klimatneutral

Den nya standarden för koldioxidkalkyler har blivit godkänd

Pressmeddelande från Grafiska Företagens Förbund 2013-06-03 Den internationella tekniska kommittén för grafisk teknik ISO/TC 130 godkände under sitt stormöte i…

Klimatkalkylstandard för trycksaker

”ISO 16759 Quantification and communication of the carbon footprint of print media products” är klar! Standarden kommer att stärka den grafiska…

JCDecaux mot klimatneutralitet – men långt från först

Kommentar: JCDecaux hävdar i ett pressmeddelande att man är det ”enda företag i branschen” som börjat med att klimatkompensera sin…

Om trädplantering som klimatkompensation

Ökad efterfrågan hos Elanders på klimatneutrala trycksaker

Mediebyrån Starcom i England mäter reklamkampanjernas koldioxidutsläpp

Elanders klimatkalkylator på webben

Norskt tryckeri erbjuder klimatneutrala trycksaker

Svenska tryckeriers miljöcertifieringar kartlagda

Branschkoll har sammanställt vilka olika miljömärkningar som de svenska tryckerierna är certifierade för att använda. Listor finns på tryckerier som…