Konkursstatistik

Varsel sni18 0615 small

Färre konkurser men fler varsel inledde året

Presssheet

Färre konkurser i kommunikationsbranschen 2014

Antalet konkurser i det totala näringslivet minskade med 5,7 procent under 2014 jämfört med föregående år. Så här gick det…

2013: Färre grafiska konkurser – kraftig ökning i antalet anställda

Fler näringslivskonkurser – grafisk bransch kraftigt mot strömmen

Handeln, byggindustrin och transportsektorn påverkas mest av den fortsatt svaga konjunkturen och där ökar också konkurserna. Totalt i näringslivet har konkurserna ökat…

Fler drabbade i historiskt få konkurser

Antalet konkurser i näringslivet ökade med 10 procent under 2012 jämfört med 2011. Reklambyråerna klarar sig sämre än snittet –…

Färre konkurser i grafisk bransch

Företagskonkurserna ökade generellt i Sverige under det första halvåret 2012 – hittills är uppgången 9 procent. Detaljhandeln är en av…

Konkurser 2011: Grafisk bransch ner och reklambyråbranschen upp

Reklambyråkonkurserna ökar

Färre konkurser trots ekonomisk turbulens

Konkurserna i grafisk bransch kvar på låg nivå

Konkursnivån fortsatt låg

Mikroföretagen i grafisk bransch faller bort

Konkurserna minskar kraftigt i grafisk bransch

Uppdaterad konkursstatistik november 2010