Mediebyråbarometern

Så här investerade mediebyråerna 2022

Rekordhöga medieinvesteringar i april trots oroligheter – utomhus dominerade

OS-effekt för medieinvesteringarna i februari

Medieinvesteringarna nu uppe på rekordnivåer

Sommarens medieinvesteringar – Fackpress upp och DR ner

Kraftigt uppåt för medieinvesteringarna i maj

Första jämförbara månaden för medieinvesteringarna

Ett genomsnittligt tapp på 17,8 procent under 2020

”Medieinvesteringarna är tillbaka”

Mediebyråbarometern: De digitala kanalerna höll skeppet flytande

Hösten började svagt – nedåt för alla medier utom ett

Medieinvesteringarnas kraftiga nedgång mattades av i augusti

Även sommaren tung för medieinvesteringarna – men nedgången mindre än tidigare

Även maj var rekorddålig för medieinvesteringarna – men bättre än april

Mediebyråernas medieinvesteringarna rasar – 800 miljoner mindre än förra året i april

Året började tufft för medieinvesteringarna – lägsta kvällspress-noteringen någonsin

Nedåt för medieinvesteringarna i oktober (men inte ett ras) – ”oroande för medieägarna”

Mediebyråbarometern: September var en bra månad – för alla utom annonsering i print

Nedåt för samtliga mediekategorier i augusti 2019 – ”finns anledning till oro”

Maj sval månad för medieinvesteringar – sämst gick det för bio

Medieinvesteringarna fortsätter ner – jakten på bred räckvidd fortsätter

Printannonsering fortsätter att tappa kraftigt – men direktreklam startar året bäst

Mediebyråbarometern: DR och utomhus de stora vinnarna i augusti

Medieinvesteringarna fortsätter öka – ”sannolikt bibehålls ökningstakten under hela 2017”

Mediebyråbarometern: ”Högkonjunktur driver medieinvesteringarna uppåt”

Mediebyråbarometern: Kraftigt ner för sökordsmarknadsföring

Så investerade mediebyråerna 2016 – utomhus bland årets vinnare

Annonsmarknaden på högvarv – Print ökade i november

Mediebyråbarometern: ”Svag tendens uppåt”

Mediebyråernas investeringar ökar

Mediebyråbarometern: Svagaste januari sedan 2010

Utomhusreklamen växer mest hos mediebyråerna

Hela havet stormar när mediebyråerna gör sitt val

Mediebyråerna: Uppåt i augusti

Medieinvesteringarna växte under sommaren

Mediebyråbarometern: Uppåt i mars

Mediebyråbarometer: Utomhusreklam ökade

Sveriges mediebyråers inköp minskar, men långsammare

Mediebyråernas investeringarna fortsätter minska

Mediebyråbarometern: 15 procent ner i februari – bara internet ökar

Mediebyråbarometern: Fackpress leder investeringsnedgången hos mediebyråerna

Mediebyråbarometern: Investeringarna backar på bred front

Mediebyråernas medieinvesteringarna fortsätter att falla

Printannonsering fortsätter tappa hos mediebyråerna

Medieinvesteringarna backar

Mediebyråernas investeringar ökade under sommaren

Medieinvesteringarna mattas av

Mediebyråbarometern: Annonsering fortsätter tappa – dr växer ytterligare

Mediebyråinvesteringarna slår rekord trots stor minskning i tidningsannonsering

Kritiken mot Mediebyråbarometern är överdriven – man har ju bara upptäckt att dr fungerar