Stark försäljning i Norden för tillverkare av offsetpressar

Morten

Det blev ett tionde år i rad med vinst, och fjolåret gav tre gånger högre vinst än 2022. Starkt bidragande var fyra stora installationer av trycklinjer hos förpackningskunder i Sverige och Danmark under 2023.

Koenig & Bauer Nordic har lagt ett lyckosamt 2023 bakom sig. Det gäller båda bolagen i den tyska koncernen som representerar Norden. Koenig & Bauer DK som står för maskinförsäljningen av de stora trycklinjerna gick med vinst för tionde året i rad. Fjolåret blev ett starkt år med betydande maskininstallationer i Sverige och Danmark och som gav tre gånger så hög vinst jämfört med 2022.

Det säger Morten Rasmussen, vd på Koenig & Bauer DK, till Branschkoll.

Även för det nordiska dotterbolaget som funnits sedan 2014 blev det framgångar. Koenig & Bauer Press Consum som säljer förbrukningsvaror – exempelvis tryckfärger, offsetplåtar samt skärutrustning – hade under 2023 en omsättningsökning på 15 procent. Ett rekordår, enligt Rasmussen.

Press Consum har bland annat levererat skärsystemet Baumann Perfekta till en internationell wellpappkund i Danmark. Skärsystemet är norra Europas mest automatiserade skärsystem, säger han.

Offsetpressar till förpackningsföretag

Fyra betydande installationer med stora offsetpressar till förpackningsföretag ligger bakom de höga omsättningstalen för Koenig & Bauer DK. Han poängterar dock att omsättningen från år till år varierar väldigt mycket beroende på om de säljer maskiner i eget namn eller om det handlar om komissionsförsäljning.

Två offsetpressar har levererats till Sverige. Förpackningskonverteraren Front Pac har installerat en Rapida 146 utrustad med sex färger och lackverk för att trycka i det stora formatet. Hos Eson Pac i Veddige har Koenig & Bauer installerat en Rapida 106 utrustad med sju färger och lack. Företaget har nu totalt fyra 106-maskiner i produktionen.

I Danmark har Schur Pack i Horsens valt en Rapida 146 utrustad med sex färger och dubbla lackeringsenheter för att trycka i det stora formatet. Vidare har Nova Print installerat en Rapida 106 med sex färger och lackverk. Den har även levererats med en så kallad reel sheeter som skär ner rullen med 40 grams papper för att trycka etiketter.

– Det totala värdet av de här fyra maskininstallationerna svarar för 100 miljoner danska kronor, säger Morten Rasmussen.

Han tillägger även att utöver de fyra arkmatade offsetpressarna så har de också levererat och installerat en tidningspress till ett tidningstryckeri i Hornslet, Danmark.

Allt som säljs går till förpackningsbranshen

När han blickar tillbaka på 2023 säger han att förpackningsbranschen inte utvecklades nämnvärt, men samtidigt är det en bransch som går mycket bättre än jämfört med civiltrycket.

Annons

– Det är inte så mycket civiltryck. Jag skulle säga att sista året hade vi med offsetmaskinerna en marknadsandel på närmare 60 procent i Norden. Året före var det 75 procent. Det blir inte sålt så mycket offsetmaskiner, men allihop som säljs går till förpackningsbranschen.

– Det är väl därför vi har haft en stark intjäning, att vi har fokuserat mycket på förpackning, i hela koncernen men också i Norden. Nästan alla de största kunderna trycker med Konig & Bauers maskiner i Norden.

Konig & Bauer Nordic har sitt huvudkontor i Værløse med administration och sälj. De har också mindre kontor i Göteborg och Malmö. Ett större kontor och finns också i Århus med fokus på förbrukningsvaror.

Ser bra ut framåt – fokus på digitaltryck

Hur ser du på innevarande år?

– Jag är faktiskt ganska positiv. Vi ligger ganska stabilt år efter år. Jag tänker att i år blir ett år där vår backlog redan ser bra ut, vi har sålt två stora maskiner.

– Vi har också haft ett positivt år som koncern, mer positivt än förväntat. Vi är inne i en positiv syn på framtiden.

Digitaltryck och wellpapp är två fokusområden kommande år:

– Vi kommer att introducera väldigt mycket digitaltryck på förpackningssidan som är relativt nytt för oss. Vi har gjort en ganska stor insats också inom wellpapp under 2022 och 2023, säger han och tillägger att de utvecklat sina digitalmaskiner tillsammans med tillverkaren Durst.

Satsar över hundra miljoner på Drupa

Han säger även att det är ett spännande år på grund av Drupa i slutet av maj. Koenig & Bauer satsar stort på mässan.

– Vi kommer att lägga runt tio miljoner euro på vår monter. Det är en väldigt stor satsning. Vår monter blir större än vad den var 2016.

– Vi kommer att ha två kompletta produktionslinjer som kör hela tiden med offsettryck, digitaltryck och efterbehandling, säger han och tillägger att montern även kommer att innefatta en restaurangdel med plats för 300 gäster.

Annons

Stort intresse att köpa Hjalmar E i konkurs

HjalmarE anbud

✔️Redan tio initierade intressenter av konkursboet ✔️Nu går prospektet ut ✔️Sista anbudsdagen i juni.

Tryckeri- och skyltföretaget Hjalmar E är på obestånd och ansökte om konkurs 13 maj hos Skellefteå tingsrätt, något som Branschkoll avslöjade efter en intervju med företagets vd Andreas Strömgren.

Konkursförvaltaren, advokat Simon Engman på Kaiding advokatbyrå, säger till Branschkoll att de redan har fått in intressenter. Och nu är planen att gå ut med prospektet brett, vilket ligger på konkursförvaltarens webbplats.

