Stabilt Q1 för Elanders – letar fler att förvärva

Kvartalsrapport från Elanders.
Kvartalsrapport från Elanders. Elanders

Elanders har lämnat kvartalsrapport för Q1 2021 som visar både ökad omsättning och marginal.

Man skriver i rapporten att både Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions, presterar ”klart bättre” än samma period föregående år. Under kvartalet var efterfrågan stabil från alla kundsegmenten. Detta tillsammans med en lägre kostnadsbas resulterade i förbättrade marginaler.

– Print & Packaging Solutions hade ett stabilt kvartal. Arbetet
med att optimera vår produktionsapparat fortsätter. Traditionellt offsettryck anpassat för långa serier ersätts med digitaltryck som
ger större flexibilitet och är mer anpassat till kortare serier. Den uppsättning vi har haft under många år med lågkostnadsproduktion av större volymer i Östeuropa är fortfarande ett vinnande koncept, säger koncernchef Magnus Nilsson i en kommentar.

Det är de så kallade prenumerationsboxarna i USA som driver på tillväxten inom affärsområdet. Räknas denna affär bort minskade affärsområdet organiskt med sju procent.

Vill göra fler förvärv

– Det senaste halvåret har vi gjort två förvärv (ReuseIT och Azalea IT), men vi vill öka tempot. Med vår stärkta finansiella ställning är möjligheterna goda. Fokus är framför allt på bolag som kan utveckla vårt erbjudande, avslutar koncernchef Magnus Nilsson.

Elanders Första kvartalet 2021

  • Omsättningen ökade med 162 Mkr till 2 734 (2 572) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent organiskt.
  • EBITA ökade till 142 (81) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 (3,1) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 11 Mkr.
  • Resultat före skatt ökade till 104 (28) Mkr, vilket var en förbättring med 271 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 69 (15) Mkr, motsvarande 1,91 (0,43) kronor per aktie.
  • Operativa kassaflödet uppgick till 107 (356) Mkr, varav förvärv utgjorde -45 (0) Mkr.
  • Bristen på halvledare medförde mindre störningar i produktionen för vissa av koncernens kunder under kvartalet. Det ser ut som störningarna även kommer att fortsätta under andra kvartalet.
  • Det existerande kreditavtalet med koncernens huvudbanker löper ut under första kvartalet 2022. Refinansieringsdiskussioner har redan inletts med målsättningen att ha ett nytt avtal på plats under andra kvartalet 2021.

Temo byggde nytt tryckeri mitt i pandemin – ”Vi ska vara en produktionshubb i tryckeribranschen”

Under 18 år växte man kontinuerligt i sina gamla lokaler i Vällingby men till slut gick det inte längre. Nu har man flyttat in i en helt ny anläggning i Järfälla norr om Stockholm och samtidigt investerat stort i ytterligare en offsetpress, fyra kuverteringsmaskiner, en digitalpress och en ctp.

Kraftigt höjda fasta kostnader och en investering på tio miljoner kronor mitt i en global pandemi. Nervöst kan man tänka sig? 

– Nu är det roligt att gå till jobbet igen, svarar bröderna Magnus och Johan Forsberg som driver Temo Mailer.

Nu har man dessutom anställt en ny säljare som ska jobba mer aktivt med försäljning till alla tryckerier.

– Valet att vara kvar på gamla stället fanns inte. Vi hade aldrig kunnat utvecklas där så vi var tvungna att göra något. Vi hade enpallslager och inte ens en lastkaj – det gick helt enkelt inte, säger Magnus Forsberg.

Johan Forsberg tillsammans med Johan Engkvist som är ny säljare sedan en tid tillbaka.

Satsar med ny säljare

Nu ska man kunna bli upp mot 30 personer i de nya lokalerna där man idag kör ett skift så det finns plats att växa vidare. Men då gäller det att bli mer aktiv på marknaden. Med anledning av detta har en veteran i branschen tagits in – Johan Engkvist som under väldigt många år bara har jobbat som säljare mot andra tryckerier på olika företag i branschen. 

– Johans uppdrag är att göra Temo mer kända hos tryckerierna i hela landet, säger Magnus och Johan.

