Replik: Svanen har ”ständiga förbättringar” i sitt DNA

Svanen_press

Svanen_head

Anna Norberg and Anders Jacobsson at Ecolabelling Sweden responding to Laurel Brunners criticism.

Laurel Brunner skriver i en krönika att miljömärkningen Svanen ”måste anpassa sig till verkligheten”. Nu svarar Svanen att Laurel har fel fakta och att ständiga förbättringar finns i Svanens DNA. ”Vi kan försäkra Laurel Brunner om att syftet med att presentera nya kriterier gradvis är ett försök att följa med industrins utveckling”, skriver Anna Norberg and Anders Jacobsson på Svanen.

Below is the reply from Ecolabelling Sweden. You can read Laurel Brunners text here: Laurel Brunner on Eco Labels


Reply: Continuous improvements are in our ecolabels’ DNA

First, we’d like to thank Laurel Brunner for her insightful comments in her blog “Ecolabels” (Verdigris, May 2017). Some of them will be of great use in the next revision turn of the Criteria for printers when we will elaborate new tougher criteria. Continuous improvements are in our ecolabels’ DNA.

As one of the most recognized and respected ecolabels in the world for print shops we have gained our credibility by working in a way that is stated as Type 1 (ISO 14024) Ecolabel. This way of working is to ensure that an ecolabelled print shop is one of the best choices for the environment. The Nordic Swan label has a wide range of requirements for print shops, as they are elaborated from a lifecycle perspective. Shortly:  The print shop requirements focus on the printing process, paper consumption, and the paper and chemicals used by the printers.  All criteria are monitored and checked by a third part control. Applying the requirements will help the printing company to control its general environmental impact. The aim is to exploit resources as efficiently as possible and to replace substances that are harmful to health and the environment with better alternatives.

First: unfortunately some of Laurel Brunner’s comments seem to be coming from an earlier version of the criteria. The latest criteria document  is valid until June 2019, not December 2017 as Laurel Brunner wrote.  Digital print is also scoring points e.g. for printing direct to press, see also chapter 5 “Counting-up of points” (where digital printing shall gain at least 79 points).

Secondly: when we calculate the points we do it from an LCA perspective- that is why taking point for the best choice of paper is very crucial, seen from environmental point of view.

Thirdly: we definitely try to cover the waste issue in the first place by demanding a waste plan and giving points for minimizing waste, from printing paper, printing ink, ink, toner, dampening solutions, washing agents, just to mention some sources of waste.

Laurel Brunner, who is a representative for the digital print industry, writes that we are not “aware of industrial realities”. We can assure Laurel Brunner that the purpose of presenting new criteria gradually is an attempt to be updated about industry realties as well as new expertise from other sources such as from the science/or latest developments. The Ecolabel criteria are revised regularly, evaluated and re-written due to new knowledge, technical advancements, expertise and experience. Thereafter they are sent out on an open consultation.

We try to be open and nuanced to any technic that is beneficiary for environment.  So finally, we are looking forward to more insightful comments after Laurel Brunner has gone through the latest version of our requirements, as she was not taking facts from the last version of the print shops criteria. We also welcome her to take part in our next revision turn of the criteria that is due to start during autumn 2017.

– Anna Norberg, Ecolabelling Sweden

– Anders Jacobson, Ecolabelling Sweden


Read Laurel Brunners view:

The original article from Laurel Brunner and the Verdigris projekt: Laurel Brunner on Eco Labels

Tryckeri- och profilbolag tar in ny delägare

redaktionen@branschkoll.se

Tryckeri ger sina medarbetare ”björnstyrka” med exoskelett

Minskar risken för överbelastning och ökar produktiviteten.

redaktionen@branschkoll.se

Scandinavian Print Group konsoliderar i Stockholm – söker fler tryckerier att förvärva

Scandinavian Print Group (SPG) har sedan starten växt till en av de största aktörerna inom tryck i Danmark. Under varumärket Lasertryk har man kunder i hela Norden med försäljning online. I Sverige tog man för något år sedan första steget att etablera sig fysiskt genom förvärv av tre tryckerier i Stockholm.

Målet är tydligt – man ska bli ledande även på den svenska marknaden, berättar Lasse Frausig som är operativ chef för den svenska verksamheten för Branschkoll.

