Medieinvesteringar

Tidningshusen tar var tredje reklamkrona

IRM Q1: Medieinvesteringarna fortsätter att minska

Mediebyråbarometern: Investeringarna backar på bred front

Medieinvesteringar: TV-reklamen enda ljusglimten i maj

Event för 6 miljarder

Största medieköparna under Q1

Reklamen billigare än för tio år sedan

Att köpa reklam har blivit billigare under den senaste tioårsperioden. TV reklamen  kostar exempelvis bara hälften så mycket  som den…

Marknadschefsindex: Tillväxten avtar men medieinvesteringarna ökar

Nedgång för dagstidningarna på nätet

Bra tryck i medieinvesteringarna

Storstadstidningarna lyfter dagspressen på nätet

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade med 2 procent under första kvartalet 2011. Ökningen drevs av storstadstidningarna som hade 11 procent…

Reklammarknaden fortsatt stark första kvartalet

Den kraftfulla återhämtning på reklammarknaden som kännetecknade hela 2010 håller i sig under inledande av 2011. De totala investeringarna i…

Marknadskommunikationen ökade med 4 miljarder 2010

DR fortsätter att öka kraftigt

I februari ökade DR med 33 procent i Mediebyråernas mätning. Hittills i år har DR gått upp med 44 procent…

18 procent upp i medieinvesteringarna 2010

Medieinvesteringarna ökar 2011 – digitalt ökar mest

Pressmeddlande 2010-11-29 Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer genomför årligen en undersökning bland sina medlemmar om planerade investeringar i marknadskommunikation. Årets resultat visar…