Intellecta

Intellecta startar digitalt produktionsbolag i Vietnam

Intellecta fullbordar avyttringen av affärsområde Infolog

Pressmeddelande från Intellecta 2013-08-30 Som Intellecta tidigare rapporterat, har koncernen beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde…

Intellectas Rewir startar eventbyrå

Intellecta säljer Infolog

Intellecta offentliggör nu sin strategi att helt fokusera på sin byrå-verksamhet och säljer affärsområdet Infolog till investeringsfonden Accent Equity 2012. Björn Anderson…

Accent Equity förvärvar Infolog från Intellecta

Pressmeddelande från Accent Equity 2013-07-05 Investeringsfonden Accent Equity 2012 har överenskommit med Intellecta AB (publ) om att förvärva affärsområdet Infolog. Infolog…

Intellecta implementerar sin nya strategi

Pressmeddelande från Intellecta 2013-07-05 – Fokuserar på sin Consulting-verksamhet och avyttrar affärsområde Infolog – Skapar kritisk storlek och framgångsrik digital…

Intellecta-koncernens senaste kundtillskott

Intellecta ska delas

Intellecta organiserar om bland byråerna

Intellecta kartlägger twitteranvändandet i Sverige

Intellecta klättrar på jämställdhetslista

Ineko visade vägen för Intellecta 2012

Intellecta köper digitalt verktyg för målgruppsaktivering

Ny byråledare på Ineko

Intellecta vill vända den negativa bilden – ger ekonomisk förhandsinformation om Q4

25 får lämna Intellecta

Intellecta kompetensväxlar för att bättre möta kundernas behov

Pressmeddelande från Intellecta 2012-11-20 Intellecta AB kommer under de närmaste månaderna att genomföra riktade nedskärningar inom koncernen och därmed minska…

Ineko vann Publishing-Priset för tidning till Svenska Kyrkan

Ineko vann Svenska Publishingpriset i kategorin Rapporter för tidskriften Nyckeln till Svenska kyrkan som man har gjort för Svenska Kyrkan. Samtidigt…

Intellecta Q3: Stora nedskrivningar sänkte Intellecta

Intellecta vill öka handeln i aktien med likviditetsgarant

Svenska Designpriset: Ineko och Göteborgstryckeriet tryckte bästa årsredovisningarna

I kategorin Årsredovisningar vann Intellectakoncernens årsredovisning ”Tigerekonomi eller Hundår 2011” en silvermedalj vid gårdagens prisutdelning i Svenska Designpriset. Men det var organisationen…

Intellectabyrån Hilanders får ny vd

Styrelseordförande och koncernchef ökar sitt aktieinnehav i Intellecta

Intellecta i partnerskap med dansk webbyrå

Intellecta backar kraftigt – byråerna tynger resultatet

Intellecta återköper egna B-aktier med syfte att användas vid köp av verksamheter

Anne Årneby ny vd för Rewir

Pressmeddelande från Intellecta 2012-05-21 Intellectas koncernchef Richard Ohlson utser Anne Årneby till ny VD för dotterbolaget Rewir. Anne Årneby kommer…

Intellecta Q1: Minskad volym men förbättrad marginal

Digaloo värvar teknikchef från Ineko

Yann Blandy är Intellectas nya koncernchef

Yann Blandy, idag vd för Cision Europe, har utsetts till ny koncernchef för Intellecta. Han tillträder sin nya tjänst senast…

Intellectas varumärkesbyrå Rewir tappar vd och vvd

Jacob Fant, vd, och Bernhard Lüthi, vice vd, har på eget initiativ beslutat att lämna den strategiska varumärkesbyrån Rewir för…

Intellectas tryckerier håller ställningarna – byråverksamheten går minus

Intellecta visar upp sig på Cap&Designs seminarium om trycksaker

Tryckerierna som trycker Sveriges finaste böcker

Årets 25 finaste svenska böcker är utsedda av Svensk bokkonsts jury. Av dessa är 14 tryckta i Sverige och Fälth…

Ledarbyte på Intellecta Ineko

Peter Füle ny vd på Intellectabyrån Hilanders Kitchen

Pressmeddelande från Intellecta 2012-01-10 I samband med att hittillsvarande VD Pär Bergkvist går över till nya uppgifter har Peter Füle…

Ineko varslar 24

Ineko, Intellectas tryckeriverksamhet, har för avsikt att omgående inleda mbl-förhandlingar för uppsägningar på grund av arbetsbrist hos företagets verksamhet i…

Intellecta letar ny koncernchef

Intellecta gick back under Q3

Edita och Intellecta vann Publishingpris

Svenska Publishingpiset har delats ut. Edita och JG Communication vann för bästa infomagasin med sin kundtidning 152 och Intellecta tog…

Intellecta har sju nomineringar i Svenska Publishingpriset

Ökad lönsamhet i Intellectas tryckeriverksamhet som får nytt namn

Intellecta köper egna aktier för att använda som betalning vid förvärv

Intellecta anställer kommunikationschef

Intellecta stärker sin kommunikation – anställer kommunikationschef

Pressmeddelande 2011-05-31 Lotta Boman tillträder den 1 juni en nyinrättad tjänst som informations- och kommunikationschef på Intellecta AB. Lotta kommer…

Intellecta säljer delar av sin programvaruplattform

Intellectas resultat för första kvartalet lyftes av stor momsåterbetalning

Pressmeddelande 2011-05-12 Intellectas resultat lyftes av stor momsåterbetalning – Koncernens rörelseresultat uppgick till 47,9 MSEK

Momsåterbetalningen lyfte Intellecta kraftigt

Carola Määttä föreslås som ny styrelseledamot i Intellecta

Pressmeddelande 2010-05-11 Intellectas valberedning har inför bolagsstämman den 12 maj beslutat att föreslå Carola Määttä som ny styrelseledamot. Carola Määttä…

Intellecta skapar norra Europas modernaste tryckeri

Pressmeddelande 2011-04-05 Kommunikationskoncernen Intellecta AB har för avsikt att ytterligare modernisera och effektivisera sin grafiska verksamhet (Intellecta Infolog) i syfte…