Allt om den finska pappersstrejken 2022

Här har vi samlat allt det vi har skrivit om den finska pappersstrejken som inleddes den första januarit 2022. Det är företaget UPM som inte har tecknat kollektivavtal eftersom man inte är överens med facket om hur detta ska se ut.

Följ utecklingen här.

”Det kommer bli alltmer komplicerat och resurskrävande att upphandla grafisk produktion och tryck”

Sveriges Tidskrifter med seminarium om ”papperskrisen”

Trots strejken – UPM ökade omsättningen och behöll vinsten

Annons

Pappersmaskinerna hos UPM startas igen – så här går det

Strejken på finska pappersbruken är över

Facket säger nej till avtalsförslagen – strejken förlängs till 14 maj

Annons

Ytterligare förlikningsförslag klara från medlaren i pappersstrejken

Medlaren avbryter förhandlingarna med UPMs pappersbolag

Pappersstrejken förlängs igen

Annons

Förlikningsförslag från medlaren i finska strejken

Akut brist: Produktionen står still för materialet till var fjärde etikett

Högre tonläge i finska strejkdebatten – nu förlängs den igen

Annons

Högt energipris tvingar Norske Skog stänga två pappersmaskiner

Tryckeribranschen kräver att papper och massa ska stanna inom EU

Labelexpo flyttas fram på grund av materialbrist och kriget i Ukraina

Annons

Strejken på UPMs finska pappersbruk förlängs i tre veckor

Varnar för allvarliga konsekvenser om strejken inte får ett slut

Jobbar för att få bort tull på papper från Kina

Annons

Stiltje i förhandlingarna

”Riksmedlaren” inkallad för att lösa strejken i Finland