Storbildsbolaget förstärker i ledningen

Jonas Hellke, vd, tillsammans med Patrick Söderberg, ny vice vd på Storbildsbolaget.
Jonas Hellke, vd, tillsammans med Patrick Söderberg, ny vice vd på Storbildsbolaget. Pressbild

Den forne försäljningschefen är tillbaka och går in en nyinrättad ledningsposition. En framåtlutad satsning för att bygga en starkare organisation, enligt företaget.

Patrick Söderberg har tidigare arbetat på Storbildsbolaget i Helsingborg mellan åren 2019 och 2021. Då i rollen som försäljningschef. Nu har han nyanställts. I februari började han på den nyinrättade tjänsten som vice vd med syftet att stärka företaget och ledningen för framtiden.

– Dels är jag tillbaka till något jag tror på. Det är ett väldigt starkt nischat företag i en stor grafisk marknad, säger han och tillägger att han känner stor uppbackning och ett förtroende från såväl anställda som vd:n Jonas Hellke.

Han säger att det var viktigt att tillsätta en ny roll för att axla framtiden.

– Dels för att få en översyn hur produktionen och kompetensen i företaget ser ut i dag, men också vad som behövs och hur den ska se ut i framtiden. Vart ska vi ta vägen i en framtid som fortsatt kommer att vara utmanande och om inte annat, omväxlande?, säger Patrick.

Operationellt och strategiskt arbete

I sin nya roll blir Patricks huvudsakliga uppgifter att leda företagets strategiska planer framåt, stärka ledningsgruppen samt ta ett operationellt ansvar för företagets teamledare.

– Det blir mycket strategiarbete och mycket kring det dagliga operationella. Det är det jag främst kommer att jobba med.

Patrick Storbildsbolaget
Patrick Söderberg ska jobba både stragiskt och operativt på sin nya position.

Jonas Hellke säger att företaget har mognat och växt och nu kommit till en punkt när det är dags att blicka in i framtiden mot att bli en större organisation. Det gör också att det blir en kontinuitet i mycket och att man ser saker som chef i en ledande person. Då går det inte att bygga allt som rör företaget kring en person.

Annons

– Nu bygger vi det hela mer kring de processer vi har och säkerställer det.

Investerat för framtiden

När Patrick Söderberg nu blivit vice vd säger Jonas Hellke att han nu än mer kommer att får möjlighet att fokusera på det han brinner för och tycker är roligt, bland annat försäljning och att utveckla kunder. Att det skulle vara tal om att trappa ner för egen del kommer inte på fråga.

Han säger att Storbildsbolagets strategiska arbete för framtiden tog höjd redan 2018 när de påbörjade investeringar i klimatsmarta och hållbara produktionsmetoder. Det var metoder som öppnade för nya möjligheter och en stark marknadsposition produktmässigt, men framförallt hållbara och effektivare produktionsflöden.

– I kombination med investeringar av automatiserade flöden, smarta verktyg, shop-lösningar och ett kliv framåt i vår digitala resa – står vi nu redo att ta nästa kliv framåt för att bygga företaget ytterligare starkare för kommande decennium.

”Fortsätta på inslagna banan”

Han ser ett stort värde i att fortsätta utveckla alla delar i produktionen och processer, från ax till limpa. Det är också något de förberett sig för senaste åren, inte minst sedan de flyttade in i sin nya fastighet med 3.500 kvadratmeter produktionsyta på Långeberga i södra Helsingborg i slutet av 2022, där de också tagit stora investeringar i automatiseringslösningar och maskiner inför framtiden. På företaget arbetar i dag 25 anställda.

– Vi ska fortsätta på den inslagna banan. Det finns ett behov att bli rationellare i produktionen av många olika anledningar. Dels för leveranssäkerheten, dels för att ha mindre handpåläggning på jobben för att det ska vara kostnadseffektivt, för vi agerar på en ganska utsatt marknad, säger han och tillägger att ur kundernas behov är det viktigt att fortsätta utveckla shop-lösningarna som är väldigt uppskattade.

Internt och externt arbete

Drygt en fjärdedel av Storbolagets ordrar kommer in via kundportaler i dag.

– En nyckelfaktor i den interna funktionen är att vara effektiva i produktionen och att vi jobbar rätt. Men givetvis handlar det om saker externt också. Alla de effektiviseringar vi gör internt kommer också behöva synas externt, alltså mot kund. Där har vi ett jobb att göra, framför allt konkretisera arbetet ut mot våra slutkunder vad nyttan är med våra webbshoppar som vi haft och arbetat med i sex år, säger Patrick Söderberg.

Annons

Team Workwear släpper reklamfilm om vikten av rätt utrustning

team workwear
Ämnen i artikeln: Team Workwear

”Med en humoristisk ton är förhoppningen att nå fram på ett effektivt sätt och förmedla det viktiga budskapet om att bära rätt arbetskläder och skydd”, så beskriver Team Workwear sin nya reklamfilm.

Frågor om säkerhet på arbetsplatser och även vikten av personligt skydd får allt större utrymme och vi märker även vissa beteendeförändringar bland kunderna som tar dessa aspekter på allt större allvar. Men det finns fortfarande mer att göra och det finns flera anledningarna till varför korrekt personligt skydd inte alltid används. Ett skäl är att det som kund kan vara en djungel att hitta rätt bland alla produkter och skyddsklasser, skriver Team Workwear på Linkedin.

Se filmen här nedan.

Ämnen i artikeln: Team Workwear
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ordningen återställd på Gildan – eller?

tshirt gildan web

Följetongen på Gildan, en av världens största leverantörer av kläder till profilbranschen, har fått en minst sagt explosiv final.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Stort intresse att köpa Hjalmar E i konkurs

HjalmarE anbud

✔️Redan tio initierade intressenter av konkursboet ✔️Nu går prospektet ut ✔️Sista anbudsdagen i juni.

