Så skyddar Lasertryk sin produktion mot Coronaviruset

(Bilder: Lasertryk)

Coronaviruset tycks dessvärre fått fäste även här i Norden och rutiner kring hygien blir allt viktigare, samtidigt som efterfrågan på handsprit ökar. Men förutom hygien – hur går det att med några enkla medel skydda sin produktion och verksamhet?

I ett Linkedin-inlägg visar Lasertryks vd Esben Mols Kabell hur de har gjort för att begränsa ett eventuellt Corona-utbrott på sitt huvudkontor i Århus, där man delat in verksamheten i nio zoner.

Det här är för att man ska kunna isolera en eventuell smittgrupp, om någon i exempelvis zon 8 blir sjuk, ja då isolerar man zon 8 och de andra zonerna kan jobba på mer eller mindre som vanligt.

Möter man någon med en annan färg på t-shirten så är det något som inte stämmer

– Jag tror inte jorden kommer gå under och jag tror inte Corona kommer förändra så mycket i praktiken, men med det sagt så är det lika bra att förberedda sig utan att för den sakens skull lägga ner verksamheten. Vi har delat in vårt huvudkontor i Århus i 9 zoner och ingen medarbetare får röra sig utanför sin zon. Vidare har vi skapat en förskjutning av skiftbytet med 5 minuter så att arbetarna inte möter varandra vid ett skiftbyte. Med dessa enkla knep skulle en eventuell smitta betyda att 5-10 procent av medarbetarna måste i karantän, istället för halva företaget. För att göra zonerna ännu tydligare har respektive zon fått sin egen färg på t-shirten, så möter man någon med ”fel” färg på t-shirten så är det något som inte stämmer, skriver Esben på Linkedin.

Samma sak har också kommunicerats på Facebook så här.

Ännu ett år med minskande klimatpåverkan för Lessebo

redaktionen@branschkoll.se

Effektsystemet: Ny branschstandard för att mäta effekt av marknadsföring

Ett stort steg mot att kunna avgöra – och jämföra – vilka kanaler och marknadsinsatser som ger bäst avkastning.

redaktionen@branschkoll.se

De upphandlar trycksaker för upp till 11 miljoner

redaktionen@branschkoll.se

Nystartat nätverk ska hjälpa företag med spårbarhetsfrågor

För alla som jobbar i värdekedjan med FSC- eller PEFC-märkta produkter.

Seose ska erbjuda expertis och rådgivning till ”virkesköpande” och ”träförädlande” företag för att säkerställa att man kommer rätt när det gäller spårbarhet och andra faktorer.

Företag som vill erbjuda produkter som är märkta med FSC och/eller PEFC behöver kunna visa att träråvaran har ett kontrollerat ursprung i certifierat skogsbruk. Men regelverket, det vill säga standarderna för spårbarhetscertifieringen uppfattas av de flesta som krångligt och svårt att tillämpa, skriver man på sin webbplats.

– Vi vet genom erfarenhet att många sitter ensamma med ansvaret för spårbarhetsfrågorna ute i industrin. Vi vill därför erbjuda expertstöd och ett nätverk av människor som också kan hjälpa varandra med tolkning av standardkrav, ”best practice” och ge varandra konkreta råd och tips på hur man kan undvika misstag och onödigt arbete, säger Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare på Seose, i ett pressmeddelande.

Seose vänder sig till alla företag i kedjan, exempelvis: avverkningsorganisationer, sågverk, massabruk, bygghandlare, snickerier, leksakstillverkare, byggnadsentreprenörer, tryckerier och etikettillverkare.

Under sommaren och hösten kommer man hålla minst fyra nätverksträffar, flera av dem digitala. Mer information om dessa träffar hittar du här.

redaktionen@branschkoll.se