Det handlar om allt från små copyshops till alla de största tryckerierna. Ingen är för stor eller för liten för att jobba med Temo.

– Potentialen är jättestor och jag ska se till så att det känns enkelt och tryggt att använda oss som underleverantör, säger Johan Engkvist.

Budskapet till branschen är: Tryck det ni vill själva – vi tar hand om resten.

Lastkajen ligger mitt i fastigheten – detta är något man inte hade på det gamla stället.

Självklart med offset

Investeringar har man historiskt nästan alltid prickat ”fel” som exempelvis 2009 – när man mitt i finanskrisen – investerade i en 8-färgare rulloffsetpress. Så att den här flytten skulle ske under ett krisår tänker bröderna Forsberg inte är så förvånande.

Inför flytten den här gången investerade man i ytterligare en 8-färgare rulloffsetpress – en begagnad press som är upprustad till toppskick. 

– Livslängden är en helt annan för offsetpressar så det är mycket billigare i längden, säger Johan Forsberg.

– Vi övervägde självklart inkjet men det kräver en helt annan affärsmodell, tillägger Magnus.

Temo Mailer producerar alla typer av trycksaker och kuvert, i och med flytten, har man nu också investerat i kuvertering och mer efterbearbetning. I det nya huset fick man också plats att ta in företaget TM Bokbinderi och därmed har man nu det mesta inhouse för alla typer av trycksaker.

– Vi är bra på alla korta puckar inom reklam- och kontorstryck men också utskick, både ADR och ODR, för detta har vi nu allt som behövs i huset.

Förutom de stora rulloffsetpressarna har man också flera digitalpressar från Ricoh och en uppsjö av utrustning för efterbehandling och kuvertering.

– Ledtiderna är väldigt korta idag och där måste man kunna vara väldigt snabb för att serva kunderna så de blir nöjda.

På digitaltrycksidan har man två Ricoh-maskiner som bland annat trycker kuvert utfallande.

Stor produktionspartner till branschen

Den största delen av verksamheten bygger på att man är underleverantör till andra tryckerier, printföretag och trycksaksförmedlare. Det finns en del direktkunder men detta är inte en marknad man bearbetar aktivt.

– Vi har med flit aldrig marknadsfört oss och vi fyller våra maskiner till stor del genom att jobba med andra tryckerier och förmedlare. 

– Och nu har vi för första gången anställt en säljare i Johan Engkvist som ska bearbeta tryckerierna runt om i landet, säger Johan Forsberg.

Kuverttryck är också en stor del av verksamheten och de trycker man till stor del i de specialanpassade offsetpressarna men också digitalt. Därför var det naturligt att också investera i kuvertering.

Lagom är bäst inom automatisering

För Temo skapar automatisering ibland stora problem eftersom felaktiga dokument kommer in i produktionen

– Alla säger att om man inte gör allt automatiserat så funkar det inte – för oss är det tvärt om – om vi inte lägger manuell tid på jobben så funkar det inte, säger Magnus.

– Vi upptäcker när kunderna missar saker. Det är en stor del av vår service.

”Vi kan göra allt”

– Vi printar också mer storskaligt med digitaltryck direkt på kuvert. Eller adressering med inkjet på kuvert och brevpapper. Eller personifierat direkt i digitalpressarna, säger Johan.

I den nya anläggningen finns nu totalt sett en väldigt bred produktionsapparat.

– Drar vi igång alla maskiner kan vi trycka allt, efterbearbeta och kuvertera på mindre än en dag. Gärna med en stans eller perforering också.

– Vi blir en väldigt snabb och flexibel produktionspartner till våra kunder helt enkelt, avslutar Magnus.

redaktionen@branschkoll.se

Branschkoll växer med nytt bevakningsområde

Idag lanserar Branschkoll sin senaste satsning – “Pack & Etikett” – omvärldsbevakning för branscherna förpackning och etikett.

redaktionen@branschkoll.se

Packnorth: Tre förpackningstrender från Afry

redaktionen@branschkoll.se

Rapport från en digital förpackningsmässa

redaktionen@branschkoll.se