Product Spotlight: Prisberäkning och offertsystem från Arifiq

Denna artikel publicerades först av Whattheythink i USA och Branschkoll publicerar den med tillstånd från Arifiq.

Den här artikeln sponsras av Arifiq Development, som en del av Whatheythinks serie ”Print Software Product Spotlight”. Som föreberedelse för artikeln har redaktörerna gjort grundlig research av både företaget och produkten. Denna Product Spotlight-artikel beskriver vad redaktörerna anser vara företagets och produktens styrkor på marknaden. arifiQ Development har faktagranskat artikeln men har inte haft någon påverkan över innehållet. 

Av Jennifer Matt

När människor utanför tryckeribranschen frågar vad som gör vår bransch unik, börjar vi ofta med att berätta om ”kundanpassad produktion”, eftersom alla jobb vi utför är unika. Processen med unika beställningar har under årens lopp utformat både vår produktion och hur vi interagerar med våra kunder. Vissa av dessa processer fungerar bra, som till exempel att kunden får välja den upplaga som passar bäst för den aktuella trycksakens användningsområde. Processer på andra områden, som till exempel kundkontakter, har sett likadana ut under alltför lång tid utan att vi tagit hänsyn till kundernas ökande behov av självbetjäning, öppen och tydlig prissättning samt kortare ledtid. För många tryckerier är offerten den centrala delen i kontakten med kunderna. Arbetsflödet hos många tryckerier med Print MIS-lösningar drivs uteslutande av offertfunktionen.

Ett full-servicesystem för offerter med kompetent och engagerad personal fungerade bra i offset- världen, där ledtiden för en produkt räknades i veckor och där ordermängderna var hanterbara. Vi lever inte i den världen längre. Vi lever i en digital värld, där ledtider räknas i dagar eller timmar, med ökande antal ordrar till lägre genomsnittligt värde. Livslängden för en trycksak blir allt kortare i takt med att digitaliseringen ställer ökande krav på ständigt uppdaterad information. Tänk på papperstidningen med sin strikta deadline, där upplagan måste gå i tryck medan nyheterna fortfarande pågår – jämfört med världen online, som varken har deadline eller pausknapp, alltid är online och alltid är uppdaterad.

Många tryckerier fortsätter arbeta som om vi levde i en värld som helt enkelt inte längre existerar. Alltför ofta har endast en eller två personer hela ansvaret för offertfunktionen på ett tryckeri – en svag punkt och en flaskhals. Vi har valt att prioritera vårt kontrollbehov över offertgivningen framför kundernas behov av snabbare ledtider, ökad självbetjäning samt öppen och tydlig prissättning. Vi vill ge kunden en skräddarsydd offert utförd av en kvalificerad medarbetare oavsett storlek och omfattning på ordern. Att hålla fast vid en process som inte längre passar in i dagens affärsklimat är kostsamt både för tryckeriet (arbetskraft) och kunden (dålig service). I oktober 2014 skrev jag en artikel med rubriken ”Every Print Job Doesn’t Deserve an Estimate”, för att förklara varför det här arbetsmönstret måste brytas. Vi måste göra det enklare för våra kunder att köpa trycksaker och samtidigt minska våra arbetskostnader (framför allt försäljnings- och administrationskostnader).

Arifiq är ett verktyg som kan hjälpa dig utveckla offertfunktionen internt. Hela idén med verktyget är att skapa offerter med ”demokratisk prissättning”, genom att göra processen enkel, snabb och exakt. För många av Arifiqs pilotanvändare har detta lett till att offerter kan ges på stående fot – under ett telefonsamtal eller ute i verksamheten – vilket gör att jobbet kan säkras direkt istället för att kunden ska behöva vänta på en offert. Den största fördelen med att utveckla offertfunktionen på detta sätt är snabbheten. Många tänker på offertgivning som en golfrunda – spelaren med den lägsta poängen vinner – men i själva verket är det ett sprintlopp; 35 % av jobben går till den som levererat den första offerten, eftersom kunden inte har tid att vänta på de andra (tid är pengar). Medan du investerar dyr arbetskraft för att skapa den perfekta offerten, har andra företag med ett verktyg som Arifiq redan lämnat sin offert och därmed ökat sina chanser för att vinna upphandlingen. Många inköpsavdelningar kräver offerter från minst tre leverantörer, men det betyder inte att de måste ta hänsyn till mer än en. Våra kunders behov och önskemål har ändrats, vårt företagsklimat har ändrats, vår inställning till i stort sett allt (inklusive offertgivning) måste anpassas till denna nya verklighet.

