Exaktaprinting

Exaktaprinting expanderar till Norge

Exaktaprinting

UPPDATERAD: Exaktaprinting går ihop med Printus och BBAB

Exaktaprinting fortsätter sin aggressiva expansion genom att slå sig samman med Printus och BBAB (tidigare Bokbinderibolaget). Samtidigt flyttas bokbinderiverksamheten från Kristianstad…

Tryckerierna som trycker Sveriges finaste böcker

Årets 25 finaste svenska böcker är utsedda av Svensk bokkonsts jury. Av dessa är 14 tryckta i Sverige och Fälth…

Exaktaprinting köper Grahns tryckeri

Exaktaprinting

Exaktaprinting öppnar i Lund

Exaktaprinting ny ägare i AM-tryck

Många strukturaffärer i den grafiska branschen

Det finns ett stort behov av förändringar i branschens struktur. Överkapaciteten är så stor och det ensamt är ett skäl…