Intellecta

Intellecta startar digitalt produktionsbolag i Vietnam

Intellecta fullbordar avyttringen av affärsområde Infolog

Intellectas Rewir startar eventbyrå

Intellecta säljer Infolog

Accent Equity förvärvar Infolog från Intellecta

Intellecta implementerar sin nya strategi

Intellecta-koncernens senaste kundtillskott

Intellecta ska delas

Intellecta organiserar om bland byråerna

Intellecta kartlägger twitteranvändandet i Sverige

Intellecta klättrar på jämställdhetslista

Ineko visade vägen för Intellecta 2012

Intellecta köper digitalt verktyg för målgruppsaktivering

Ny byråledare på Ineko

Intellecta vill vända den negativa bilden – ger ekonomisk förhandsinformation om Q4

25 får lämna Intellecta

Intellecta kompetensväxlar för att bättre möta kundernas behov

Ineko vann Publishing-Priset för tidning till Svenska Kyrkan

Intellecta Q3: Stora nedskrivningar sänkte Intellecta

Intellecta vill öka handeln i aktien med likviditetsgarant

Svenska Designpriset: Ineko och Göteborgstryckeriet tryckte bästa årsredovisningarna

Intellectabyrån Hilanders får ny vd

Styrelseordförande och koncernchef ökar sitt aktieinnehav i Intellecta

Intellecta i partnerskap med dansk webbyrå

Intellecta backar kraftigt – byråerna tynger resultatet

Intellecta återköper egna B-aktier med syfte att användas vid köp av verksamheter

Anne Årneby ny vd för Rewir

Intellecta Q1: Minskad volym men förbättrad marginal

Digaloo värvar teknikchef från Ineko

Yann Blandy är Intellectas nya koncernchef

Intellectas varumärkesbyrå Rewir tappar vd och vvd

Intellectas tryckerier håller ställningarna – byråverksamheten går minus

Intellecta visar upp sig på Cap&Designs seminarium om trycksaker

Tryckerierna som trycker Sveriges finaste böcker

Ledarbyte på Intellecta Ineko

Peter Füle ny vd på Intellectabyrån Hilanders Kitchen

Ineko varslar 24

Intellecta letar ny koncernchef

Intellecta gick back under Q3

Edita och Intellecta vann Publishingpris

Intellecta har sju nomineringar i Svenska Publishingpriset

Ökad lönsamhet i Intellectas tryckeriverksamhet som får nytt namn

Intellecta köper egna aktier för att använda som betalning vid förvärv

Intellecta anställer kommunikationschef

Intellecta stärker sin kommunikation – anställer kommunikationschef

Intellecta säljer delar av sin programvaruplattform

Intellectas resultat för första kvartalet lyftes av stor momsåterbetalning

Momsåterbetalningen lyfte Intellecta kraftigt

Carola Määttä föreslås som ny styrelseledamot i Intellecta

Intellecta skapar norra Europas modernaste tryckeri