Han säger att huvudspåret och förhoppningen är en överlåtelse för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas i nuvarande lokaler, med de nuvarande anställda och den kompetensen de besitter i dag. Men, samtidigt får man också vara öppen för andra idéer, säger han.

– Det finns bra kundunderlag, bra kunder och alla förutsättningar för att ta omsättningen till den nivån som krävs för att nå lönsamhet. Det är vår förhoppning att en ny ägare, eller ägarkonstellation, ska kunna komma in och rädda verksamheten.

Redan ett tiotal intressenter

Ett tiotal branschaktörer har redan hört av sig och visat intresse för Hjalmar E, både lokala och nationella, säger Simon Engman och tillägger att hans reflektion på det hela är att de fått kännedom om det efter Branschkolls artikelpublicering.

– Det är ett större intresse än vad som är brukligt när det gäller sånt här skulle jag säga.

– Det är initierade aktörer och det är klart att den typen av intressenter har vi gärna dialog med. De ställer rätt frågor direkt för hur man skulle kunna ta det vidare.

Vad är din uppfattning som förvaltare att företaget har hamnat på obestånd?

– Jag delar nog den bild som Andreas (Hjalmar E:s vd, red anm) har gett att man har tappat ett par större viktiga kunder vilket gjort att omsättningen har sjunkit till en nivå som gör att kostnadsbasen är för stor helt enkelt. Den här organisationen, verksamheten och lokalen är anpassad för en högre omsättning, säger han och fortsätter:

– Kan man bara komma upp på den omsättningen igen så tror jag det finns alla förutsättningar att få lönsamhet i verksamheten.

Annons

Verksamheten är igång

Han säger att verksamheten fortfarande pågår, men då i konkursboets regi. Och i samband med att konkursen blev ett faktum trädde den statliga lönegarantin in för att trygga de anställdas löner.

– I det här fallet har vi gjort bedömningen att det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare. De förutsättningarna är att kunder vill ha leveranser, att leverantörer kan leverera in och att de anställda är motiverade att tillverka produkterna. Det är först och främst för att underlätta för en ny ägare att kunna kliva in och kunna fortsätta med verksamheten utan att det blir ett avbrott.

De stora företagsvärdena är dels produktionsavdelningen som är fullständig för den verksamhet som bolaget bedrivit, dels materiella värden och kunskapen som finns hos personalen. Men också kundunderlagen, enligt Engman.

Hur snabbt måste en ny ägare komma på plats?

– Med anledning av semestertider ser vi gärna att man har en överenskommelse eller i vart fall en principiell överenskommelse innan semestertiden.

Det finns förutsättningar

Sista anbudsdag är 7 juni. Simon Engman har goda förhoppningar att en ny ägare ska ta vid. Med det sagt säger han att det alltid är svårt att sia om saken sett till omvärldsförutsättningar och ränteläget.

– Men att det redan nu finns ett antal intressenter som hört av sig talar för att det finns förutsättningar för en fortsättning. Sedan tycker jag att den kontakt vi haft med kunder och anställda också talar i den riktningen – en fortsättning för verksamheten.

På frågan hur mycket skulderna i bolaget uppgår till säger Simon Engman att de ännu inte har sammanställts och hänvisar till att en konkursboförteckning brukligt görs inom två månader från och med konkursdagen.

– Huvudsakligt fokus inledningsvis är att hantera de anställda att de känner trygghet i lön och att driva verksamheten vidare och fokusera på överlåtelsen och så kommer den andra delen sen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Här är nyheterna i Landas uppgraderade pressar

Landa Inkish 1800
Ämnen i artikeln: Landa

Landas tryckpressar ska återigen visas upp för branschen på en Drupamässa. Här får du en förhandsvisning av vad som väntar av de uppgraderade modellerna.

Ämnen i artikeln: Landa
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kartongbolaget har växt över 100 procent på fem år

IMG 0196 2 1800
Ämnen i artikeln: Kartongbolaget

Etikettgruppens vårmöte inleddes med ett studiebesök hos Kartongbolaget på Långeberga industriområde dit företaget flyttade 2019.

Ämnen i artikeln: Kartongbolaget
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Besök på spännande tillväxtföretag när Etikettgruppen höll vårmöte

Etikettgruppen2
Ämnen i artikeln: Etikett

✔️”Vi ska veta vad kunden vill ha om fem år” ✔️Lektion i AI ✔️Förpackningsföretag i tillväxt

Ämnen i artikeln: Etikett
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Matproducent går över till flergångsförpackning

Gordon circular

Levererar nu mat i förpackningar som snabbt får lägre klimatpåverkan jämfört med alternativ av papper.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Planerad utbyggnad av svensk förpackningsfabrik stoppas

Pure Fibre 0118 – Salad bowl with hand and herbal tray 1800

Den planerade investeringen i kraftigt ökad produktion av formad fiber avbryts.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Höjer priserna på förpacknings- och etikettmaterial

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nu pantar vi ännu mer

panta
Ämnen i artikeln: Återvinning

Stockholmare är sämst på att panta – Värmlänningar bäst!

Ämnen i artikeln: Återvinning
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Det går åt rätt håll – kunskap om källsortering ökar

Kallsortera 1800
Ämnen i artikeln: Återvinning

Tre av fyra känner till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Och betydligt fler än tidigare har koll på miljö- och klimatskälen till att återvinna, enligt en undersökning från Avfall Sverige.

Ämnen i artikeln: Återvinning
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Han säljer lönsamt tryckeri efter 42 år

tillsalu

✔️”Jag är den enda i Sverige på detta” ✔️Maskinpark för att producera frakthandlingar till flera större kunder.

redaktionen@branschkoll.se
Annons