Stockholm

TEKO söker ny vd

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag söker nu efter ny VD som ska företräda sina medlemmar samt vara TEKO- branschens röst i det politiska landskapet. Som VD för TEKO ska du starkt bidra till detta samt leda TEKO och dess medlemmar i omställningen mot en cirkulär affärsmodell.

VD förväntas utveckla TEKO:s strategi, vision och mål samt modernisera organisationen och dess arbetssätt för att säkerställa ökad medlemsnytta.

Arbetssättet ska vara proaktivt med vilja att påverka tidigt i beslutsfattandet för att kunna “påverka vad som händer”. Stort fokus på hållbarhet, innovation och ett proaktivt deltagande i debatten samt att verka för en nära och synlig relation med övriga förbund inom Svenskt Näringsliv och andra för TEKO relevanta organisationer och aktörer.

Uppdraget som VD för TEKO är mångfacetterat och i uppdraget ligger ett stort ledaransvar, såväl internt som att externt kunna bygga allianser. Ny VD ska på ett enkelt och tydligt sätt nå ut, såväl externt som internt med förbundets mål. VD kommer agera relationsbyggare och måste kunna skapa förtroende hos organisationens medlemmar.

I VD:s uppdrag ligger att leda en organisation som är geografiskt spridd med medlemmar med diversifierade behov och agendor. VD:n ska hålla samman och leda TEKO och företräda TEKO- industrin i Sverige. Som medlem i Svenskt Näringsliv har VD en viktig roll i att företräda TEKO i dessa sammanhang. Att samverka och samarbeta med övriga sektorer inom Svenskt Näringsliv är viktigt för att kunna agera kraftfullt för TEKO:s frågor.

Den internationella dimensionen blir allt mer påtaglig, speciellt frågor på EU-nivå, vilket VD kommer att vara engagerad i.

VD rapporterar till förbundsstyrelsen, med styrelseordförande Anne Ludvigsson. Tjänsten är placerad på TEKO:s kontor på Storgatan 5, i centrala Stockholm.

Bakgrund och erfarenheter

Följande erfarenheter är relevanta för TEKO:s framtida VD:

 • Dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i näringslivet, branschorganisationer, forskningsinstitut eller liknande, gärna med en bakgrund inom marknad, kommunikation, utveckling eller hållbarhet.
 • God kännedom om det svenska och europeiska politiska systemet och den lagstiftande processen.
 • Erfarenhet ifrån policyformulering och påverkansarbete samt av att proaktivt driva långsiktigt viktiga opinionsfrågor.
 • Mycket god kunskap i att professionellt kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, på svenska och engelska.
 • Erfarenhet av medlemsstyrd organisation.
 • God förståelse för företagsamhetens villkor och kännedom om eller erfarenhet ifrån den svenska textilbranschen.
 • Högskolexamen.

Personliga egenskaper

Följande egenskaper är önskvärda hos ny VD för TEKO:

 • Bra inkluderande chef/ledare som är representativ.
 • God analytiker med strategisk höjd som kan prioritera rätt.
 • Resultatinriktad, drivande med hög social kompetens och förmåga att entusiasmera organisationen, dess medlemmar och medarbetare.
 • Prestigelös – kunna arbeta i en liten organisation med begränsade resurser
 • Samarbetsorienterad och lösningsorienterad, med förmåga att samverka med andra organisationer.
 • God etik och sunda grundläggande värderingar där mångfald, öppenhet och hållbarhet är viktiga grundstenar.
 • Sunt förnuft och gott omdöme.
 • Orädd med stark integritet och förmåga att stå upp för viktiga principer.
Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt

Avyttring av liten tryckeriverksamhet

Auktion av utrustning.

redaktionen@branschkoll.se

Svårt för konsumenter att avslöja greenwashing

CO2 greenwash SK

”17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp, vilket är både falskt och omöjligt.”

redaktionen@branschkoll.se

En viktig seger för det tryckta mediet

DK minister

✔️Miljöpåverkan är liten i förhållande till nyttan som trycksakerna skapar ✔️Bidrar till sammanhållning och gemenskap i samhället ✔️Särskilt viktigt för mindre företag ✔️Klimatpåverkan minimal

redaktionen@branschkoll.se

Nu höjer de priserna på finpapper

För att möta den pågående kostnadsinflationen.

redaktionen@branschkoll.se