Skogsbolagens lönsamhet raketökar

Skogen Q1_22

Q1-resultaten är MER än tillfredsställande för flera av skogs- och pappersbolagen.

✔️8 bolag ökar vinsten med över 100% ✔️6 bolag har en ebit-marginal över 20% ✔️ Alla ökar försäljningen

Skogs- och pappersbolagen har nu kommit med kvartalsrapporter för det första kvartalet 2022. Sammantaget kan man säga att det går väldigt bra för i stort sett alla bolag. Många har ökningar av ebit på över hundra procent jämfört med samma period i fjol.

UPM sticker ut ”negativt” förstås, på grund av strejken, men trots det så behöll de resultatet och ökade omsättningen.

Störst procentuella ökning av ebit hade Södra med en 261-procentig förbättring, detta från en nivå som första kvartalet 2021 ändå var hyggliga tio procent.

Flera bolag satsar på egen grön energitillverkning i form av vindkrafts- och solcellsparker.

Skogen Q1

Arctic Paper

Beläggningen är fortsatt väldigt hög. En oro över energipriserna gör att koncernen nu investerar i en solcellspark i polska Kostrzyn. Vidare investerar man i en anläggning för att ta till vara på överskottsvärmen från produktionen. Detta ska täcka cirka 20 procent av koncernens energibehov och minska koldioxidutsläppen med 20.000 ton per år.

 • Omsättning: 1852 (1237) mkr (+49%)
 • Ebit: 249 (85) mkr (+193%)
 • Ebit-marginal: 13% (7%)

Billerudkorsnäs

Förvärvet av USA-bolaget Verso (31:a mars) kommer att bidra positivt till koncernen. På sikt kommer tryckpapperstillverkningen i Nordamerika att konverteras till kartong och då prognostiseras ett stort tillskott för aktieägarna. Man befarar att prisökningar kommer att drabba företagets inköp men räknar med att kunna föra över dessa till prisökningar för företagets produkter.

 • Omsättning: 7397 (6520) mkr (+13%)
 • Ebit: 1189 (528) mkr (+125%)
 • Ebit-marginal: 16% (8%)

Holmen

Pappersutbudet begränsas av brist på fiber och energi. Företaget har köpt en vindkraftpark i Uppland samt startat upp en park i Blåbergsliden. Den egna skogen beräknas bidra starkt till ökade resultat i framtiden.

 • Omsättning: 5750 (4703) mkr (+22%)
 • Ebit: 1883 (849) mkr (+122%)
 • Ebit-marginal: 33% (18%)

Huhtamäki

Går fortsatt starkt i en orolig värld. Företaget investerar i solcellsparker i Kina för sina fabriker där.

 • Omsättning: 10812 (8270) mkr (+31%)
 • Ebit: 964 (738) mkr (+31%)
 • Ebit-marginal: 9% (9%)

Sappi

Sappis rapport för det första kvartalet 2022 kommer den 12 maj.

SCA

SCA är självförsörjande av förnybar energi och påverkas därför inte nämnbart av ökade energipriser.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark under perioden, drivet av en globalt hög efterfrågan på förpackningar under en längre tid. Det genomsnittliga försäljningspriset ökade i jämförelse med föregående kvartal. Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan.

 • Omsättning: 5015 (4172) mkr (+20%)
 • Ebit: 2223 (1046) mkr (+113%)
 • Ebit-marginal: 44% (25%)

Stora Enso

Försäljningsprocess inledd för fyra av fem enheter för papperstillverkning. Fokus är på tillväxt i de strategiska segmenten förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial. Undersökning pågår om möjligheterna att konvertera en outnyttjad pappersmaskin i Uleåborg till kartongtillverkning.

 • Omsättning: 28847 (23465) mkr (+23%)
 • Ebit: 4062 (1660) mkr (+145%)
 • Ebit-marginal: 14% (7%)

Sveaskog

Marknadsläget är fortsatt starkt för sågverk och massaproducenter vilket ger högre efterfrågan och stigande priser.

 • Omsättning: 1992 (1693) mkr (+18%)
 • Ebit (enligt IFRS): 481 (418) mkr (+15%)
 • Ebit-marginal: 24% (25%)

Södra

Bygger fryslager för 40 miljoner skogsplantor. Beräknar att träbaserade textilfibrer kommer att öka markant.

