Tidigare platschef på kuvertföretaget SW-Son startar nytt i Jönköping

Göran Johansson som varit platschef på det Intermailägda kuvertföretaget SW-Son Kuvert i Huskvarna har startat Postemballage i Sverige AB. I samband med att produktionen på SW-Son flyttas till OP-Kuvert (också inom Intermail) så startar Göran nu upp egen verksamhet. Man flyttar in till Direkta Kontorsservice, ett lokalt tryckeri i Jönköping.

Postemballage ska vara en ”välsorterad” leverantör av postemballage med egen produktion av adressering, kuvertering och tryck på kuvert.

– Just olika posthanteringstjänster där man packar olika sorters reklamerbjudande i kuvert är tjänster som jag tror kommer växa kraftigt de närmaste åren, säger Göran Johansson i en kommentar.

Direkta Kontorsservice som finns i samma lokaler är en av de första kunderna till Postemballage.

Ännu ett år med minskande klimatpåverkan för Lessebo

redaktionen@branschkoll.se

Effektsystemet: Ny branschstandard för att mäta effekt av marknadsföring

Ett stort steg mot att kunna avgöra – och jämföra – vilka kanaler och marknadsinsatser som ger bäst avkastning.

redaktionen@branschkoll.se

De upphandlar trycksaker för upp till 11 miljoner

redaktionen@branschkoll.se

Nystartat nätverk ska hjälpa företag med spårbarhetsfrågor

För alla som jobbar i värdekedjan med FSC- eller PEFC-märkta produkter.

Seose ska erbjuda expertis och rådgivning till ”virkesköpande” och ”träförädlande” företag för att säkerställa att man kommer rätt när det gäller spårbarhet och andra faktorer.

Företag som vill erbjuda produkter som är märkta med FSC och/eller PEFC behöver kunna visa att träråvaran har ett kontrollerat ursprung i certifierat skogsbruk. Men regelverket, det vill säga standarderna för spårbarhetscertifieringen uppfattas av de flesta som krångligt och svårt att tillämpa, skriver man på sin webbplats.

– Vi vet genom erfarenhet att många sitter ensamma med ansvaret för spårbarhetsfrågorna ute i industrin. Vi vill därför erbjuda expertstöd och ett nätverk av människor som också kan hjälpa varandra med tolkning av standardkrav, ”best practice” och ge varandra konkreta råd och tips på hur man kan undvika misstag och onödigt arbete, säger Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare på Seose, i ett pressmeddelande.

Seose vänder sig till alla företag i kedjan, exempelvis: avverkningsorganisationer, sågverk, massabruk, bygghandlare, snickerier, leksakstillverkare, byggnadsentreprenörer, tryckerier och etikettillverkare.

Under sommaren och hösten kommer man hålla minst fyra nätverksträffar, flera av dem digitala. Mer information om dessa träffar hittar du här.

redaktionen@branschkoll.se