TMG Öresund växer med digital omställning

xxx
xxx

xxx

xxx

TMG Öresund har det lilla företagets närhet till kunderna samtidigt som man backas upp av en större koncern i sin ägare Taberg Media Group. Jakob Grahn som är vd tog över 2012, samma år han fyllde 30, och har sedan dess utvecklat företaget till att snart omsätta 20 miljoner kronor. Samtidigt har en digital omställningen tagit fart och digitaltryck står idag för 40 procent av omsättningen.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Digitaltrycket växer

Helt nyligen investerade man ytterligare i digitaltryck genom att utöka sin Xerox Versant med en funktion för större format. Nu kan man producera sex-sidiga A4-foldrar, utvikbara omslag och banderoller i korta och snabba upplagor.

– Vi ser att kunderna efterfrågar trycksaker som skiljer sig från digital kommunikation. Större format som ger en överblick över informationen är en stark egenskap hos det tryckta mediet och där fungerar till exempel sex-sidiga foldrar väldigt bra, säger Jakob.

Det finns också kundkrav på kostnadseffektiva lösningar och man ser en trend där kunderna nu kan gå från en broschyr på åtta sidor, som måste falsas och häftas, till en folder på sex sidor som kan tryckas digitalt och är klar efter en enklare falsning.

– Det blir både en snabbare och billigare lösning – det är med sådant vi vill hjälpa våra kunder, säger Jakob.

Många och små kunder

Tre personer inklusive Jakob är projektledare och jobbar med försäljning. Närheten till kunderna och den snabba och personliga servicen är TMG Öresunds styrkor enligt Jakob.

– Servicegrad kommer vara det absolut viktigaste för att lyckas som grafisk leverantör – våra ledord är snabbhet och flexibilitet – den personliga relationen är allt.

Jakob Grahn tillsammans med John Andersson från Primotek som levererar TMG Öresunds digitala tryckpress.

Jakob Grahn tillsammans med John Andersson från Primotek som levererar TMG Öresunds digitala tryckpress.

I takt med att de stora aktörerna i branschen blir större skapas möjligheter för de mindre att utvecklas, menar Jakob.

– Vi tar hand om kunderna som är för små för de stora grafiska företagen.

TMG Öresunds kunder är lokala företag, till stor del inom industri. Enligt Jakob är det viktigt att fundera på vilka kunder det är man vill jobba med – så att man erbjuder rätt tjänster.

För alla de mindre trycksaksköparna, som oftast inte har någon egen grafisk kompetens, är snabb och bra hjälp viktigare snarare än det lägsta priset.

– Vi är bäst hos kunder som kräver service och rådgivning kring till exempel papper och original. De litar på att vi har kunskap och vet vad som är bäst för dem.

Rådgivningen ska också kunna leda till att man hjälper kunderna att spara pengar.

Den geografiska närheten till kunderna är väldigt viktigt i TMG Öresunds erbjudande. Man besöker ofta sina kunder för att snabbt komma till beslut och lösningar.

– När kunden ringer och frågar hur de ska göra med en viss sak så är det bara att åka dit och hjälpa till. Denna service är också något som vi kan ta betalt för eftersom värdet blir högt.

Lönsamheten förbättras

Lönsamheten har också långsamt förbättrats under Jakobs ledning och filosofin är att öka den egna förädlingsgraden genom att göra fler saker själv.

– Vi ska göra minst 80 procent av allt jobb själva – då får vi kontroll och förbättrar marginalen, säger Jakob.

DSC05759webb

Priserna har under de senaste fem åren legat ganska stabilt, menar Jakob.

– Det var då vi hittade var vi själva skulle ligga och vi står hellre still än får för dåligt betalt.

Att vara en del av något större

TMG Öresund ägs av den grafiska koncernen Taberg Media Group och att ingå i ett större sammanhang samtidigt som man kan agera på en mindre marknad ser Jakob som en stor fördel.

Vi har draghjälp av koncernen – men samtidigt har vi en litenhet och en tajtare personlig kontakt med kunderna.

Produktionssystemet är gemensamt för hela koncernen och det är enkelt för Jakob att producera ett jobba i till exempel Stockholm om kunden behöver snabb leverans där. Det kommer också jobb från andra delar av koncernen som produceras i Malmö. Allt detta görs sedan några år tillbaka helt transparent mot kunden och utan påslag.

Olika webbverktyg och beställningsportaler finns också gemensamt. Och inom något år ska även TMG Öresund in i affärssystemet Printvis som har börjat integrerats i andra delar av koncernen.

– I koncernen finns en stor bredd men ändå en lokal känsla eftersom allt produceras i Sverige.

Alla koncernbolag använder samma prepressystem från Agfa så oavsett var prepressarbetet görs kan provtryck och produktion göras med rätt färg och kvalitet på vilken anläggning som helst.

– Det är tufft att vara helt själv idag så det känns tryggt att vara en del av en koncern.

Partnerskap

För att lyckas som grafiskt företag är bra partnerskap i alla led en förutsättning. Enligt Jakob är det ett öppet samarbetsklimat i den skånska grafiska branschen.

– Vi försöker hjälpa varandra när någon får problem och det fungerar väldigt bra.

Samma sak gäller i leverantörsledet. För att kunna leverera snabbare kräver man allt mer av maskinerna.

– Så lite service som möjligt är allra viktigast eftersom vi måste producera hela tiden.

På den nya digitalpressen, en Xerox Versant 2100 från Primotek, som man skaffade i slutet av förra året görs en stor del av servicen av operatören själv och servicetekniker kommer ungefär två gånger per månad.

– Eftersom det är de lokala teknikerna som står för ”first line support” så går det också ofta att lösa problem snabbt över telefon.

När man valde en ny leverantör för det digitala trycket var självklart kvalitet och prestanda viktigt – men det var just partnerskapet och kunskap som man tittade extra mycket på.

– Vi behöver mycket ny kunskap och det känns som att det går att få nya idéer från både Primotek och Xerox, säger Jakob. Det är också väldigt högt i tak mellan oss och när det blir problem så löser vi det.

Framtiden

Idag har TMG Öresund 10 anställda och omsätter drygt 18 miljoner kronor. Målet är att nå 30 miljoner om fem år och vara 15 anställda.

Man har ett tajt gäng där alla hjälper till där det behövs. Kompetensmässigt är bredden stor och på till exempel digitaltrycket är det en person som gör allt från prepress till färdigpackad trycksak. De anställda rör sig hela tiden mellan tryck, bokbinderi, och logistik för att hjälpa till där det behövs.

Allt mer av tryckvolymerna flyttar från offset till digitaltryck och med en Xerox Versant 2100 producerar man idag snabbt ökande volymer. Man kör runt 300.000 A4 per månad vilket är en ökning med nästan 40 procent från förra året.

– Vi ska dubbla volymen i digitalen de närmaste åren vilket kommer att kräva att vi går upp på tvåskift – och vi har en lärling inne så vi är snart där.

Samtidigt planerar man för en uppgång till treskift i offsetpressen, en 4-färgs 50×70-press med lack. Man vill också utveckla den lilla logistikavdelningen man har med avrop – men då krävs större lokaler.

Men det är en utmaning att hitta rätt folk för att kunna växa.

– Det är viktigt att ta en sak i taget – vi vill ta hand om de kunder vi har på ett bra sätt, avslutar Jakob.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se

Lyckad ”flexo switch” för tryckeri med ny digital etikettpress från Durst

Även större upplagor etiketter ska nu tryckas digitalt.

redaktionen@branschkoll.se

Ny teknik för etikettryck ska helt eliminera materialspillet

redaktionen@branschkoll.se