Brännögård

Smurfit Kappa söker Business Controller

Smurfit Kappa Sverige är en Sveriges största producenter av förpackningar i wellpapp- och solidpapp. Vi är en del av Smurfit Kappa, Europas största och en av världens ledande tillverkare av pappersbaserad förpackning med cirka 46 000 anställda vid 350 produktionsenheter i 35 länder. Vi producerar förpackningar för företag i alla branscher. Vi levererar smarta lösningar och effektiva förpackningssystem till våra kunder. Förpackningar från Smurfit Kappa är återvinningsbara, 100% biologiskt nedbrytbara och produceras på ett hållbart sätt.

Smurfit Kappa i Brännögård tillverkar förpackningar i wellpapp i huvudsak till livsmedel-, hygien och tillverkningsindustri. Man är på enheten ca 160 anställda, omsätter drygt 700 miljoner kronor. Läs mer om Smurfit Kappa på

Smurfit Kappa söker nu till verksamheten i Brännögård:

Business Controller

För att fortsatt förverkliga vår utveckling av verksamheten i Brännögård, med fokus både på försäljning och på internt effektivt resursutnyttjande söker vi nu en affärsinriktad Business Controller. Du har fullt delegerat ansvar att delta i och driva aktiviteter för att infria beslutad budget och affärsplan. Syftet med uppdraget är att säkerställa uppföljning av verksamheten och enhetens måluppfyllelse enligt plan. Du förväntas bidra till att fortsätta utveckla process och metod enligt enhetens behov och utveckling. I rollen ingår även personalansvar för enhetens inköpsorganisation som består av en inköpare.

Här kommer några exempel på dina arbetsuppgifter:

· Stödjer och utvecklar Smurfits Kappas försäljningsorganisation på enheten med rätt underlag

· Finansiell analys och uppföljning inom försäljning avseende volym, pris, marginal och bidragsanalys, för- och efter kalkyler

· Säkerställer och agerar stöd för att affärsplanen utgör utgångspunkt för respektive verksamhetsområde och att beslutsfattare utvecklar en tydlig handlingsplan med aktiviteter

· Driver arbete med budgetprocessen och dess genomförande gentemot verksamhetsområdena och beslutsfattare

· Ansvarig för att organisera inventering och följa upp lagernivå av färdiga varor, Work in Progress och Råvaror. Dokumentation av och värdering av lager

· Utvecklar och säkerställer process och metod för att värdera och dokumentera avvikelser från fastlagda mål och från budget

· Kan medverka vid större förhandlingar avseende inköp med nya leverantörer

Du förväntas agera självständigt men arbetar tillsammans med enhetens olika delar och skapar ett gemensamt synsätt för uppföljningen samtidigt som du agerar bollplank, stöd och katalysator för att få saker att hända.

Vi söker dig som är ekonom och controller med industriell erfarenhet från ett kundorderstyrt tillverkande bolag med egen produktutveckling och försäljning. Du är väl insatt i de olika verksamhetsdelarna inom ett bolag och har utvecklat en starkt kommersiell förståelse för samspelet inom resultaträkningens intäkter och kostnader. Du har deltagit i upprättande av affärsplan med dokumentation och nedbrytning till olika ansvarsområden och har erfarenhet av att utveckla metod och arbetsform för att driva budgetprocessen

För att lyckas i detta i uppdraget är du starkt affärsinriktad, trygg i din kompetens och har erfarenheter som ger dig integritet såväl som förmåga att sätta dig in i processerna och se helheten. Är du dessutom en positiv person som har förmåga att ta människor, visar på högt engagemang och är resultatinriktad då är du välkommen att kontakta oss.

Smurfit Kappa kan erbjuda dig en hög grad av självständighet i denna roll, i ett företag med en god och prestigelös miljö. Du kommer att verka i en starkt affärsinriktad roll som stöd för enheten med att förvekliga sina ambitioner och affärsplaner i en bransch där vi agerar på den internationella marknaden för pappersbaserade smarta förpackningar.

Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt