Tryckerikonkurs i Nynäs

Firmatryck i Nynäshamn har på egen begäran försatts i konkurs. Under 2014 hade man fyra anställda och en omsättningen på knappt tre miljoner kronor. Resultatet skrevs i rött med en förlust på nästan 0,4 miljoner kronor.

Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]