Stampen lanserar marknadschefsindex

Stampen, företaget som bland annat äger V-tab, lanserar ett marknadschefsindex där deltagarna är 250 marknadschefer på företag som omsätter mer än en miljard kronor.

Vill du fortsätta läsa?

Den här artiklen är en del av Branschkoll Print. Vill du läsa den tecknar du en prenumeration nedan eller loggar in om du redan har en.

Välj hur du vill prenumerera på Branschkoll

Det finns två olika prenumerationer att välja på. Oavsett så ingår inloggning till alla på ditt företag.

PRINT, PACK & ETIKETT
(Inkl. Promotion)

1.400 kr/månad

Läs allt på Branschkoll om tryckeri-, pack & etikett samt produktmedia.

promotion

Från:
298 kr/månad

Läs allt vi skriver om produktmediabranschen

Annons

Effektiviteten för e-postkampanjer minskar

Ny statistik från Mailermailer visar att effektiviteten före-postkampanjer långsamt minskar. Under 2009 minskade både öppningsgraden och antalet klick från emailkampanjer för tredje året i rad.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny PDF-standard för variabeltryck

I slutet av 2010 fick vi ännu en ISO-standard som bygger på PDF. Denna gång en för variabelt digitaltryck – PDF/VT – där VT står för ”variable” och ”transactional” för att tydligt visa att det är tänkt att bli filformatet för alla variabla applikationer.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Mediatrender läggs ned

Åke Bergman som driver Mediatrender meddelar nu att tjänsten ska säljas eller avvecklas innan halvårsskiftet. Idag har Mediatrender cirka 1000 prenumeranter och en omsättning på 1,3 miljoner skriver Medievälden på sin webbplats.

Men Åke bergman ska inte bli pensionär.
– Det finns hur mycket som helst att göra. Jag tänker inte bli pensionär men kanske bara jobba en heltid, säger Åke Bergman till Medievärlden.

Medievärlden skriver: Åke Bergman lägger ner Mediatrender

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Danska tidningsläsandet minskar kraftigt

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nya momsen på trycksaker – Skatteverkets riktlinjer uppdaterade

Före jul släppte Skatteverket nya riktlinjer, ett så kallat ställningstagande, för momssatser på olika typer av trycksaker. Det gäller broschyrer och foldrar, inklusive böcker och tidningar, som inte huvudsakligen innehåller reklam som i många fall ska ha den nya momssatsen på sex procent.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenska storbolag dåliga på att mäta reklameffekt

Enligt en undersökning från PMP Marknadskonsult är det bara 37 av 100 marknads- och försäljningschefer på svenska börsbolag som säger att de mäter effekten av sin marknadsföring.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Exaktaprinting ny ägare i AM-tryck

Exaktaprinting har tillsammans med Jörgen Lindhé och Patrik Palm Glize tillträtt som nya ägare i AM-tryck. Affären gjordes den 20 december 2010.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Att hugga ner ett träd är som att ta livet av farmor

Den grafiska branschen kämpar med att förklara för allmänheten att trycksaker faktiskt inte är så farliga för miljön som många tror. Från branschen öser vi ut forskningsrapporter och fakta som visar på att pappersburen kommunikation till och med kan vara mindre miljöpåverkande än motsvarande elektronisk kommunikation.

Skördare
Skogsindustrin kallar det skördare – men ser folket på det som en bödel? (Fotograf: Carl Johan Erikson)

Men branschens argumentation verkar inte fungera och nu trappas debatten upp.

I korta drag kan man säga att det går ut på att vi människor har ett mycket speciellt förhållande till skogen, som gör att vi inte kan acceptera exempelvis skördning av träd.

Peter Nowack, som skriver på bloggen ”Gooing Green”, berättade tidigare i höstas om en undersökning som Timber Association of California gjorde för länge sedan. Man anlitade en sociolog för att ta fram en bild av relationen mellan träd och människor. Det som framkom var en bild av en helig förbindelse mellan skog och människa som är extremt stark.

Att förstå, och till och med vörda, den här ”människa-träd”-kod är viktigt om man på ett framgångsrikt sätt ska få omvärlden att ändra inställning till tryck- och pappersindustrin.

Peter Nowack skriver att om man bryter mot denna kod så ”stannar all kommunikation”.

I sin artikel skriver han att det typiska för hur mänskligheten (i alla fall amerikaner) ser på skogen är att:

  • Träd är Kvinnliga (Moder natur och allt det där)
  • Den är en plats att dyrka
  • Den är älskad lika högt som mor- och farföräldrar. Att hugga ner ett träd är som att ta livet av farmor.
  • Varningsropet ”Timmer” som ropas när ett träd fälls är som att skrika ut att ”farmor håller på att få stryk”
Timmerbil eller likbil? (Fotograf: Robert Johansson)

Av just denna anledning kanske vi inte kan fortsätta prata om träd som om det vore en handelsvara, som vi kan odla och skörda. Kanske krävs det en ny, mer ”kvinnlig” kommunikation om branschens så ansvarsfulla hantering av skogen? Skulle det inte vara logiskt att prata om skogen med större vördnad – att träd visas upp som växande och levande istället för döda, liggande på lastbilar?

Nuvarande retorik kommer aldrig att fungera anser författaren som förfäras över att vi fortsätter att ”vanhelga” våra dyrkade skogar genom att kalla dem för skogsodlningar? Varför visar vi stolt upp bilder på avverkningsmaskiner (bödeln) och timmerbilar (likbil)?

PS. Kanske inte så konstigt att Timber Association of California bytte namn till California Forestry Association efter studien.


redaktionen@branschkoll.se
Annons

Elanders har ansökt om att få tillbaka 74 miljoner av inbetlad moms

Pressmeddelande 22 december 2010

I februari i år kom EU-domstolens utslag rörande det så kallade Graphic Procédé-målet och i juli 2010 utfärdade Skatteverket ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (dvs. trycksaker) och tjänster. I Sverige har gränsningsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den så kallade bokmomsen, dvs. en mervärdesskattesats om sex procent.

I ett pressmeddelande den 16 december 2010 meddelade Elanders att bolaget utreder huruvida ovanstående dom och ställningstagande skulle kunna ha någon effekt för Elanders. Denna utredning är nu färdigställd vad gäller år 2004 och slutsatsen är att Elanders nu kommer att ansöka om omprövning av moms för år 2004 i syfte att erhålla återbetalning om 73,9 miljoner kronor före skatt. Skälet är att en del av Elanders momspliktiga omsättning under denna period har avsett varor, inte tjänster, enligt den gränsdragning som nu bedöms vara den korrekta.

Ovanstående belopp utgör Elanders yrkande, vilket Skatteverket har att ta ställning till. Skatteverket har ännu inte lämnat någon närmare vägledning om hur respektive trycksak ska klassificeras skatte-mässigt. Elanders avvaktar Skatteverkets utslag, varför det idag inte är säkert vilken resultatpåverkan detta kan få för Elanders. Bedömningen är att detta inte kommer att vara resultatpåverkande under innevarande år.

Elanders har för avsikt att under nästkommande år även ansöka om omprövning av beskattningsåren 2005-2007.

Elanders AB (publ)

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Att hugga ner ett träd är som att ta livet av farmor

Den grafiska branschen kämpar med att förklara för allmänheten att trycksaker faktiskt inte är så farliga för miljön som många säger.

redaktionen@branschkoll.se
Annons