Svenskarna positiva till att använda skogen till klimatsmarta produkter

skog

Kläder, förpackningar och batterier är några av de saker som cirka 90 procent av befolkningen tycker det är bra att använda skogen till. 

I den undersökning som Skogsindustrierna (med hjälp av Demoskop) har gjort så tycker 57 procent av svenskarna att det är mycket bra att skogen används till ”klimatsmarta produkter och material” och 32 procent tycker det är ganska bra. Det här visar på att det finns en stor acceptans för att använda vår skog ifall den går till något positivt menar Skogsindustrierna.

– Det är väldigt glädjande att se att en så stor del av de tillfrågade tycker att det är bra att skogen används till hållbara, förnybara produkter som de kan använda i sin vardag. Det är den efterfrågan som kan driva tillväxten i världens bioekonomi, minska användningen av fossila råvaror och bidra till att vi når klimatmålen, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Skogen kommer behövas för ett fossilfritt samhälle

– Allmänheten har ett stort förtroende för hur svenska skogsägare sköter skogen. Det är ett kvitto på att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle behöver vi ta tillvara på potentialen i skogen. En ansvarsfull förvaltning och utveckling av skogsråvaran är nyckeln dit, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Totalt har 1054 person över 18 år deltagit i undersökningen.

Enkätens två frågor och svar

  1. Sverige består till ca 70% av skog. Tycker du att det är bra eller dåligt att man använder den svenska skogen till tillverkning av klimatsmarta saker och material, som till exempel kläder, förpackningar och batterier?
    Svar:
    57% mycket bra, 32% ganska bra, 6 % varken eller, 1% ganska dåligt, 1% mycket dåligt, 3% vet ej
  2. Om skogsbruket garanterar att det återplanteras två träd för varje träd som avverkas, hur tycker du då det är att man använder den svenska skogen till att tillverka klimatsmarta saker och material?
    Svar:
    72% mycket bra, 21% ganska bra, 3% varken eller, 1% ganska dåligt, 0% mycket dåligt, 3% vet ej

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se

Lyckad ”flexo switch” för tryckeri med ny digital etikettpress från Durst

Även större upplagor etiketter ska nu tryckas digitalt.

redaktionen@branschkoll.se

Ny teknik för etikettryck ska helt eliminera materialspillet

redaktionen@branschkoll.se