Om fler personer på ditt företag kan ge offerter, borde offertgivningen både bli snabbare och mer flexibel. Det här är förstås bara första steget; kundens starka önskan om självbetjäning gör att de själva borde ha tillgång till ett enkelt offertverktyg. Jag kan känna reaktionen mot den meningen medan jag skriver den – är du galen, tillåta mina kunder att själva beräkna priset? Ja. Om nu offertgivning för enkla jobb är ett sprintlopp, så borde väl det absolut bästa sättet att försäkra sig om att vinna vara att sätta prisuträkningen i händerna på kunden själv? Arifiq gör detta på två sätt: dels genom att integrera offertfunktionen i en plug-in för Indesign och dels genom att erbjuda ett API som kan integreras i din existerade kundportal för web-to-print eller din Print MIS-lösning.

Arifiq har skapat en plug-in för Indesign som gör offertgivningen till en del av designprocessen. En nyckel för att hålla trycksaken aktuell bland alla digitala alternativ, är att integrera offerten i den existerande affärsprocessen. Designbehovet kommer inte att försvinna; i själva verket har den digitala världen gjort design mer relevant än någonsin. Designers skapar innehåll för flera kanaler samtidigt och Arifiqs plug-in integrerar tryckmöjligheten där designarbetet utförs och gör det enklare att köpa trycksaker. Många tryckerier kommer att känna sig olustiga inför känslan av att förlora kontrollen, den naturliga instinkten är att vilja ha en dialog med kunden för att sälja in produkter och service. Motståndet mot att överlämna makten till kunden hindrar oss från att göra det enklare att köpa trycksaker. Kunden vill inte prata med dig inför varje beställning. Om du inte tror mig; läs den fascinerande Harvard Business Review-artikeln Why Your Customers Don’t Want to Talk to You, skriven av Matt Dixon och Lara Ponomareff.

Arifiqs lösning kan integreras i ett befintligt web-to-print-system, vilket drastiskt ökar användningen av de flesta web-to-print-lösningar som i första hand används för katalogprodukter (inte ad hoc-produkter). De flesta tryckjobb görs en gång, innehåller kundens egen grafik och en specialanpassad offert. De flesta web-to-print-system som finns idag kan hantera återkommande och fasta format, och tryck för personligt bruk – men inte den vanligaste typen av tryckjobb. Arifiq möjliggör beställningar av ad hoc-arbeten (kundanpassade inställningar, filuppladdningar samt komplett offertgivning) via självbetjäning. Arifiq kan köras som en fristående applikation för offerter och kan kombineras med Arifiqs egna MIS-moduler.

Våra kunder har ändrat sina preferenser på grund av den digitala världens överväldigande påverkan. Vår vilja att omforma och anpassa processer som varit statiska i decennier kommer att avgöra hur vi klarar att hålla oss relevanta i detta nya företagsklimat. Vi vill alla ha lojala kunder; förr mättes lojalitet i produktkvalitet och personlig kundservice, idag utgörs mer än 50 % av kundernas lojalitet av HUR PRODUKTEN SÄLJS istället för vad som säljs (köpupplevelsen har betydelse) – gör det lättare att köpa trycksaker.