Sedan förvärven av E-print, Östertälje Tryckeri och EO Grafiska har man jobbat med att konsolidera de tre verksamheterna till en och samma plats – i Skarpnäck strax söder om Stockholm. Där samlar man nu de tre varumärkena och lokal produktion. Även online-försäljningen på Lasertryck.se drivs från samma kontor. Totalt jobbar 55 personer i den svenska verksamheten.

Att behålla och utveckla varumärken man förvärvar är en strategi man haft redan från start i Danmark där man de senaste tio åren gjort många förvärv. 

– Med olika brands kan vi omfamna hela marknaden, säger Lasse Frausig.

Söker Sverigechef som kan samordna försäljningen

Corona har påverkat aktiviteterna i Sverige väldigt mycket. Lasse Frausig som bor i Danmark har knappt kunnat vara på plats alls i Stockholm och trots att pandemin nu går mot sitt slut har man bestämt sig för att anställa en person i Stockholm som tar ett helhetsgrepp för den svenska verksamheten. 

– Vi söker en person som fram för allt ska samordna försäljningen i Sverige på ett bra sätt, säger Lasse Frausig.

Efter ett år av ”time out” med större investeringar är planen nu att växa vidare med nya förvärv.

– När pandemin kom pausade våra ägare Onlineprinters alla förvärv men nu finns det kapital igen för att köpa bolag. Nu ska det bli större fart på förvärven helt enkelt.

Man har både offset och en stor digitalproduktion i EOs tidigare lokaler efter sammanslagningen med E-print och Östertälje Tryckeri.

För att ge support till alla kunder runt om i Norden jobbar man med en blandning av lokal produktion och leveranser från både Danmark och från Polen där man har en ny anläggning med 300 anställda på 18.000 kvadratmeter.

När även de svenska verksamheterna nu har anslutit sig till samma ordersystem kan jobb enkelt skickas till olika produktionsenheter.

– Vi kan också vara backup för de andra tryckerierna om någon maskin går sönder eller om ett jobb måste levereras extra snabbt, säger Torbjörn Dannemann som förra året sålde EO Grafiska till SPG.

– Det blir en väldigt bred styrka när det går att skeppa jobb fram och tillbaka enkelt mellan de olika anläggningarna, säger Lasse.

EO Grafiska, som jobbar mycket med byråtjänster och IT som kopplas till kunderna, fortsätter att utveckla dessa delar. Enligt Torbjörn Dannemann har detta varit en viktig pusselbit att kunna behålla den lokala kompetensen.

– Vi har fyra personer som jobbar med detta och det är en viktig del av EOs erbjudande som vi fortsätter att utveckla lokalt, säger Torbjörn.

Förvärvsstrategin – söker tryckerier mellan 20 och 60 miljoner i omsättning

Strategin var från början att etablera sig i Stockholm genom förvärv av två eller tre tryckerier. Nu när man ska ta nästa steg tittar man primärt söder ut i Sverige.

– Vi söker mellanstora tryckerier som omsätter mellan 20 och 60 miljoner kronor, säger Lasse.

Att växa organiskt går inte längre och det viktiga vid ett förvärv är att personalen vill vara kvar och driva och utveckla verksamheten vidare även om produktionen centraliseras.

– Målet är att bli marknadsledande i Sverige via förvärv, säger Lasse.

Idag är man totalt 55 personer i Sverige och målet för 2021 är en omsättning på 130 miljoner kronor plus 40 miljoner på Lasertryck.se. 

– Än så länge är det alla typer av reklam- och informationstrycksaker men framöver kommer också etiketter och förpackningar att bli allt mer intressant, avslutar Lasse Frausig.

redaktionen@branschkoll.se

Brobygrafiska lär ut om G7-kalibrering online

Tommy Bonté som är lärare på Brobygrafiska kommer den 21 juni att hålla en öppen digital utbildning om färgkalibrering.

Det hela sker i samarbete med Idealliance och är öppet för alla att anmäla sig till utan kostnad.

Tommy Bonté är certifierad G7-expert och kommer besvara alla frågor som uppstår under seminariet.

– Målet är ju att skapa färg som är likvärdig mellan flera olika enheter, säger Tommy Bonté i en kommentar.

Mer information och registrering görs på idealliance.org.

redaktionen@branschkoll.se