Ricoh Europe visar vägen till en koldioxidneutral dokument- och informationshantering

Pressmeddelande 2011-04-04

Ricoh Europe, specialist på dokument- och informationshantering och grafisk produktion, lanserar idag ett program som hjälper företag att optimera sina dokumentflöden genom effektiv energi- och resursanvändning samtidigt som man får möjlighet att kompensera för sina relaterade koldioxidutsläpp. Programmet har certifierats av BSI (British Standards Institution).

Programmet som kallas The Sustainability Optimisation Programme finns tillgängligt som en del av Ricohs MDS-lösningar Managed Document Services. Programmet gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och den totala ägandekostnaden för mellanstora och större organisationers utskriftsmiljöer med över 30 procent. Genom klimatkompensering kan man därefter neutralisera resterande koldioxidutsläpp.

Programmet är ett ständigt pågående förbättringsarbete i fem steg. Först analyserar Ricoh företagets dokumenthantering och befintlig utrustning för att bedöma aktuell ägandekostnad och koldioxidutsläpp från pappers- och energiförbrukning. I steg två utformas en plan för hur man ska minska både kostnader och koldioxidutsläpp. Tydliga mål sätts upp och i arbetet ingår att optimera utrustning, arbetsflöde och användarnas utskriftsvanor. I steg tre verkställs planen och enheter med energibesparande inställningar som Eco Mode installeras, arbetsflöden optimeras och användare utbildas för ökad miljömedvetenhet och förståelse för hur de ska använda enheterna på ett hållbart sätt. Dessa steg minskar i genomsnitt energiförbrukningen med 36%.

Steg fyra handlar om styrning och en kontinuerlig övervakning av det aktuella koldioxidutsläppet gentemot uppsatta mål. Genom att analysera och kartlägga hur varje utskriftsenhet används kan man kan fortlöpande genomföra förbättringar för att minska koldioxidutsläppet ytterligare.

I slutfasen kompenserar man för det resterande koldioxidutsläppet. Företag kan kompensera för det oundvikliga utsläppet genom utsläppskrediter[1] som genereras via gröna energiprojekt som Ricoh valt att investera i. Resultatet blir en koldioxidneutral utskriftsmiljö.

Generali Switzerland, en del av den globala försäkrings- och finanskoncernen Generali Group som finns med på Fortunes lista över de 500 största företagen i världen, ser redan nyttan av Ricohs program. Företagets årliga utskriftsvolym på 30 miljoner sidor – motsvarande 452 ton koldioxid – kommer framöver att vara koldioxidneutral.

”Lanseringen av the Sustainability Optimisation Programme ligger rätt i tiden med tanke på det ökade trycket på företag att sänka, inte bara sina kostnader, utan också sin miljöpåverkan” säger Yuji Koyanagi Vice President Group Marketing, Ricoh Europe. Arbetsplatser förändras, de drivs av kraftfulla trender – ny teknik, förändringar i befolkningsstatistik, globalisering och annan ekonomisk utveckling – och Ricoh kan hjälpa sina kunder att hantera dessa förändringar. Hållbar resursanvändning är bara ett sätt att bli mer energieffektiv och mer miljömedveten.

Ricoh är en ledande leverantör av innovativa gröna utvecklingsprogram och för sjunde året i rad ett av företagen på Global 100-listan, en lista över de 100 mest hållbara företagen[2] i världen. Med högt uppställda mål för en hållbar energianvändning och minskade koldioxidutsläpp minskar Ricoh sin egen miljöpåverkan och hjälper sina kunder att göra likadant.

Hans Breuker, Chef på BSI, ett certifieringsorgan som levererar standarder och ledningssystem, säger: ”Slutsatsen från våra oberoende revisioner är att Ricohs metoder för analys, kontinuerlig optimering och balansering av koldioxidutsläpp från utskriftsmiljöer är transparent, har baserats på fakta och följer relevanta standarder. Ricoh har utvecklat ett unikt erbjudande till företag som vill förbättra sin energi- och resursförbrukning.”

[1] Utsläppskrediter genereras genom FN-godkända projekt för energieffektivisering i utvecklingsländer.

[2] Global 100 – listan över de 100 mest hållbara företagen i världen. Besök www.global100.org

 

Hållbarhet topp-prioriterat hos europeiska marknadschefer

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Klimatkalkylator för trycksaker – Det här är nästa steg för Climate Calc

Ämnen i artikeln: Climate Calc

Klimatkalkylatorn Climate Calc, som används av nära tio svenska tryckerier och över hundra i Europa, ska nu ta nästa steg i utvecklingen.

