Fälth & Hässler

Förlag stämmer för tryckerimomsen

Elanders nya kvalitetskampanj

Tryckerierna som trycker Sveriges finaste böcker

Årets 25 finaste svenska böcker är utsedda av Svensk bokkonsts jury. Av dessa är 14 tryckta i Sverige och Fälth…

Loppis på Fälth & Hässler som nu stänger i Värnamo

Elanders Fälth & Hässler skapar ny mötesplats på Bokmässan

I ett brett samarbete mellan flera olika aktörer skapas i år en ny kreativ mötesplats på Bokmässan. Molnet blir en…

Fälth & Hässler och Elanders samordnar sina verksamheter

Pressmeddelande 2011-01-24 Fälth & Hässler och Elanders går nu i spetsen för den i branschen nödvändiga konsolideringen och samordnar sina…

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo men marknadsföring och försäljning blir kvar på orten. Anders Ekberg, vd och ägare, uppmanar de anställda att söka nya jobb utanför branschen.

Tryckerier i småland får 3 miljoner i kompetensutvecklingsstöd

Pressmeddelande 2010-11-04 Grafiska Företagens Förbund som är arbetsgivar- och branschorganisationen för den grafiska industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden har tilldelats…

3 miljoner i EU stöd till småland

Springplanet drar tillbaka sin avsiktsförklaring att förvärva Fälth & Hässler AB

2010-09-23 Efter genomförd due diligence av Fälth & Hässler AB har styrelsen i Springplanet beslutat att dra tillbaka sin avsiktsförklaring…

Många strukturaffärer i den grafiska branschen

Det finns ett stort behov av förändringar i branschens struktur. Överkapaciteten är så stor och det ensamt är ett skäl…

Fälth & Hässler investerar stort i digitaltryck, offset, CTP och MIS

En Xerox iGen3, två Manroland 700 (åttafärgare), en ctp från Screen, Hiflex affärssystem och arbetsflöde från Fujifilm. Utöver detta köps…