GS-facket

Nytt kollektivavtal för grafisk bransch ger 6,5 procent löneökning över tre år

Fack och arbetsgivare har idag tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal som ger löneökningar på två procent per år i den grafiska branschen.

Tryckeristrejken avblåst

Nytt ettårs-avtal ger två procents löneökning – ”nivån är för hög”

Misstänkt förskingring hos GS-facket

Grafiska kollektivavtalen löper vidare

Yrkesintroduktionsavtal mellan arbetsgivare och fack

Nya treåriga kollektivavtal klara

UPPDATERAD: Avtalslöst i grafisk bransch

Inga nyheter när fackliga avtalskrav utbyttes

GS ”äger” Strålfors

Facket hotar med strejk på Strålfors

GS-facket vill säkra reallöneökningar

Grafikerfacket säger ja till industrisamordning, nej till LO-samordning

Pressmeddelande från GS 2011-09-14 GS förbundsmöte, beslutade på onsdagen att ställa sig bakom Facken inom industrins krav inför avtalsrörelsen. Beslutet…

Nytt avtal för informations- och medieproduktion

Pressmeddelande från Grafiska Företagens Förbund 2010-10-28 Nytt Visbyavtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS-facket öppnar upp för fler företag att…