Ämnen i artikeln: Climate Calc
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Vill att tidskrifter ska klimat-certifieras med Climate Calc

Ämnen i artikeln: Climate Calc
Ämnen i artikeln: Climate Calc
redaktionen@branschkoll.se
Annons

3.600 kvm solceller installeras på Exaktas tak

Ämnen i artikeln: Exakta

Exakta installerar solceller på taket. Fastighetsbolaget Mileway och energiföretaget Luma Energy bygger nu en av Malmös största solcellsanläggningar på tak. Anläggningen får 3.586 kvadratmeter solceller på totalt 598 KW, skriver man i ett meddelande.

Arbetet ska vara klart i slutet av februari 2023. I samband med installationen får byggnaden också en Breeam Miljöcertifiering och man ser över energibesparande åtgärder i fastigheten.

– Att fylla våra tak med solceller är något vi arbetat mot en längre tid. Nu är vi otroligt glada för att inom kort kunna producera grön el till fastigheten, som kommer att användas i driften av vår dagliga verksamhet, ett stort steg åt rätt håll i Exakta Groups hållbarhetsstrategi, säger Håkan Larsson, vd på Exakta.

Ämnen i artikeln: Exakta
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Trycker fotoprodukter för en miljard – här berättar grundaren om strategier och utmaningar

”Det är ett digitalt spel som man måste vara bra på att spela”.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny tjänst ska öka återvinningen av grafiskt kampanjmaterial

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Viva Magenta är Pantone-färgen 2023

Viva Magneta är en lite mörkare version av Magneta som ”vibrerar av entusiasm och kroppslig styrka”, med rötter från naturen har Pantone 18-1750 sitt ursprung i den röda färgfamiljen.

Årets färg är kraftfull, det är en ny animerad röd färg som badar i ren glädje och uppmuntrar till experiment och till att uttrycka sig själv. Det är en elektrisk, gränslös nyans som står ut och välkomnar alla med en rebellisk själ, skriver Pantone i ett pressmeddelande.

Pantone menar att i den här teknologiska tiden vill vi bli inspirerade av naturen och det som är ”riktigt”, Viva Magneta har liknade röd ton som koschenill eller karmi, den färg som framställ från en vis typ av löss.

Som vanligt släpps årets färg tillsammans med en mugg – som snabbt sålde slut. Pris: 20 dollar.
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Allmedia i Malmö köper en HP Indigo

Malmöbaserade Allmedia väljer att ta nästa steg för sitt tryck med en press från HP Indigo. Man investerar i en HP Indigo 7800 med sex färgverk och det är Visutech som levererar och installerar den nya pressen i januari 2023.

– Investeringen i en HP Indigo är ett bevis på att Allmedia satsar på kvalitet i första hand och med den nya tryckpressen kan vi bredda vårt utbud till våra kunder, säger Jonas Rydje vd för Allmedia.

Man skriver i ett meddelande att med den nya pressen kan Allmedia erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 400 micron, utan att gå ner i hastighet. Med funktionen EPM (Enhanced Productivity Mode), där man trycker med CMY istället för CMYK, ökar man hastigheten från 120 ppm till 160 ppm. Dessutom till en lägre körkostnad.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny EU-lag skärper miljökraven på trycksaker som importeras

En politiskt överenskommelse som kan stärka den grafiska branschens rykte i Europa och synen på tryckta produkter.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Umpac investerar i offsetpress

Förpackningsföretaget Umpac i Umeå invester i en ny tryckpress.

Det är en Komori i format 720 x 1030 cm med vattenlackverk. Det finns möjlighet att köra UV men den funktionen har man valt att inte aktivera. I ett inlägg på Linkedin berättar man om nyheten.

– För oss är pressen ny, men den kommer senast från Göteborgstryckeriet, berättar vd Torvald Östensson för Branschkoll.

Att inte aktivera UV-enheten är av miljöskäl.

– Jo, det är av miljöskäl. Umpac lade om sin strategi 2015 och har sedan dess jobbat målmedvetet med att bidra till mindre miljöpåverkan i vår produktion, detta har också bidragit till vår tillväxt.

Det har gått bra för Umpac senaste åren och Torvald Östensson berättar mer om behov av investeringar.

– Vi har fördubblat vår omsättning under de senaste fyra åren och detta gör att vi nu behöver investera i en snabbare och effektivare produktion. Och vi kommer att investera ytterligare ett par miljoner under 2023 för att kunna nå vårt mål om en omsättning på 40 miljoner under året. 2021 var omsättningen 28 miljoner.

Tillväxt är en kombination av nya kontrakt och ökning från befintliga kunder.

– Vi levererar idag exempelvis förutom förpackningar även bipacksedlar, etiketter och wellprodukter. Sedan lagerhåller vi även produkter till våra kunder. Framtiden ser vi an med tillförsikt, avslutar Torvald.

redaktionen@branschkoll.se
Annons