Så här gick det för Brandfactory 2020

Sverre Trygg är ekonomichef på Brandfactory.
Sverre Trygg är ekonomichef på Brandfactory.

Brandfactory har skrivit bokslut för 2020 och man går ur rekonstruktionsåret med en mindre kostym, kraftigt minskade kostnader och ett positivt rörelseresultat i ryggen.

Försäljningen landade på 614 miljoner kronor och rörelseresultatet inklusive ackordseffekter landade på cirka 38 miljoner kronor för koncernen som helhet.

Branschkoll har pratat med Sverre Trygg som är ekonomichef för Brandfactory sedan december 2019.

Han berättar bland annat att Lazarus, som äger Brandfactory sedan 2019, har tillfört tio miljoner kronor i kapital för att möjliggöra viktiga satsningar under det kommande året.

Sverre Trygg har varit med och tagit bolaget genom förra årets rekonstruktion och ska nu titta framåt.

– Jag kom in i ett skede där bolaget befann sig i en rekonstruktion vilket var både annorlunda och utmanande med oerhört mycket att göra.

Bolaget är indelat i tre affärsområden. Ett av dem är Communication som primärt är tryckeriverksamhet och butikskommunikation. I ”Branding” finns exteriör och interiör skyltning, dekor, konceptutveckling och digital signage. Här är projekten ofta lite större och längre jämfört med ”Communication” där det är mer kortare projekt. Den tredje delen är Logistikverksamheten.

– Allt hänger såklart samman samtidigt som det är viktigt att vi tillåter oss att vara skickliga specialister på respektive område. Tanken är att kunden ska kunna ha en helhetsleverantör inom visuell kommunikation.

Från rekonstruktionen rakt in i Corona

Det blev en väldigt snabb rekonstruktion vilket också var målet när man gick in i den. Sverre berättar att planen redan när rekonstruktionen inleddes var att komma igenom den så snabbt som möjligt.

– Det är bra att komma genom sådana här processer snabbt för alla inblandade.

Trots att man gick ur den ena krisen och in i en annan så har man klarat av detta bra. Med hjälp av statliga stöd och anstånd så har det dels fungerat rent likviditetsmässigt. Och efter den inledande perioden kom verksamheten igång bättre under hösten.

– Under inledningen av Corona så tappade vi som mest nästan 50 procent av omsättningen men från och med september har vi gjort vinst varje månad, berättar Sverre.

2020 och framåt

För 2020 kommer man att redovisa en operativ vinst i alla bolag och samtidigt har man fått till en bättre balansräkning. Bland annat har man minskat banklånen från 165 till 5 miljoner kronor.

– Vid årsskiftet betalade vi ut ackordslikviden på 20 miljoner och samtidigt gick vi ur december med 30 miljoner på banken, vilket är glädjande och ger oss lite arbetsro och man kan bygga en framtid med de siffrorna i ryggen.

Under 2020 låg omsättningen på drygt 600 miljoner kronor men man sålde också den danska verksamheten vilket innebär att man under 2021 kommer vara ett mindre bolag.

Budget för 2021 är lagd och målet är att omsätta en bit över 500 miljoner kronor och vara lönsamt.

– På ett års sikt är målet att nå mellan tre och fem procents vinstmarginal och ha en stabil balansräkning.

Idag har Brandfactory verksamhet i Sverige och Norge. Produktionen sker i Stockholm, Linköping, Göteborg och Logistikverksamheten har sin bas i Jordbro. Totalt har Brandfactory cirka 250 personer anställda i koncernen.

Annons

Priset på plast rekordhögt

‎För den som letar efter exempel på inflation i dag är råvaror ett bra ställe att börja på. Koppar, stål, trä och plast är antingen nära eller på rekordhöga nivåer.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri startar postersajt mot nischad konsumentgrupp

Ska hjälpa föräldrar piffa till barnrummen

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenska Posterland expanderar till Tyskland

Bara ett halvår efter starten.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Posterföretag fick nästan 5 gånger mer betalt än väntat

Det svenska posterföretaget köptes upp av modeföretag.

redaktionen@branschkoll.se
Annons