Stockholm

Scandinavian Print Group söker Grafisk flödesspecialist/ Teknisk grafiker

Scandinavian Print Group är en tryckerikoncern med verksamheter i Sverige, Danmark, Norge och Polen. Med nästan 750 anställda och en omsättning på över en 850 miljoner, är vi en av Skandinaviens största grafiska koncerner. I Sverige driver vi varumärkena EO Grafiska, E-Print, Lenanders Grafiska och Östertälje Tryckeri och är ca 60 anställda.

Till vårt Stockholmskontor söker vi nu en Grafisk flödesspecialist/Teknisk grafiker

som ska jobba med automatisering av order och produktionsflöden, Haikom/Impleo samt till viss del flödet gällande prepress.

Vi ser gärna att du har:

  • Mycket god kännedom om grafisk produktion
  • Mycket god kunskap i Adobe Creative suite
  • Mycket god kunskap i PitStop
  • Kännedom om Haikom/Impleo eller andra web to print lösningar
  • Kunskap i Excel

Vi tror att du har tidigare erfarenhet av grafisk produktion och ser det som en utmaning att hitta smarta och effektiva lösningar. I rollen som Grafisk flödesspecialist/Teknisk grafiker behöver du både vara en lagspelare och även kunna jobba självständigt och ta egna initiativ.  Att vara lösningsorienterad och sätta kunden i första rummet är en självklarhet. Du behöver kunna kommunicera i både tal och skrift på både svenska och engelska.

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta,

Henrik Frydendahl h@lasertryk.dk eller Ronni Thing, rkt@lasertryk.dk

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt
Annons

LiTHO och Danagårds går samman

En ny ägargrupp förvärvar 100 procent av aktierna i Danagårds Grafiska. De nya ägarna består av ledningsgruppen i Danagårds Grafiska samt ägarna till nuvarande LiTHO. Peter Hjelm som idag är vd för Danagårds blir vd för den nya konstellationen.

– I fortsättningen kan vi som grafiskt företag erbjuda ett bredare och mer komplett produkt-och tjänsteutbud. Bland annat med digitaltryckning, arktryck i högkvalitativ offset, bild och dokumenthantering, storformat samt webb och IT-lösningar, framhåller Peter Hjelm

Verksamheten i LiTHO överförs till Danagårds Grafiska som samtidigt byter namn till DanagårdLiTHO, berättar Peter Hjelm för Branschkoll.

Det nya företagets verksamheter kommer att fortsätta i oförändrade former, men med en tydlig fokusering på att utnyttja varandras styrkor och hjälpa kunderna att utveckla sina affärer.

– En stor fördel är att dessa områden kan kopplas samman för att nå en större styrka än de enskilda delarna var för sig, tillägger Peter Hjelm.

Det nya bolaget väntas omsätta cirka 130 miljoner och sysselsätta cirka 65 personer. Samgåendet mellan bolagen äger rum från 1 juli 2010.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny prognos från IRM: mediemarknaden upp fem procent

IRM reviderar sin prognos för 2010 och släpper samtidigt sin prognos för 2011. Den tidigare spådda nolltillväxten för 2010 revideras upp till fem procent. 2011 spås landa på en tillväxt på 3,1 procent. Det är fram för allt TV och internet som driver på uppgången.

Man anser också att morgonpressen ska klara av att öka sina annonsintäkter. Senaste två åren har dessa sett fallande annonsintäkter  och frågan är om IRM får rätt? Den kraftiga förändringen på mediemarknaden gör att det är svårt att göra prognoser.

Dagens Media skriver mer om IRMs rapport.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Konkursstatistik för grafisk industri 1994-2007

I arbetet med att bygga upp den del av branschkoll som kommer att innehålla statistik och bakgrundsfakta om den grafisk branschen dyker jag ner i en del intressant fakta (inte alltid livsnödvändig men intressant). 

Källa: Tillväxtverket och SCB, Bearbetat av Branschkoll

(Klicka på bilden för att förstora.)

Här tex har jag på SCB hittat antalet konkurser för olika branscher. För att kunna jämföra med andra branscher har jag valt att använda begreppet ”konkursutsatthet” som innebär att jag för varje år har delat antalet konkurser med antalet aktiva företag – det beskriver alltså hur stor del av branschen som varje år har gått i konkurs.

Äldre data har jag inte kunnat få ut så detaljerat som man skulle vilja – det som du ser nedan är konkursutsatthet för den samlade grafiska branschen inklusive förlag så som det var indelat i den gamla branschindelningen (SNI 2002). År 2007 kom en helt ny indelning som har en renare uppdelning och där förlagen ligger för sig (de har ju inte längre egen produktion som förr i tiden).

Jag har jämfört grafisk bransch dels med ”Alla branscher” men också med ”Andra företagsservicefirmor” som bland annat innehåller reklambyråer.

Du ser själv att grafisk industri ligger klart högre än andra branscher – men avståndet minskar. Just nu håller jag på att uppdatera siffrorna för 2008 och 2009. Kunder till Branschkoll kommer snart att kunna ta del av materialet.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Databaser för individanpassade trycksaker

En artikel som beskriver hur man jobba med databaser för kampanjer som innehåller variabel element – sk individanpassad kommunikation. Kanaler som används kan vara trycksaker, webbsidor, sms m.m.

redaktionen@branschkoll.se
Annons
Annons
Annons
Annons