Graphic Procédé

Tryckeri förlorade momsdom – trots att kunden inte behövt betala till SKV

DOM MOMS

Tryckerikund förlorade momsmål mot staten – ”Nu lämnar vi frågan bakom oss”

Tryckerimomsen: Avslår skadeståndskrav från tryckerikunder – stämning i tingsrätt pågår

Tryckerimomsdagen 15

UPPDATERAD: Nästa kapitel i momshärvan

Tryckerimomsdagen 2016 inställd

Tryckerimomsen: ”Staten bör stå för kostnaderna”

JK kommer till Tryckerimomsdagen

Tryckerimomsdagen som går den 25 april i Stockholm förstärker programmet ytterligare med Olof Simonsson som är byråchef hos Justitiekanslern. – Olof ska prata om vilka…

Tryckerimomsen: ”Det är jätteviktigt att man riktar krav mot sitt tryckeri”

Planerar nytt tryckerimomsseminarium i april

Förlag planerar begära skadestånd från staten i tryckerimomshärvan

Utpekas som ”storvinnare” i tryckerimomshärvan

Kunderna tvingade grafisk leverantör i konkurs

SKV: Tryckerikunderna får "knappa två månader" på sig att betala

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande kring tryckeirmomsen efter domen i HD den 22 december 2015. Skatteverket gör bedömningen att avgörandet har…

Kräver att Skatteverket håller kunderna skadeslösa – ”Risk för utslagning”

UPPDATERAD: Sörmlands Grafiska i konkurs

Reaktioner på momsdomen – detta händer nu

Högsta domstolen dömer tryckeriet att betala tillbaka momsen

Stampen dementerar Resumés uppgifter om utgången i momsfrågan

Då kommer den avgörande momsdomen

Momsåterbetalning utgör skattepliktig intäkt enligt ny dom i förvaltningsrätten

Ny moms-stämning mot tryckeri

Presssheet

Skatteverket vinner viktig momstvist mot tryckeri

Tryckerikund går vidare med stämning av staten

Fotolia 49456766 XS

Nytt viktigt prövningstillstånd i tryckerimomsfrågan

Tryckerimomsdagen 15

Läget i tryckerimomshärvan på 30 sekunder

Tryckerimomsmål direkt till högsta instans

Tryckeri döms att betala vidare tryckerimoms till kunden

Behåller momsmiljoner efter konkurs

Ericsson återkallar momsstämning mot Elanders

Politikerna överens: Momsfrågan en tragisk historia – som ska avgöras i domstol

Tryckerimomsgranskning belönad

Dagens Arbete, som sent i höstas granskade den så kallade tryckerimomsen, fick på Fackförbundspressens dag ta emot utmärkelsen ”Bästa förklarande text”…

Seminarium om tryckerimomsen upprepas

Storförlag stämmer fler tryckerier för momsen

Skatteverket ger anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

images

Avtalslagen fällde Elanders i momstvist

sörmlands grafiska

Sörmlands Grafiska i brev till kunderna: ”omöjligt för tryckerikunderna att kräva ersättning från tryckerierna”

Fotolia 49456766 XS

Skatteverket öppnar för återbetalning till tryckerikunderna

UPPDATERAD: Trycket ökar mot staten i tryckerimomsfrågan

Tryckerimomsen upp i riksdagen igen

Kaj Flick SGM

SGM går vidare med stämningsansökan mot staten i tryckerimomsfrågan

Idag kom Sveriges Grafiska Medieförenings (SGM) ansökan om stämning in till Justitiekanslern (JK) och det är Trydells Tryckeri i Laholm som ”ställer upp”…

Fotolia 49456766 XS

Sörmlands Grafiska vann momstvist i tingsrätten

UPPDATERAD: Rättegång inleds i tryckerimomsfrågan

Skärmavbild 2014 06 02 kl. 10.44.52

Tio tryckerier har fått 55 procent av momspengarna

Kaj Flick SGM

Planerar stämma staten i tryckerimomsfrågan

Sveriges Grafiska Medieförening (SGM) som representerar en stor del av Sveriges tryckerier, ifrågasätter lagligheten i Skatteverkets följdändringar och vill nu…

Lägesrapport: Tryckerimomsen

Dramaten förlorade också mot SKV

V-tab förlorade tryckerimomsmål i kammarrätten

Tidning förlorade tryckerimomsmål i Kammarrätten

Momsdomar faller i Kammarrätterna

Nytt prövningstillstånd: Beräkningsmodell avgörs i högsta instans