Svenskproducerade trycksaker är bäst för miljön – ”blir standard för att beräkna CO2-avtryck för trycksaker”

ClimateCalc

Åtta.45 är det första svenskägda tryckeriet att certifieras för användning av Climate Calc – som beräknar en trycksaks CO2-avtryck. Nu ska många fler följa efter.

Climate Calc har funnits i flera år, främst i Danmark, och har nu ”lanserats” i Sverige. Verktyget sprids också vidare över Europa och kommer att kunna gynna den svenska grafiska branschen när och om användandet tar fart. Det finns andra sätt att göra detta på men nu ska Climate Calc bli branschstandarden som får många fler att jobba med CO2-avtryck.

Sörmlands Printing Solutions i Katrineholm (tidigare Sörmlands Grafiska) – som ägs av danska Stibo – har sedan tidigare en certifiering eftersom ägaren Stibo har certifieringen hemma i Danmark. Totalt har 40 företag i dagsläget en certifiering – vilka de är kan du enkelt få fram på Climate Calcs webbplats.

– Climate Calc kommer att bli det system som standardiserar CO2-avtrycket i branschen och det är dessa siffror som kunderna kommer att efterfråga i takt med att fler certifierar sig, säger branschkonsulten Magnus Brolin som driver Altamont Media.

Magnus Brolin ska hjälpa svenska företag med Climate Calc.

Magnus Brolin har varit med från början av projektet i Sverige och enligt honom kommer många att haka på nu när det finns ett enkelt verktyg att använda.

– Jag tror att vi inom ett år kommer att ha 15 till 20 svenska tryckerier med certifiering, säger Magnus Brolin. Systemet sprider sig nu ut i Europa i takt med att allt fler trycksaksköpare efterfrågar data runt CO2-avtryck.

Tillvägagångssätt

Allt startade med ett projekt inom branschföreningen SGM (en del av Grafiska Företagen) där Magnus Brolin har hjälpt till att anpassa verktyg och processer för den svenska marknaden. Och nu är allt klart för att man ska kunna certifiera de svenska tryckerier som vill ta ett steg till i sitt klimatarbete.

Man börjar med att beräkna CO2-avtryck för hela sitt företaget. När det är klart så kan man också göra beräkningen för den enskilda trycksaken. För ett företag som redan har ett ledningssystem så kan arbetet med en certifiering, enligt Magnus Brolin, gå så snabbt som på bara ett par veckor från start till mål.

– Det kan tyckas omfattande vid en första anblick men är inte så svårt när man väl sätter sig in i det. Om man har en Svanen-licens så kan man hämta mycket data som redan finns och har man ett miljöledningssystem blir arbetet ännu enklare, säger Magnus.

Det handlar bland annat om att plocka in klimatredovisningar från sitt el-företag och pappersleverantörer och sedan mata in dessa i Climate Calc. För företaget tittar man också på hur medarbetare reser till och från jobbet och på leveranser av material.

Använder man en underleverantör som inte är certifierad så får man räkna på hur det skulle bli om man gjorde det själv och lägga till leveranserna.

Sverige kommer stå sig starkt

Den svenska elmixen har som de flesta vet ett lågt CO2-avtryck och därför kommer trycksaker producerade i Sverige att få fördelaktiga värden i Climate Calc. Så i takt med att verktyget nu sprider sig över Europa och handeln av trycksaker blir mer internationell så kommer det att gynna de svenska tryckerierna.

– El och papper är de största komponenterna och därför blir det så att svensk grafisk industri står sig väldigt bra eftersom vår el har ett lågt CO2-avtryck, säger Magnus.

När det gäller el-mixen så används följande värden i Climate Calc – och eftersom el påverkar en stor del av det totala CO2-avtrycket för en trycksak så ligger Sverige mycket bra till. Skillnaden är stor till Danmark och nästan gigantisk till Polen.

  • Sverige: 0,054 kg CO2 eq/kWh.
  • Danmark: 0,312 kg CO2 eq/kWh
  • Tyskland: 0,637 kg CO2eq/kWh
  • Polen: 1,069 kg CO2 eq/kWh

Hur blir man certifierad?

Climate Calc ägs gemensamt av den europeiska grafiska branschen och drivs av danska branschföreningen Grakom. Det finns olika sätt att nå en certifiering.

Antingen gör man grundarbetet själv direkt mot Grakom i Danmark och då kostar det runt 18.000 kronor för certifieringen plus en årlig licensavgift. Till sin hjälp har man Climate Calcs manual för arbetet.

Man kan också ta hjälp av Magnus Brolin som leder flera projekt i branschen just nu och eftersom han är en så kallad ”certifierad Climate Calc-konsult” så sänks certifieringsavgiften för de projekt som han har drivit från 18.000 till cirka 10.000 kronor.

Magnus Brolin erbjuder mot en fast avgift på 15.000 kronor att hjälpa till att styra upp ett projekt genom att leda arbetet och förklara vad som krävs. Men arbetet med att samla in alla siffror måste göras av respektive företag som känner sin egen verksamhet.

Företag som är medlem i Grafiska Företagen får rabatt på licensavgiften till Climate Calc.

– Climate Calc är ett relativt enkelt sätt att skaffa sig ett verktyg som dels ger ett mått på ditt företags klimatpåverkan men också något som i allt högre grad kommer att efterfrågas av kunderna, säger Magnus.

Danagårdlitho, Göteborgstryckeriet och Scandbook är några av de företag som idag kommit en bit på väg eller är nära en certifiering med Climate Calc. Utöver dessa berättar Magnus Brolin att han för diskussioner med ytterligare fem tryckerier som vill komma igång.

De höjer priserna på offsetplåt igen

redaktionen@branschkoll.se

Scandinavia Print Group köper stort Köpenhamnstryckeri

En av Danmarks större grafiska aktörer köps upp av Scandinavian Print Group.

redaktionen@branschkoll.se

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se