Sveriges Grafiska Medieförening

SGM samlar branschen kring inkjet

Frågan om hur inkjet kan komma att påverka arkoffsetbranschen på ett par års sikt tas upp på SGMs höstmöte i…

Kaj Flick SGM

SGM går vidare med stämningsansökan mot staten i tryckerimomsfrågan

Idag kom Sveriges Grafiska Medieförenings (SGM) ansökan om stämning in till Justitiekanslern (JK) och det är Trydells Tryckeri i Laholm som ”ställer upp”…

Kaj Flick SGM

Planerar stämma staten i tryckerimomsfrågan

Sveriges Grafiska Medieförening (SGM) som representerar en stor del av Sveriges tryckerier, ifrågasätter lagligheten i Skatteverkets följdändringar och vill nu…