest som RHP släppt på sin webbplats förklarar man de tre olika beståndsdelarna:

  • Compliance – Ta fram verktyg och kunskap för att branschens aktörer ska följa gällande lagkrav.
  • Best Practice – Inspirera och sprid kunskap om framgångsrika lösningar samt vara ett forum för ständiga förbättringar.
  • Innovation – forum för att hitta och utveckla helt nya hållbara lösningar och affärsmodeller.

RHP ska träffas en gång i kvartalet för att hantera och diskutera pågående och nya projekt i workshop-format och mellan träffarna så arbetar respektive företag med sina utvecklingsprojekt. Varje år ska RHP sätta upp konkreta mål för vad man ska uppnå när det gäller att ta fram verktyg och driva sitt forum och påverkansarbete.

– Produktmedia är en kommunikationskanal som när den används rätt kan bygga varumärke på ett fantastiskt sätt. Men hållbarhetsmässigt har branschen historiskt stor förbättringspotential. Med RHP ska vi underlätta för alla aktörer att göra mer rätt, öka kunskapen om vad man kan göra för att ta mer hållbara beslut, men också berätta vad som krävs för att inte bryta mot regler och förordningar, säger Erica Persson, inköps- och hållbarhetschef på Sandryds.

Oberoende och transparent

Den kanske tydligaste definitionen av vad RHP och deras tillhörande webbplats kommer från deras pressmeddelande, där skriver man:

RHP är ett oberoende och transparent råd som ser lagkrav som ett minimum och som vill inspirera till bättre affärer där hållbarhet blir en avgörande parameter. Den nya sajten ska vara en samlingsplats för kunskap, diskussion och information för alla som hanterar produktmedia.

– Tack vare att vi är ett antal bolag som tidigt har intresserat oss för hållbarhetsfrågor och brinner för att kunna bidra till att produktmedia blir ett mer hållbart media, hoppas vi kunna inspirera och hjälpa andra. En viktig del är att slutkunden uppmärksammas på att det både kommit nya krav från myndigheterna kring produktmedia, men också att produktmedia blir än mer effektivt om man tar hållbarheten på allvar, säger Roger Lobergh, inköpschef på Master Design.

Personerna på varje företag som tagit på sig uppdraget att realisera det här projektet är:

  • Elin Axelsson, Hållbarhetschef, Wackes
  • Erica Persson, Inköp- & Hållbarhetschef, Sandryds
  • Håkan Pettersson, VD Textilgrossisten Hefa (New Wave Group)
  • Johan Aronsson, VD Marknadsbyrån
  • Roger Lobergh, Inköpschef Master Design
  • Tomas Olsson, VD Olsson & Co

Kommentar från Branschkoll

I skenet av det uppvaknande som branschen genomgått på senaste tiden så är det viktigt att komma ihåg att det vi ser idag är en produkt av ett arbete som pågått i cirka ett års tid, det är alltså inget ”svar” på Kemikalieinspektionens rapport utan ett arbete som inleddes långt innan. För de bolag som står bakom initiativet så började det här arbetet redan för 5, 10 eller 20 år sedan. Och det råd som nu bildats är en produkt av gemensamma tankar, värderingar och målsättningar som växt fram under en lång tid.

Det här görs, så vitt vi kan se, för branschen, av kärlek till branschen och det kommer, om det används rätt, vara en fantastisk tillgång för hela branschen. Sen är det såklart också ett ypperligt sätt att lyfta fram sitt eget företag som ansvarstagande och seriöst, vilket kunden givetsvis kommer uppskatta.

Resumé Insikt skrev i dagarna en lång artikel om den stundande miljödebatten och hur det har påverkat företag. Artikeln heter: Gröna vågen 2.0 – så påverkas hållbara företag av miljödebatten. Och där går de igenom just hur viktigt det är att faktiskt göra något konkret för miljön och inte bara ”rida på vågen”. Att konsumenterna kräver mer än tomma ord och åtminstone försöker skilja börja skilja agnarna från vetet. Och det här är just den typ av agerande som Resumés artikel menar premieras. RHPs intiativtagare rider inte på vågen, de är en del av den. Och det ska bli oerhört spännande att följa RHPs arbete.

Rådet för hållbar produktmedia kombinerat med de enskilda företagens miljöarbete är ett tydligt exempel på faktiska och konkreta åtgärder som är positiva för alla inblandade, inte minst för miljön. Det är dessutom en mikroversion av det som krävs av samhället i stort om vi ska nå en mer hållbar livsstil. Tänk ”big picture” framför genvägar, tänk samarbete framför själviskhet och tänk på framtiden framför plånboken.

Tomas Olsson får avsluta den här artikeln med följande citat:

– Det är i grunden en vilja att höja nivån på produktmedia som media. Och ska vi göra det så måste branschen bli mycket duktigare på att prata lösning och kvalitet istället för pris. Produktmedia är, inte bara enligt oss utan även av undersökningar bevisat, ett av de starkaste medierna som finns och då måste vi hantera det på ett bättre sätt. Vi gör detta så transparent och öppet det bara går. Vi är extremt ödmjuka i att vi inte har alla svar men vi vill ändå lyfta på varenda sten för att göra skillnad. Vi älskar vårt media och vill hålla på med detta i många år framöver.

Elanders förvärvar återvinningsaktör – vill skapa global plattform för cirkulär hantering av IT-utrustning

Tjänster och lösningar för en cirkulär ekonomi viktig del av hållbarhetsarbetet.

Hösten började svagt – nedåt för alla medier utom ett

”Investeringarna fortsätter att falla, men inte i lika stor omfattning som under våren och den begynnande återhämtning som man har kunnat se under sommaren håller i sig.”

Amazon stoppar in 3,5 miljarder i tryckeriet till i sin merch-satsning

Amazon investerar 400 miljoner dollar i digital printutrustning.

Snabbmatskedja skrotar leksakerna – delar ut 5 miljoner böcker istället

Christoffer Bergfors, vice koncernchef på Max, som byter ut plastleksaker mot böcker. (Bilder: Press)

Plastleksaker byts ut mot fem miljoner böcker. (mer…)

Krönika: Den här artikeln borde heta ”Offlinekanaler dominerar världen” – men vi testar att hålla oss till fakta

”Det tryckta mediet har hamnat i kläm”.

Elbrist hotar: IT-jättarnas miljöpåverkan ökar snabbt

Nya serverhallar ska byggas – vilka var för sig kan dra så mycket el som ”ett halvt kärnkraftsverk”. Dubbelt så mycket som hela Uppsalas el-förbrukning!

Ny podd: Anni Sandgren – I grund och botten handlar det om att ställa frågan är det här dumt eller smart?

I dagens avsnitt av Branschkollpodden träffar vi Anni Sandgren, CSR Manager på New Wave Group. Vi pratar bland annat om, klimatkompensering, var man börjar sitt hållbarhetsarbete och om hur produktmediabranschens hållbarhetsarbete ser ut om tio år. Missa inte det här! (mer…)

Postutredningen får kritik från branschen – ”Saknar flera perspektiv och viktiga framtidsfrågor”

Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen (Bild: Grafiska Företagen)

”Uppenbart att regeringen måste ge tilläggsdirektiv för att säkerställa en framtidssäkrad postpolitik”.

De är först i världen att foliera trycksaker med metallpulver

Mr. Barthel, ägare till tyska Barthel Gruppe och Jan Franz Allerkamp, vd på Actega Metal Print (Bilder: Actega)

De är först med banbrytande teknik för foliering.