 • Omsättning: 8165 (5733) mkr (+42%)
 • Ebit: 1974 (547) mkr (+261%)
 • Ebit-marginal: 24% (10%)

UPM-Kymmene

Företaget drabbades av strejken under första kvartalet men trots det ökade man omsättningen. Och resultatet blev i stort sett oförändrat. Prisuppgångar på de flesta av sina varor gör att förtaget ser framåt med stora förhoppningar.

Läs också: Trots strejken – UPM ökade omsättningen och behöll vinsten

 • Omsättning: 25847 (23032) mkr (+12%)
 • Ebit: 2856 (2876) mkr (−1%)
 • Ebit-marginal: 11% (12%)

Norske Skog

Efterfrågan på tryckpapper i Europa överstiger tillgången vilket gynnat företaget. Man har sålt ett pelletsföretag i Nya Zeeland vilket bidragit med cirka 180 miljoner under tidsperioden. Konverteringen av tryckpapperstillverkning till kartongproduktion har inletts.

Läs mer: Norske Skog ställer om till förpackning för 350 miljoner euro – ger högre marginaler

 • Omsättning: 3779 (2352) mkr (+61%)
 • Ebit: 614 (204) mkr (+201%)
 • Ebit-marginal: 16% (9%)

Nordic Paper

Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog under kvartalet med en nettoomsättning om 73 miljoner kronor. Totala produktionskapaciteten ska öka med 10 procent från och med andra kvartalet 2022. Man tror på fortsatta ökningar av försäljningspriset.

 • Omsättning: 1052 (772) mkr (+36%)
 • Ebit: 202 (106) mkr (+91%)
 • Ebit-marginal: 19% (14%)

Metsä Board

Fortsatt god efterfrågan på företagets färskfiberkartong. Prisökningar på cirka 20 procent de senaste 12 månaderna påverkar positivt. Den goda efterfrågesituationen förväntas bestå under året och prisuppgångarna också. Vidare prognosticeras de förväntade valutakursförändringarna påverka företaget positivt.

 • Omsättning: 6000 (5090) mkr (+18%)
 • Ebit: 1450 (845) mkr (+72%)
 • Ebit-marginal: 24% (17%)

Ovanstående uppgifter är hämtade från respektive företags officiella kvartalsrapporter. Omvandlingskurs från euro till svenska kronor är 10,31, Nok – Sek 1,05 och Zloty – Sek 2,26.

Läs också: Gryningsräd mot massatillverkare – misstänkt kartell

Ny generation i ledningen för Horizon i Norden

IMG 0135 1800
Ämnen i artikeln: Horizon

Paul Jakobson som sålt Horizons lösningar inom efterbehandling i Sverige och Norden under lång tid lämnar nu över rodret till en ny generation.

Ny Norden-vd är Mathias Jakobson som kommer att leda teamet med sälj och service.

Jack Dahl, som länge varit på den norska marknaden tar nu steget upp och ska leda den Nordiska säljorganisationen.

Paul Jakobson, avgående Nordenchef, kommer att ta rollen som senior advisor till verksamheten.

Ämnen i artikeln: Horizon
redaktionen@branschkoll.se

Automatiserad e-handel med unik nisch av posters till salu

redaktionen@branschkoll.se

Lidl tar fram exklusiv posterkollektion

lidl 2

Tillsammans med konstnärerna Emilia Ilke och Elin PK släpper Lidl Sverige nu en exklusiv posterkollektion som illustrerar det nya varumärket Matriket.

redaktionen@branschkoll.se

Till salu: Reklamfirma i Jämtland

Omsätter 2,5 miljoner kronor.

redaktionen@branschkoll.se

Allmedia i Malmö köper en Vanguard storformatare från Marabu

Allmedia Marabu
Ämnen i artikeln: AllmediaMarabuVanguard


Allmedia i Malmö, som drivs av Jonas Rydje, växer vidare och investerar nu i en storformatsskrivare från Vanguard som levereras av Marabu.

– Det är installation i Malmö nästa vecka, säger Jonas Rydje på Allmedia till Branschkoll.

Den nya printern, VK3220T-HS som printa i format upp till 200×318 cm, gör att Allmedia ökar sitt produktionsformat för att kunna optimera produktionen.

