Skogsindustrierna

Kaisa Soro Pesonen 1800

Hon ska föra svenska skogens talan i Bryssel

Skogsindustrierna har rekryterat Kaisa Soro-Pesonen som ny chef för sitt Brysselkontor.

Viveka B SKogsindustrierna

Så här kan återvinning av vätskekartonger öka

Skogsindustrierna publicerar karta över skyddad skog

Svensk skogsindustri bromsade 2011

Pressmeddelande från Skogsindustrierna 2012-02-01 Produktion och export av skogsindustriprodukter bromsade in successivt under 2011. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen 2008…

Avtal klart mellan Skogsindustrierna och Pappers

Pressmeddelande från Skogsindustrierna 2012-12-17 Skogsindustrierna har i dag träffat avtal med Pappers. – Lönenivån ligger på samma nivå som de…

Svensk skogsindustriexport växte med fem procent till 129 miljarder kronor under 2010

Pressmeddelande 2010-03-03 Skogsindustrin återhämtade sig på det hela taget bra under 2010. God efterfrågan på massa och papper, och ökad…

Väljpapper.se ska stärka papperets miljövänliga image

Inspiration som ska stärka pappersbaserad kommunikation börjar komma allt mer. Här är en skön film från Skogsindustriernas satsning väljpapper.se. På…

Priset på pappersmassa har stabiliserats