Tellogruppen gasar sig igenom generationsskiftet

Tellogruppen1

Tellogruppen1

Filip och Magnus Ringqvist har tagit över ledarskapet på Tellogruppen. Nu fortsätter generationsskiftet.

Öppenhet och samarbeten är vägen framåt för Tellogruppen.

Tellogruppen i Söderköping har genomgått stora förändringar de senaste åren. 2014 tappade man 20 procent av omsättningen när en kund försvann utomlands. Detta hände samtidigt som man var mitt uppe i ett generationsskifte där bröderna Filip och Magnus Ringqvist skulle ta över ledarskapet från sin far.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Nu har man tagit sig igenom krisen, och den första delen av generationsskiftet, och jobbar långsiktigt för att utveckla verksamheten in i framtiden.

Filip Ringqvist som är vd, ville egentligen bli hockeyspelare, kom in i företaget 2005.

– Jag skulle absolut inte vara i den grafiska branschen men alla skador i hockeyn gjorde att jag började på tryckeriet till slut, säger Filip.

Magnus Ringqvist, som idag är ansvarig för prepress och digitaltryck, har under hela sin uppväxt varit aktiv i verksamheten på olika sätt. Bland annat startade han tidigt upp den första digitaltrycksverksamheten inne i Norrköping år 2000.

– Vi startade med digitaltryck i ett helt separat bolag men efter ett par år flyttade vi in allt under samma tak.

Digitaltrycket har vuxit sedan dess och står idag för 30 procent av omsättningen. Tillväxten har kommit i takt med att man hittat nya uppdrag. Bland annat trycker man alla manualer till Saabs flygplan med distribution över hela världen.

Tellogruppen är ett av få företag som har licens att trycka variabla mönster till digitala pennor från Anoto – det är ett sorts säkerhetstryck – med applikationer fram för allt till vårdsektorn.

– Vi trycker också mycket nummerlappar som går på specialmaterial, säger Filip.

Annars är det traditionella grafiska produkter som foldrar, broschyrer, böcker, affischer och vepor som finns i portföljen. Det man inte kan producera själva köper man in från partners.

Generationsskiftet

Det var redan 2006 som pappa ”Jojo” frågade om sönerna ville ta över verksamheten. Då hade man på kort tid förvärvat sju andra tryckerier och ett år senare bytte Tellotryck namn till Tellogruppen. 2012 tog Filip över som vd.

Verksamheten växte under perioden kraftigt och idag har man 19 anställda med försäljningskontor i Stockholm och Västervik.

Även om man är relativt unga i branschen så har både Filip och Magnus nu varit länge på företaget.

– Det är mest när man är på branschträffar som det märks att att vi är yngre än många kollegor, säger Filip.

Den största utmaningen i generationsskiftet tycker man är att förvalta kunderna från den förra generationen.

– Men vi ser ett generationsskifte även hos många kunder så det funkar väldigt bra faktiskt, säger Magnus. Men det gäller att vara lyhörd på vad som händer hos kunden och förstå vem de vill ha kontakt med hos oss.

2014 försvann en stor kund utomlands och man tappade 8 miljoner kronor i omsättning.

– Det var en stor utmaning men vi hittade sätt att få in nya jobb.

Man beslutade sig för att satsa framåt istället för att dra ner på verksamheten. Bokslutet ett år senare stängde man bara två miljoner kronor i minskad försäljning och hela organisationen kom ut mycket starkare.

Samarbetsparter

Genom samarbeten med andra grafiska företag har man ett heltäckande erbjudande och man ser också sina viktiga leverantörer som strategiska partners.

Tellogruppen3

Primotek levererar digitaltryckpressar till Tellogruppen. Här diskuterar Pamela Davies från Primotek olika tryckalternativ med Felix Persson som jobbar med prepress och digitaltryck och Filip och Magnus Ringqvist.

Inom digitaltryck jobbar man nära Primotek som levererar både maskiner, mjukvaror och service. Tellogruppen har till exempel två svartvita maskiner från Xerox samt två färgpressar – en iGen150 och en Xerox Color1000.

Man var också tidiga med att sätta upp marknadsportaler för sina kunder och 2008 investerade man i mjukvaran Haikom.

Nya affärer med IT

Marknadsportalen fungerar som ett beställningssystem – som man nu börjar integrera med kundernas affärssystem.

– Kunderna loggar in på sitt intranät och är därmed redan inloggade i Haikom och kan beställa trycksaker direkt.

– Det var ett krav från kunden och Primotek var snabba med att hjälpa oss med att anpassa Haikom och hjälpa till med integrationen.

Man märker en tydligt ökad efterfrågan på dessa tjänster.

– Det kommer att bli väldigt viktigt att utveckla nya tjänster med hjälp av IT, tror Filip.

Men den stora utmaningen ser man inom försäljning och marknadsföring.

– Vi har inte jobbat alls med marknadsföring. Så länge det har hänt saker hos oss med till exempel förvärv har vi fått mycket gratis men nu när det har satt sig så måste vi tänka mer på hur vi ska synas.

Ett led i att förbereda sig på att enklare kunna ta in nya säljare är att man byter affärssystem till Omikai under våren.

– Det kommer bli enklare för nya säljare att komma igång och det blir också mycket enklare att integrera med kundernas system. Interaktionsmöjligheterna är mycket större – till exempel med Haikom, säger Filip.

– Det är ett öppet och flexibelt system som är väldigt lättanvänt, säger Magnus.

Början på framtiden

Men Tellogruppen är bara i början av en transformation och tankarna går på högvarv för att hitta nya vägar framåt. Marknaden och kunderna utvecklas snabbt i både digitaliseringens och globaliseringens fotspår. Samtidigt fortsätter konsolideringen i grafisk bransch.

Tellogruppen2

– Vi är väl medvetna om att vi måste fortsätta utvecklas i takt med att våra kunder förändras. Till exempel kring hur de jobbar med försäljning och marknadsföring.

– Globaliseringen påverkar hur kunderna samarbetar med den grafiska branschen – och det har vi fått lära oss den hårda vägen kan man säga.

Filip och Magnus frågar sig hela tiden hur den grafiska branschen kommer att se ut om fem och tio år. Man förstår att man måste följa med i utvecklingen och fortsätta förändras snabbt – och att det är en väldigt stor utmaning.

Det handlar bland annat om mer automatisering och att skapa fler tjänster runt den tryckta produkten – och i båda fallen blir IT en viktig beståndsdel.

– Vi har mycket som vi måste göra för att fortsätta vara en aktör i branschen. Men vi tror att om vi är öppna kommer vi att hitta rätt både bland kunder och andra samarbetspartners, säger Filip.

– Det är omöjligt att klara av det här själv utan vi måste jobba med de som är bäst i branschen inom sina områden. Det är mycket nya saker vi måste lära oss, avslutar Magnus.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se

Lyckad ”flexo switch” för tryckeri med ny digital etikettpress från Durst

Även större upplagor etiketter ska nu tryckas digitalt.

redaktionen@branschkoll.se

Ny teknik för etikettryck ska helt eliminera materialspillet

redaktionen@branschkoll.se