Priset på papper

Förpackningsbruk planerar för att tillfälligt kunna göra produktionsuppehåll

Papperstillverkare förhandlar om permittering vid tillfälliga produktionsuppehåll – ”om marknaden kräver det”

Priset på skog når nya rekordnivåer

UPPDATERAD: Så här har priserna på papper och grafiska tjänster utvecklats hittills i år

Kriget i Ukraina ger högre massavedspriser

Södra höjer virkespriserna

Finska dagstidningar lider av brist på papper

Södra gör bred virkesprishöjning – ”Exceptionellt läge”

Brand på pappersbruk i Finland

Högre tonläge i finska strejkdebatten – nu förlängs den igen

Högt energipris tvingar Norske Skog stänga två pappersmaskiner

SCA höjer priset på kraftliner med 100 euro per ton

Jobbar för att få bort tull på papper från Kina

De höjer priset på svartvitt boktryck – sänker på färgtryck

Europeiska tryckerier vädjar till UPM – ”ni äventyrar återhämtningen för vår industri”

Nya prishöjningar på papper och grafiskt material i februari

Så här påverkar pappers-strejken leveranserna till svenska tryckerier

Analytiker: ”Priset på pappersmassa bör sjunka under 2022”

”Fortsatt god efterfrågan på pappersmassa” – nu höjs priset igen

Elpriset stänger pappersmaskin – ”extraordinär ökning”

Stor brist på papper skapar problem inom förpacknings- och tryckeribranschen

Svenska pappersgrossister har aviserat prishöjningar från början av mars

Pappersprishöjningar att vänta – ”plötsliga kostnadsökningar” för bland annat transporter ligger bakom