Svagt tredje kvartal för de civilgrafiska företagen

Pressmeddelande 2012-11-07 från Grafiska Företagens Förbund

Volymerna föll något under sensommaren, vilket återspeglar den civilgrafiska branschens säsongsmönster. I linje med produktionen sjönk orderingången – något mer då prisfaktorn spelade in negativt.

Ökad dynamik i ekonomin kommer att kräva allt kortare tid mellan inköpsbeslut och produkter som ska ut på marknaden. De med längre framförhållning rapporterade en låg orderstock vilken kommer att förbättras under det sista kvartalet men tyvärr inte i paritet med fallet under det tredje kvartalet.

En tredjedel av de civilgrafiska företagen minskade personalstyrkan, vilket får ses som årets stora neddragning, eftersom årets sista månader kräver en stabil numerär på arbetsstyrkan. Bristen på relevant personal minskade men ligger ändå relativt högt med tanke på beläggningsgrad etc. Det visar att vissa företag är inne i en fas av transformering där nya kompetenser krävs. Under kommande tolv månader är det svårt att se en uppgång på tryckmarknaden, eftersom de makroekonomiska signalerna är så entydigt negativa, framför allt gäller detta på ett halvårs sikt.

I slutet av 2013 bör ekonomin som helhet bli något bättre. Effekten på den grafiska industrin kommer dock att vara marginell. De strukturella krafterna verkar oupphörligen och kommer att pågå under mycket lång tid. På kort sikt gäller en viss förbättring under det normalt sett starka fjärde kvartalet.

Texten är en sammanfattning av Konjunkturläget, Grafiska Företagens Förbunds branschekonomiska nyhetsbrev, som baserar sig på Konjunkturinstitutets urvalsundersökning och bearbetas specifikt för den grafiska branschen. Översynen visar hur marknaden utvecklats det senaste kvartalet och hur tendenserna ser ut för den allra närmaste framtiden.

 

Vd-byte på etikett- och förpackningsjätte

all4lables
Ämnen i artikeln: All4labelsEtikett
Ämnen i artikeln: All4labelsEtikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Förpackningstryck: Det avgör när Nestlé väljer digitalt eller offset

IMG 0734 1800

✔️Panelsamtal om ”inkjetrevolutionen” inom förpackning ✔️Så tänker storföretaget Nestlé i valet av förpackningstryck ✔️”Det är ett paradigmskifte”

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Boxon ska dubbla omsättningen och växa på nya marknader

IMG 0261 1800
Ämnen i artikeln: BoxonEtikett

✔️Boxon Groups vd Fredrik Ståhl om femårsplanen ✔️Ska dubbla omsättningen till 4 miljarder kronor ✔️Hoppas etablera sig i 5-6 nya länder ✔️Ökad e-handelsförsäljning och nya digitala kliv

Ämnen i artikeln: BoxonEtikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Walki investerar i ny produktionslinje för cirkulära förpackningsmaterial

walki2 1800
Ämnen i artikeln: Walki

Walki Group har investerat över sex miljoner euro i en ny produktionslinje vid sin anläggning i Steinfurt, Tyskland, för att stödja övergången till fiberbaserade förpackningsmaterial.

Ämnen i artikeln: Walki
redaktionen@branschkoll.se
Annons

De höjer priset på well

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nystartad ÅF av arbetskläder i konkurs

redaktionen@branschkoll.se
Annons

De köper konkursboet – ”Vi är en väldigt naturlig köpare”

2 1800

✔️Ska ge trygghet till konkursboets kunder ✔️Målsättning att fortsätta växa 15 procent årligen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klart: Hjalmar E:s konkursbo sålt

hjalmare kontrakt

✔️Verksamheten upphör i Skellefteå ✔️Avser flytta tillgångarna till södra Sverige

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Köper två nya digitalpressar – ”Vet att vi måste omsätta mer eller göra förändringar i produktionen”

IMG 2174 1800

Efter pensionsavgångar och byte av administrativt system – tryckeriet skiftar maskinmärke på digitaltrycksavdelningen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri investerar över 20 miljoner kronor i rullinkjet – visar volymökning i år

intellijet parajett

✔️Nya kundaffärer har bäddat för bra start på året ✔️Så mycket har tryckeriets volymer ökat

redaktionen@branschkoll.se
Annons