Bisnode

GrafKom I/O: Bisnode utnyttjar kraften i crossmedia

Bisnode-koncernens marknads- och kommunikationschef Pia Törnqvist inledde Grafkoms senaste nätverksträff I/O i Stockholm genom att berätta

Magasin ska stärka nya Bisnode

Par och DirektMedia går samman till Bisnode Marknad

Bisnode utvecklar sin Europeiska B2B-databas

Pressmeddelande från Bisnode 2012-01-24 Bisnode lanserar nu B2B-databasen EuroContactPool på den europeiska marknaden och kan därmed möta den ökade efterfrågan…

PAR säljer sin broker-verksamhet till Logica

Bisnode avyttrar verksamhetsdel inom PAR

Bisnodes dotterbolag PAR, avyttrar den del av verksamheten som erbjuder försäljning av tryckrutiner och informationslogistik. Avyttringen, som skedde per 1…