– Nu har vi möjlighet att leverera produkter i ett stycke istället för tvådelat, säger Jonas Rydje.

Det ökade produktionsformatet gör även att man effektivisera sin produktion på övriga jobb när man lättare kan samköra och optimera utskjutningar.

Jons berättar vidare att man har ”gott att göra på alla avdelningar”.

– Vi har gjort flera stora investeringar under senaste året i Indigo och en Colorado M5W för att höja Allmedias tryck-kvalité samt för att stå väl rustade för framtiden.

Två personer ytterligare har kommit in i bolaget och idag är man åtta personer.

Ämnen i artikeln: AllmediaMarabuVanguard
redaktionen@branschkoll.se

Sandéns Security Printing köper en Fujifilm-press från Visutech

Sandens Visutech
Ämnen i artikeln: FujifilmVisutech

Sandéns Security Printing investerar i en Revoria Press PC1120. Affären meddelandes på Sign&Print-mässan i veckan.

Med den nya investeringen Revoria Press PC 1120 kan Sandéns erbjuda specialfärger såsom silver och vitt, vilket man har sett en ökad efterfrågan av från marknaden. Detta ger företaget möjlighet att leverera mer skräddarsydda tryckprodukter till sina kunder.

Det var nyligen som Visutech skrev avtal med Fujifilm om att sälja både toner- och inkjet-pressar från leverantören.

Fujifilm Revoria Press PC1120 är en digital tonerpress med möjlighet att använda specialfärger som vitt och silver.

– Vi ser en potential i att mer flexibelt kunna använda specialfärger som t.ex. vitt och silver, detta ger oss möjlighet att även erbjuda marknaden digitaltryckta specialeffekter vilket vi hoppas på och tror skall generera oss fler nya affärsmöjligheter. Den nya pressen erbjuder också en betydligt större kapacitet än vår nuvarande lösning. Dessutom ser vi såklart stor nyttan av Visutechs serviceorganisation, säger Martin Sandén, vd på Sandéns Security Printing.

Ämnen i artikeln: FujifilmVisutech
redaktionen@branschkoll.se

UPPDATERAD: Konkurs för Stockholmstryckeri

Säljs på auktion.

redaktionen@branschkoll.se

Tryckt direktreklam på väg ner – men flera aktörer ökar sina investeringarna

ODR 1800

Fungerar bra för att marknadsföra priserbjudanden.

redaktionen@branschkoll.se

Addbrand utökar sin portfölj med färgat papper

Lessebo Addbrand.jpg 1800
Ämnen i artikeln: AddbrandLessebo

Addbrand och Lessebo har skrivit ett grossistavtal gällande det färgade papperet Lessebo Colours.

Därmed blir Lessebo Colours nu tillgängligt i Norge, Danmark, Finland och Sverige via Addbrand.

– Detta upplägg gäller vår färgade pappersserie Lessebo Colours i mindre kvantiteter som understiger en pall. Större kvantiteter finns att tillgå via Lessebo Paper, säger Ebba Ingvarsson på Lessebo till Branschkoll.

Addbrand säljer grafiska produkter (både med och utan tryck) och tjänster till tryckerier, profilföretag och förpackningstillverkare i Norden, och utökar alltså nu sitt sortiment.

Lessebo Colours lanserades 2022 och är en serie färgade papper bestående av 48 nyanser.

– Vårt nya samarbete med Lessebo Paper gör att vi både kompletterar och utökar vårt produktsortiment. Samarbetet stärker vårt löfte om att förse våra kunder med hållbart och högkvalitativt premiumpapper, säger Rickard Fredlund, försäljningschef på Addbrand.

– Med Addbrands starka distributionskanaler och expertis är vi glada över att kunna erbjuda våra hållbara pappersprodukter till en bredare kundkrets över hela Norden, säger Ebba Ingvarsson.

Ämnen i artikeln: AddbrandLessebo
redaktionen@branschkoll.se

Lessebo uppmärksammas för lansering av ny färg-kollektion

Lessebo colours
Ämnen i artikeln: Lessebo

Byrån F&B Happy tog fram kampanjen som nu kan vinna Svenska Designpriset.

Ämnen i artikeln: Lessebo
redaktionen@branschkoll.se