Tryckeri först i värden med content marketing

År 1732 startade utgivningen av Poor Richard’s Almanack – vars syfte var att göra reklam för ett tryckeri. Utgivaren var Benjamin Franklin, en av Amerikas mest kända personer, som under 25 år sålde sin publikation i över 10.000 exemplar per år. Tipstack till swedishcontent.se som också säger att detta är världens äldsta exempel på content marketing.