Grafiska Företagens Förbund

Grafiska kollektivavtalen löper vidare

Grafiska Företagens Förbund byter namn till Grafiska Företagen

Stora väljargrupper riskerar att inte nås när partier väljer bort tryckta kanaler

Grafisk industri nettoökar med 1.400 anställda på fem år

Nytt svenskt magasin om trycksaker

Regionalt EU-stöd till tryckerier snedvrider konkurrensen

Slår samman arbetsgivarservice för grafisk bransch med Trä- och Möbelbranschen

Yrkesintroduktionsavtal mellan arbetsgivare och fack

Camilla Backlund är ny arbetsmiljöexpert på Grafiska Företagens Förbund

Ny kampanj: Inte konstigt du gillar papper

Eva Glückman är ny förhandlingschef på Grafiska Företagens Förbund

Tidningstryckerierna blir branschmedlemmar i GFF

Ny regionansvarig för Grafiska Företagens Förbund i Malmö

Utbildningspris till Guy Ekholm på Xenter Botkyrka

Över 100 bidrag på vernissage av Screen 2013

Nya treåriga kollektivavtal klara

UPPDATERAD: Avtalslöst i grafisk bransch

Anna Freij är ny förhandlare och arbetsrättsjurist på Grafiska Företagens Förbund

Inga nyheter när fackliga avtalskrav utbyttes

POP12 visar hur tryckt och digital kommunikation samverkar

Ecoprints grundare, Frazer Chesterman, talar på Grafisk miljödag

Svagt tredje kvartal för de civilgrafiska företagen

Produktionskapaciteten i linje med efterfrågan i förpackningsbranschen

Ny affärsutvecklare på Grafiska Företagens Förbund

Nytt finskt utvecklingscenter för funktionellt tryck

Produktionsbortfall i förpackningsbranschen som tas igen under 2012

Minskad köplusten i den civilgrafiska branschen

Brant fall i volymerna i förpackningsbranschen

Tryckt och digital information belastar miljön lika mycket

Webbseminarium: Möjligheter med företagsaffärer

Ny studie om tryckta mediers klimatpåverkan

GS-facket vill säkra reallöneökningar

Facken har ”oroväckande brist på verklighetskontakt” anser arbetsgivarna

Förbättrad lönsamhet i den civilgrafiska branschen

Grafiska Företagens Förbund antar förslaget till nytt Industriavtal

Grafiska Företagens Förbund anställer ny förhandlingschef

Svåröppnade förpackningar farliga för svenskarna enligt ny undersökning

GFF ser förbättrad lönsamhet i civilgrafisk bransch

Tryckerier i småland får 3 miljoner i kompetensutvecklingsstöd

Nytt avtal för informations- och medieproduktion

Grafiska Företagens Förbund stärker arbetsgivarsidan med nyanställning

Nya kollektivavtal klara