Graphic Procédé

Tryckeri förlorade momsdom – trots att kunden inte behövt betala till SKV

Tryckerikund förlorade momsmål mot staten – ”Nu lämnar vi frågan bakom oss”

Tryckerimomsen: Avslår skadeståndskrav från tryckerikunder – stämning i tingsrätt pågår

UPPDATERAD: Nästa kapitel i momshärvan

Tryckerimomsdagen 2016 inställd

Tryckerimomsen: ”Staten bör stå för kostnaderna”

JK kommer till Tryckerimomsdagen

Tryckerimomsen: ”Det är jätteviktigt att man riktar krav mot sitt tryckeri”

Planerar nytt tryckerimomsseminarium i april

Förlag planerar begära skadestånd från staten i tryckerimomshärvan

Utpekas som ”storvinnare” i tryckerimomshärvan

Kunderna tvingade grafisk leverantör i konkurs

SKV: Tryckerikunderna får "knappa två månader" på sig att betala

Kräver att Skatteverket håller kunderna skadeslösa – ”Risk för utslagning”

UPPDATERAD: Sörmlands Grafiska i konkurs

Reaktioner på momsdomen – detta händer nu

Högsta domstolen dömer tryckeriet att betala tillbaka momsen

Stampen dementerar Resumés uppgifter om utgången i momsfrågan

Då kommer den avgörande momsdomen

Momsåterbetalning utgör skattepliktig intäkt enligt ny dom i förvaltningsrätten

Ny moms-stämning mot tryckeri

Skatteverket vinner viktig momstvist mot tryckeri

Tryckerikund går vidare med stämning av staten

Nytt viktigt prövningstillstånd i tryckerimomsfrågan

Läget i tryckerimomshärvan på 30 sekunder

Tryckerimomsmål direkt till högsta instans

Tryckeri döms att betala vidare tryckerimoms till kunden

Behåller momsmiljoner efter konkurs

Ericsson återkallar momsstämning mot Elanders

Politikerna överens: Momsfrågan en tragisk historia – som ska avgöras i domstol

Tryckerimomsgranskning belönad

Seminarium om tryckerimomsen upprepas

Storförlag stämmer fler tryckerier för momsen

Skatteverket ger anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

Avtalslagen fällde Elanders i momstvist

Sörmlands Grafiska i brev till kunderna: ”omöjligt för tryckerikunderna att kräva ersättning från tryckerierna”

Skatteverket öppnar för återbetalning till tryckerikunderna

UPPDATERAD: Trycket ökar mot staten i tryckerimomsfrågan

Tryckerimomsen upp i riksdagen igen

SGM går vidare med stämningsansökan mot staten i tryckerimomsfrågan

Sörmlands Grafiska vann momstvist i tingsrätten

UPPDATERAD: Rättegång inleds i tryckerimomsfrågan

Tio tryckerier har fått 55 procent av momspengarna

Planerar stämma staten i tryckerimomsfrågan

Lägesrapport: Tryckerimomsen

Dramaten förlorade också mot SKV

V-tab förlorade tryckerimomsmål i kammarrätten

Tidning förlorade tryckerimomsmål i Kammarrätten

Momsdomar faller i Kammarrätterna

Nytt prövningstillstånd: Beräkningsmodell avgörs i högsta instans