Logga in

Snabbt förändrade köpmönster – Så förändras butikerna när konsumenten vänder sig till mobilen

20 december, 2018 | Av: Branschkoll | Dela:

För dig som vill förstå hur svenskarnas köpmönster förändras så är den årliga Konsumtionsrapporten en fantastisk källa till kunskap. Här är några av trenderna som kommer fram i årets rapport. Man tittar bland annat närmare på  områden som Digitalisering, Mobil i butik och Plastkonsumtion – teman som alla är intressanta för den grafiska branschen.

I den nyligen publicerade Konsumtionsrapporten 2018 beskrivs svenskarnas konsumtionsvanor – och hur de förändras. Läs om några av höjdpunkterna nedan – och mycket mer i hela rapporten på gupea.ub.gu.se.

Konsumtionens utveckling

Konsumtionens utveckling i fasta priser sedan 1997. (Bild: Konsumtionsrapporten 2018, Källa: SCB, Nationalräkenskaperna)

Hushållens totala konsumtion uppgick till 1.978 miljarder kronor under 2017 vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med 2016 och 22 procent mer jämfört med 2007. Senaste året ökar alla områden förutom alkohol och tobak.

Underskattar sin egen konsumtion

Senaste sju åren upplever konsumenter att de ökar sina köp med 4,7 procent – men den verkliga siffran är 16,2 procent! Svenska konsumenter underskattar alltså hur mycket pengar de lägger på transporter, möbler och kläder. Underskattningen växer.

Detaljhandeln

Detaljhandelns totala försäljning var 767 miljarder kronor år 2017, vilket motsvarar 39 procent av hushållens totala omsättning. Detaljhandeln delas upp i dagligvaruhan­ del och sällanköpshandel – och det finns några viktiga skillnader mellan dem:

Dagligvaruhandeln består nästan uteslutande av mat och de tre största kategorierna inom sällanköpshandeln är kläder och skor, hemelektronik och möbler/heminredning.

Dagligvaruhandeln växer primärt genom ökad försäljning i fysiska butiker, mycket relaterat till exklusivare produkter, medan sällanköpshandeln växer genom att sälja mer till lägre priser.

Under 2017 är det tydligt att tillväxten i sällanköp­shandeln sker genom e­-handel (94 procent av tillväxten). Totalt utgjorde e-­handeln (inklusive e-handel från utlandet) 80 miljarder kronor, vilket motsvarar 11,6 procent av den totala detaljhandeln. Detta är en rejäl ökning från andelen på 7,7 procent år 2016.

I övrigt framkommer under avsnittet ”Svenska konsumtionstrender” att vi spelar mindre på spel (ex lotto och trav) men går mer på restaurang och äter. E-handeln ökar snabbt och i genomsnitt köper den svenska konsumenten (mellan 16 och ­85 år) någon vara eller tjänst på internet vid 20 tillfällen per år.

Konsumtionen av second­hand-varor såg en rejäl tillbaka gång under 2017 efter flera års ökning.

Digitaliseringen driver konsumtionen framåt

I rapporten beskrivs hur samhällets digitalisering förändrar konsumtionen. Här finns intressanta insikter som också förändrar hur tjänster från grafiska företag kommer att behöva utvecklas. I grunden ligger att digitaliseringen skapar förutsättningar för en snabb beteendeförändring hos människor.

Man skriver att forskningen pekar på tre sammanflätade faktorer som funger­ar som ”motorer” för nya konsumentbeteenden och konsumtio – det handlar om relationsskapande, personalisering och värdeskapande.

 • Relationsskapande: Digitaliseringen intensifierar förhållandet mellan företag och konsument på flera sätt. Det handlar om mer utbyte, interaktion och kommunikation, mellan konsument och företag.
 • Personalisering: Digitaliseringen medför förbättrade möjligheter för företag att förstå vilka konsumenters möjliga behov är och ta fram lösningar som matchar dessa. Konsumenter ges också möjligheter att delta i utformningen av erbjudanden på nya sätt och vilket i sin tur möjliggör nya behov och nya marknader.
 • Värdeskapande: så sker en förflyttning i fokus, från produkten till det sammanhang där konsumenten realiserar vär­det av olika erbjudanden.

Sammantaget innebär dessa förändringar att konsumenter har in­tensifierat sin relation med företag, även i situationer när konsumenter inte nyttjar ett företags erbjudanden. De erhåller mer personaliserade erbjudanden, som möter konsumenters alltmer specialiserade önskemål, vilket leder till konsumenter som bättre kan se efter de önskemål och behov de har i sin vardag.

Digitalieringens transformation av konsumentbeteende (Bild: Konsumtionsrapporten 2018)

Digitaliseringen medför också en ökad vilja att använda nya affärsmodeller – detta kommer också att gälla inom B2B.

Mobilens roll i fysiska butiker

Mobiltelefonen används allt oftare i fysiska butiksmiljöer – och den är vanligast hos kvinnor, yngre och personer som använder internet mycket. Vill du förstå hur butiksmiljön förändras är detta ett mycket intressant avsnitt.

