Stort intresse att köpa Hjalmar E i konkurs

Simon Engman på Kaiding advokatbyrå är konkursförvaltare.
Simon Engman på Kaiding advokatbyrå är konkursförvaltare.

✔️Redan tio initierade intressenter av konkursboet ✔️Nu går prospektet ut ✔️Sista anbudsdagen i juni.

Tryckeri- och skyltföretaget Hjalmar E är på obestånd och ansökte om konkurs 13 maj hos Skellefteå tingsrätt, något som Branschkoll avslöjade efter en intervju med företagets vd Andreas Strömgren.

Konkursförvaltaren, advokat Simon Engman på Kaiding advokatbyrå, säger till Branschkoll att de redan har fått in intressenter. Och nu är planen att gå ut med prospektet brett, vilket ligger på konkursförvaltarens webbplats.

Han säger att huvudspåret och förhoppningen är en överlåtelse för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas i nuvarande lokaler, med de nuvarande anställda och den kompetensen de besitter i dag. Men, samtidigt får man också vara öppen för andra idéer, säger han.

– Det finns bra kundunderlag, bra kunder och alla förutsättningar för att ta omsättningen till den nivån som krävs för att nå lönsamhet. Det är vår förhoppning att en ny ägare, eller ägarkonstellation, ska kunna komma in och rädda verksamheten.

Redan ett tiotal intressenter

Ett tiotal branschaktörer har redan hört av sig och visat intresse för Hjalmar E, både lokala och nationella, säger Simon Engman och tillägger att hans reflektion på det hela är att de fått kännedom om det efter Branschkolls artikelpublicering.

– Det är ett större intresse än vad som är brukligt när det gäller sånt här skulle jag säga.

– Det är initierade aktörer och det är klart att den typen av intressenter har vi gärna dialog med. De ställer rätt frågor direkt för hur man skulle kunna ta det vidare.

Vad är din uppfattning som förvaltare att företaget har hamnat på obestånd?

– Jag delar nog den bild som Andreas (Hjalmar E:s vd, red anm) har gett att man har tappat ett par större viktiga kunder vilket gjort att omsättningen har sjunkit till en nivå som gör att kostnadsbasen är för stor helt enkelt. Den här organisationen, verksamheten och lokalen är anpassad för en högre omsättning, säger han och fortsätter:

– Kan man bara komma upp på den omsättningen igen så tror jag det finns alla förutsättningar att få lönsamhet i verksamheten.

Annons

Verksamheten är igång

Han säger att verksamheten fortfarande pågår, men då i konkursboets regi. Och i samband med att konkursen blev ett faktum trädde den statliga lönegarantin in för att trygga de anställdas löner.

– I det här fallet har vi gjort bedömningen att det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare. De förutsättningarna är att kunder vill ha leveranser, att leverantörer kan leverera in och att de anställda är motiverade att tillverka produkterna. Det är först och främst för att underlätta för en ny ägare att kunna kliva in och kunna fortsätta med verksamheten utan att det blir ett avbrott.

De stora företagsvärdena är dels produktionsavdelningen som är fullständig för den verksamhet som bolaget bedrivit, dels materiella värden och kunskapen som finns hos personalen. Men också kundunderlagen, enligt Engman.

Hur snabbt måste en ny ägare komma på plats?

– Med anledning av semestertider ser vi gärna att man har en överenskommelse eller i vart fall en principiell överenskommelse innan semestertiden.

Det finns förutsättningar

Sista anbudsdag är 7 juni. Simon Engman har goda förhoppningar att en ny ägare ska ta vid. Med det sagt säger han att det alltid är svårt att sia om saken sett till omvärldsförutsättningar och ränteläget.

– Men att det redan nu finns ett antal intressenter som hört av sig talar för att det finns förutsättningar för en fortsättning. Sedan tycker jag att den kontakt vi haft med kunder och anställda också talar i den riktningen – en fortsättning för verksamheten.

På frågan hur mycket skulderna i bolaget uppgår till säger Simon Engman att de ännu inte har sammanställts och hänvisar till att en konkursboförteckning brukligt görs inom två månader från och med konkursdagen.

– Huvudsakligt fokus inledningsvis är att hantera de anställda att de känner trygghet i lön och att driva verksamheten vidare och fokusera på överlåtelsen och så kommer den andra delen sen.

Annons

De köper konkursboet – ”Vi är en väldigt naturlig köpare”

2 1800

✔️Ska ge trygghet till konkursboets kunder ✔️Målsättning att fortsätta växa 15 procent årligen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klart: Hjalmar E:s konkursbo sålt

hjalmare kontrakt

✔️Verksamheten upphör i Skellefteå ✔️Avser flytta tillgångarna till södra Sverige

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Köper två nya digitalpressar – ”Vet att vi måste omsätta mer eller göra förändringar i produktionen”

IMG 2174 1800

Efter pensionsavgångar och byte av administrativt system – tryckeriet skiftar maskinmärke på digitaltrycksavdelningen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri investerar över 20 miljoner kronor i rullinkjet – visar volymökning i år

intellijet parajett

✔️Nya kundaffärer har bäddat för bra start på året ✔️Så mycket har tryckeriets volymer ökat

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Omikai: ”Vi kommer att nå break even i år”

IMG 0813 1800
Ämnen i artikeln: Omikai

Omikai gjorde om affärsstrategin och de senaste tre åren har företaget inlett samarbeten och expanderat snabbt från tre till 19 marknader.

Ämnen i artikeln: Omikai
redaktionen@branschkoll.se
Annons

”Drömstart” för nystartat bolag

IMG 0993 1800

✔️Hektisk inledning för återförsäljaren ✔️Försäljningen ligger 20 procent över budget.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ricoh köper AI-startup

print AI
Ämnen i artikeln: Ricoh

Ska stärka den automatiserade processen med en funktion för datautvinning från olika dokument.

Ämnen i artikeln: Ricoh
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Skyltföretag fick ny ägare – och tripplade marginalen

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Så här gick det för Exaktakoncernen 2023

Exakta-koncernen har lämnat bokslut för 2023.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stora förändringar på svenskt stortryckeri

redaktionen@branschkoll.se
Annons