Tryckeri- och skyltföretaget Hjalmar E är på obestånd och ansökte om konkurs 13 maj hos Skellefteå tingsrätt, något som Branschkoll avslöjade efter en intervju med företagets vd Andreas Strömgren.

Konkursförvaltaren, advokat Simon Engman på Kaiding advokatbyrå, säger till Branschkoll att de redan har fått in intressenter. Och nu är planen att gå ut med prospektet brett, vilket ligger på konkursförvaltarens webbplats.

Han säger att huvudspåret och förhoppningen är en överlåtelse för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas i nuvarande lokaler, med de nuvarande anställda och den kompetensen de besitter i dag. Men, samtidigt får man också vara öppen för andra idéer, säger han.

– Det finns bra kundunderlag, bra kunder och alla förutsättningar för att ta omsättningen till den nivån som krävs för att nå lönsamhet. Det är vår förhoppning att en ny ägare, eller ägarkonstellation, ska kunna komma in och rädda verksamheten.

Redan ett tiotal intressenter

Ett tiotal branschaktörer har redan hört av sig och visat intresse för Hjalmar E, både lokala och nationella, säger Simon Engman och tillägger att hans reflektion på det hela är att de fått kännedom om det efter Branschkolls artikelpublicering.

– Det är ett större intresse än vad som är brukligt när det gäller sånt här skulle jag säga.

– Det är initierade aktörer och det är klart att den typen av intressenter har vi gärna dialog med. De ställer rätt frågor direkt för hur man skulle kunna ta det vidare.

Vad är din uppfattning som förvaltare att företaget har hamnat på obestånd?

– Jag delar nog den bild som Andreas (Hjalmar E:s vd, red anm) har gett att man har tappat ett par större viktiga kunder vilket gjort att omsättningen har sjunkit till en nivå som gör att kostnadsbasen är för stor helt enkelt. Den här organisationen, verksamheten och lokalen är anpassad för en högre omsättning, säger han och fortsätter:

– Kan man bara komma upp på den omsättningen igen så tror jag det finns alla förutsättningar att få lönsamhet i verksamheten.

Annons

Verksamheten är igång

Han säger att verksamheten fortfarande pågår, men då i konkursboets regi. Och i samband med att konkursen blev ett faktum trädde den statliga lönegarantin in för att trygga de anställdas löner.

– I det här fallet har vi gjort bedömningen att det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare. De förutsättningarna är att kunder vill ha leveranser, att leverantörer kan leverera in och att de anställda är motiverade att tillverka produkterna. Det är först och främst för att underlätta för en ny ägare att kunna kliva in och kunna fortsätta med verksamheten utan att det blir ett avbrott.

De stora företagsvärdena är dels produktionsavdelningen som är fullständig för den verksamhet som bolaget bedrivit, dels materiella värden och kunskapen som finns hos personalen. Men också kundunderlagen, enligt Engman.

Hur snabbt måste en ny ägare komma på plats?

– Med anledning av semestertider ser vi gärna att man har en överenskommelse eller i vart fall en principiell överenskommelse innan semestertiden.

Det finns förutsättningar

Sista anbudsdag är 7 juni. Simon Engman har goda förhoppningar att en ny ägare ska ta vid. Med det sagt säger han att det alltid är svårt att sia om saken sett till omvärldsförutsättningar och ränteläget.

– Men att det redan nu finns ett antal intressenter som hört av sig talar för att det finns förutsättningar för en fortsättning. Sedan tycker jag att den kontakt vi haft med kunder och anställda också talar i den riktningen – en fortsättning för verksamheten.

På frågan hur mycket skulderna i bolaget uppgår till säger Simon Engman att de ännu inte har sammanställts och hänvisar till att en konkursboförteckning brukligt görs inom två månader från och med konkursdagen.

– Huvudsakligt fokus inledningsvis är att hantera de anställda att de känner trygghet i lön och att driva verksamheten vidare och fokusera på överlåtelsen och så kommer den andra delen sen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Här är nyheterna i Landas uppgraderade pressar

Landa Inkish 1800
Ämnen i artikeln: Landa

Landas tryckpressar ska återigen visas upp för branschen på en Drupamässa. Här får du en förhandsvisning av vad som väntar av de uppgraderade modellerna.

Ämnen i artikeln: Landa
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kartongbolaget har växt över 100 procent på fem år

IMG 0196 2 1800
Ämnen i artikeln: Kartongbolaget

Etikettgruppens vårmöte inleddes med ett studiebesök hos Kartongbolaget på Långeberga industriområde dit företaget flyttade 2019.

Ämnen i artikeln: Kartongbolaget
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Besök på spännande tillväxtföretag när Etikettgruppen höll vårmöte

Etikettgruppen2
Ämnen i artikeln: Etikett

✔️”Vi ska veta vad kunden vill ha om fem år” ✔️Lektion i AI ✔️Förpackningsföretag i tillväxt

Ämnen i artikeln: Etikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Matproducent går över till flergångsförpackning

Gordon circular

Levererar nu mat i förpackningar som snabbt får lägre klimatpåverkan jämfört med alternativ av papper.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Planerad utbyggnad av svensk förpackningsfabrik stoppas

Pure Fibre 0118 – Salad bowl with hand and herbal tray 1800

Den planerade investeringen i kraftigt ökad produktion av formad fiber avbryts.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Höjer priserna på förpacknings- och etikettmaterial

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nu pantar vi ännu mer

panta
Ämnen i artikeln: Återvinning

Stockholmare är sämst på att panta – Värmlänningar bäst!

Ämnen i artikeln: Återvinning
redaktionen@branschkoll.se
Annons