För de konsumenter som använder mobilen i butik ersätter mobilen den roll som personal och andra informations­ och marknadsföringskällor i butik har med digitala motsvarigheter.

 • Mobilen gör att konsumenten skärmar bort sinnesintryck från butiksmiljön (exempelvis ljud och bild).
 • I matbutiker används mobilen ofta för att rådslå med andra
 • I klädbutiker används mobilen ofta för att söka information om varor
 • Konsumenter som testat att betala med mobilen gör det vanligtvis regelbundet.

Plastkonsumtionen ökar

Slutsatsen i rapporten är att ”Plastanvändningen är inte hållbar”. Åtta miljoner ton plast som varje år beräknas hamna i haven – och den största delen sjunker – det man ser i ytvattnet är kanske mindre än en procent av den totala mängden plastskräp som finns i haven, skriver man i rapporten. De mediala bilder som sprids i media kommer att allt mer påverka hur konsumenter ser på plast och andra material behövs användas istället – en trend som nu växer.

Man sammanfattar avsnittet om plast med följande punkter –

Plastkonsumtion ökar på grund av:

 • To­go lifestyle
 • Engångsartiklar ökar
 • Stiftade lagar implementeras inte
 • Politiker, konsumenter och företag tar inte ansvar.

Med de trender som vi sett under sista året, och med EUs beslut att minska användandet av plastpåsar och förbud för vissa engångsartiklar så kan man räkna med att alternativa material kommer har stora möjligheter att ta sig in och ta marknadsandelar. Detta skapar stora möjligheter för den grafiska branschen att ta fram pappersbaserade lösningar inom området.

Läs hela rapporten på gupea.ub.gu.se.

Hur ser en förpackning ut 2030?

I årets PIDA-tävling, en förpackningstävling som arrangeras av Billerudkorsnäs, så har studenter på designhögskolor i Frankrike, Tyskland, Sverige och UK fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ”spännande och hållbar” förpackning kommer se ut år 2030. (mer…)

Installerar 50-meters offsetpress med rullmatning

Klaus Sauer är vd för Saxoprint som investerar tungt i ny teknik för att kunna vara billigast på marknaden.

Tyska online-tryckeriet Saxoprint (en del av Cewe) installerade i januari världens första Heidelberg Speedmaster XL162-8P med rullmatningstekniken Cutstar. Storleken på både pressen och företaget ger perspektiv.

Stor tryckeriupphandling avgjord – men få vinnare

Få vinnare i upphandlingshärvorna – allt högre kostnader att vara med i ”spelet”.

En av världens vackraste böcker är tryckt i Göteborg

Göteborgstryckeriet och deras ”Hybrid Print Technology” har gett utdelning . (Bild: Göteborgstryckeriet)

Världens vackraste böcker 2019 är utsedda. Bland pristagarna finns en svensk bok – tryckt av Göteborgstryckeriet. (mer…)

Fem intressanta företagsbesök på Print Next 19 – ”begränsat antal platser”

Ta chansen att besöka Brandfactorys nya och samordnade anläggning i Farsta, SDK DR Service som nyligen köpte Ranhammar, Arkitektkopias huvudenhet i Stockholm med bland annat 3D-print, ”action marketing”-tryckeriet Realtryck och Visual Art som är visionärer inom digitala skyltar.  (mer…)

Tierps Tryckeri digitaliserar – så här startade resan

Håkan Monfors och Peter Agell på Tierps Tryckeri tillsammans med Niclas Wahlgren från Gibon i Gävle och Mikael Pettersson och Roy Spennare på Konica Minolta.

Våren 2018 anställde familjeägda Tierps Tryckeri Håkan Monfors som ny extern vd. Uppdraget var att modernisera företaget och ta det in i en digital framtid – vilket nio månader senare har resulterat i det offensiva beslutet att ersätta sin offsetpress mot en digital tryckpress. (mer…)

Trycksaker och produktmedia – bland Europas snabbast växande företag

E-handel av trycksaker och produktmedia växer kraftigt och två av bolagen i branschen är bland de snabbast växande i Europa just nu och på den svenska marknaden finns en del av tillväxten. Flera svenska bolag i kommunikationsbranschen tar sig också in på årets lista.

Justnu-ägare köper broker – nybildade Brover Group gör sitt första förvärv

Alldeles nyligen skrev vi om att Brover Group bildats ur Justnus moderbolag som ett investment-bolag i grafisk bransch. Nu annonserar bolaget sitt första förvärv.  (mer…)

Investerar 5 miljoner i offset – ska bli störst i Norrland

Lennie Nylén vd Arkitektkopia i Umeå till vänster och till höger Per Lundberg, vd på Lundbergs Grafiska, som levererar tryckpressen.

Arkitektkopia i Umeå har investerat i en offsetpress för att kunna möta efterfrågan från kunderna. (mer…)