KBmedia

0 fef4bc92 cd50 4d33 b4d0 8355dbb19aac 250 250 1

Intercopy skriver ramavtal med Olsonic – har valt HPs pagewideteknik

Intercopy-kedjan har skrivit ett ramavtal med Olsonic för HPs nya storformatsskrivare med pagewideteknik. Fem företag inom Intercopy har redan valt att investera.

Kopieringsbolaget i Halmstad byter namn till Kbmedia

Kopieringsbolaget i Halmstad, som startade 1965, byter namn till Kbmedia. Företaget är en del av Intercopynätverket och ägs av vd…