Logga in

Studie: Digital information mer stressande än fysisk

16 februari, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

Rapporten från Postnord går på djupet kring hur människan reagerar på olika kommunikationskanaler.

Postnord har genomfört en omfattande studie där de mätt hjärnaktiviteten hos personer som tar emot information, antingen fysiskt eller digitalt, studien visar bland annat att digitala kanaler stressar mottagaren mer än fysiska. 

Studien som fått namnet ”Behind the mind 2” har involverat 63 deltagare mellan 18-70 år gamla.

Resultaten visar att vi läser bättre på papper och har enklare att ta till oss information i sin helhet. Dessutom så agerar vi oftare på fysisk kommunikation tack vara en kombination av positivt känslomässigt engagemang och hög motivation.

Vidare så visar studien att den digitala brevlådan är ett bra alternativ till tryckt information, speciellt hos personer under 55, där är resultaten för den digital brevlådan nästan lika goda som för tryckt information. Mobiltelefon där emot stressar mottagaren när det kommer till känslig information, exempelvis fakturor. Nästan hälften av deltagarna upplever hög kognitiv stress när de läser känslig e-post på mobiltelefonen, vilket i sin tur leder till att färre tar till sig all information.

Avslutningsvis så är det stor skillnad på resultat beroende på vilken ålder testpersonen tillhör, följande fakta är direkt hämtad från rapporten som Postnord publicerat, rapporten i sin helhet hittar du här.

  • 18–35-åringar är positiva till den digitala brevlådan. E-post via mobiltelefonen skapar hög stress och låg motivation. Som grupp är de kritiska till digitalt innehåll.
  • 36–55-åringar är ointresserade av information via e-post. Print skapar det positiva intresse som krävs för att de ska agera på budskapet.
  • 56+ är positiva till e-post. Den digitala brevlådan har svårare att engagera denna grupp, både känslomässigt och kognitivt.

Exakt hur studien gick till kan du läsa om här, annars följer nedan en kortare beskrivning av hur testerna gick till.

Deltagarna fick ta emot tre olika ”stimuli” som bestod av en kreditkortsfaktura, en räkning från ett telekomföretag och samhällsinformation. Dessa delades ut via tre olika kanaler: print, e-post och digital brevlåda. Neuroforskare mätte sedan den kognitiva stressen hos deltagarna, vilket i sin tur visar hur bra och hur enkelt vi förstår något. Vidare så mättes också motivationen, vilket i det här fallet betyder inställningen mottagaren har till budskapet, om de vill undvika det eller agera på det. Slutligen så mättes också det känslomässiga engagemanget och den visuella uppmärksamheten.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Arctic med nytt is-vitt papper

Efter White, Highwhite och Ivory kommer nu Ice i Arctic Papers serie Arctic Volume. (mer…)

Snabbväxande online-tryckeri och Landa kommer till Print Next den 7 maj

Koen Vlieghe från Landa och Wouter Haan som driver ett snabbväxande onlinetryckeri delar med sig av sin kunskap på Print Next den 7 maj.

Grafkom arrangerar den 7 maj nätverksträffen Print Next tillsammans med Grafiska Företagen och Nopa. Nu börjar talarna presenteras och på listan finns företag som Landa och Simian. (mer…)

Alsander och Stålhäll ska leda Brandfactory efter rekonstruktionen

Brandfactory har avslutat sin rekonstruktion och Martin Alsander tar över som koncernchef.

Addbrands trycksaker finns nu hos Unitedprofile – enkelt tillgängliga hos anslutna återförsäljare

Johannes Råsbrant, marknadschef på Addbrand och Mange Lindblad, vd på Unitedprofile.

Den senaste leverantören att ansluta sig till Unitedprofile är trycksaksproducenten Addbrand – som blir den första leverantören hos Unitedprofile vars huvudfokus ligger på just trycksaker. (mer…)

Så påverkar Coronaviruset branschen

Coronavirus är egentligen en grupp av olika virus, det senast upptäckta viruset heter Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV). Namnet kommer från latinets ord för krona ”Corona” eftersom viruset påminner om just en krona. (Bild virus: WHO)

I skrivande stund är över 60.000 bekräftat smittade av Coronaviruset och över 1.300 av dessa har lett till dödsfall. Viruset har dominerat mediebevakningen världen över de senaste veckorna, allmänheten är orolig och många drar sig för att resa till framförallt Kina, men även Asien generellt. Men hur påverkar viruset vår bransch?

Kraftigt ökat intresse för information om hållbarhet och det tryckta mediet

Niklas Bille var snabb med att börja använda information om det tryckta mediets hållbarhet från Two Sides – som bland annat tagit fram en broschyr om myter och fakta kring tryck och papper. (Bilder: Two Sides Nordics)

Two Sides, som informerar om det tryckta mediets hållbarhet, blir allt mer aktiva i Norden. Nyligen öppnade man upp för lokala företag att bli partners och har redan fått med sig elva företag i Norden och Baltikum – varav tre svenska och fyra norska tryckerier. (mer…)

Scanlux Packaging öppnar kontor i Sverige

Jasmine Jilltoft och Anna Pramborn som ska jobba på Scanlux nyetablerade kontor i Helsingborg.

Danska förpackningsaktören Scanlux Packaging öppnar kontor i Helsingborg.

Strejken är över: Finska pappersindustrin har ett nytt kollektivavtal

Nu kan papper lastas igen i finska hamnar. (Bild: Wikimedia Commons, Hummelhummel [CC BY-SA])

Den finska strejken i pappersindustrin är över. (mer…)

Komori utökar med efterbehandling inom civitryck – förvärvar MBO

Japanska Komori utökar sin produktportfölj med falsmaskiner genom att förvärva tyska MBO. Detta betyder att MBO gör ett nytt försök att sälja verksamheten. (mer…)