För mer information om WhatTheyThink.coms Print Software Product Spotlight, kontakta Jennifer Matt, chefredaktör för Print Software på jen@whattheythink.com

Svensk översättning: Åsa Torell

Originaltext finns på: whattheythink.com

Posterföretag i konkurs

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Svenskt tryckeri säljer i Norge – och blir stor aktieägare i nya koncernen

Konsoliderar marknaden för effektiv kommunikation i print och digitala medier.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Daniel Redner till Scandraft

Ämnen i artikeln: Scandraft

Daniel Redner har lämnat Brand Factory efter tolv år. Hans nya jobb blir som säljare på Scandraft i Stockholm.

Samtidigt så kliver Lucas Fagerberg, som redan jobbar på Scandraft, också över till säljteamet i Stockholm

– Daniel är uppvuxen i den grafiska branschen och har de senaste tolv åren arbetat på Brand Factory. Lucas är en hockeykille som har arbetat på Scandraft de senaste åren och tar nu klivet till säljare. Både Daniel och Lucas kommer att ta hand om våra kunder i Stockholmsregionen och är på plats från den 15 augusti, skriver Scandraft i ett meddelande.

Scandraft är leverantör av material för bild, dekor och reklam.

Ämnen i artikeln: Scandraft
redaktionen@branschkoll.se
Annons

5 ledaregenskaper att ha med i ditt CV

Att inkludera ledarskapsförmåga på ditt CV är viktigt av flera anledningar.

För det första vill arbetsgivare veta att du har förmågan att leda och hantera projekt och team. För det andra kräver eller föredrar många jobb kandidater med ledarskapserfarenhet. Slutligen kan en lista över dina ledarskapsförmåga hjälpa dig att skilja dig från andra kandidater. Här kan man med fördel nyttja klara mallar för att förtydliga detta. Se till exempel cvmall.se

Vad är en ledarskapsförmåga egentligen?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga eftersom ledarskap kan betyda olika saker för olika människor. Generellt sett kan dock ledarskap definieras som förmågan att vägleda och motivera andra mot ett gemensamt mål. En ledare är någon som föregår med gott exempel och inspirerar andra att göra sitt bästa. För att veta vad ledaregenskaper är måste vi definiera dem. Söker du jobb som ledare, kan ett väldesignad CV-mall stärka innehållet. Behöver du inspiration? Kolla in CV-exempel

Det finns många olika ledarstilar och de bästa ledarna är de som kan anpassa sin stil till situationen. Vissa ledare är mycket direktiv och talar om för sina medarbetare exakt vad de ska göra, medan andra har en mer handfast inställning och låter sina medarbetare ta ledningen. De mest effektiva ledarna är vanligtvis de som kan hitta en balans mellan dessa två ytterligheter och anpassa sin stil efter behov.

Här kommer dock några egenskaper som är gemensamma för alla bra ledare. Här är fem av dem:

Integritet

För att vara en effektiv ledare måste man upprätthålla en hög nivå av integritet. Integritet är egenskapen att vara ärlig och ha starka moraliska principer. Det är viktigt för ledare att vara sanningsenliga och etiska i sina handlingar för att bygga upp förtroende med sina följare. En ledare som saknar integritet kommer inte att respekteras, och kan till och med ses som oärlig och opålitlig.

Vision

För att vara en effektiv ledare är det viktigt att ha en tydlig vision. En vision är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att hålla dig fokuserad och motiverad, även i svåra tider. Det kan också hjälpa till att inspirera och motivera dina teammedlemmar att uppnå fantastiska saker.

Inspiration

En av de viktigaste egenskaperna för en ledare att ha är inspiration. Inspiration kan komma från många olika saker, men den är mest kraftfull när den kommer inifrån. Ledare som är inspirerade kan motivera och inspirera dem runt omkring dem att uppnå stora saker. 

Strategi

För att vara en effektiv ledare måste man ha ett strategiskt tänk. Detta innebär att tänka framåt, sätta upp mål och komma med en plan för att uppnå dessa mål. Det räcker inte att bara reagera på situationer när de uppstår; en strategisk ledare planerar för alla möjliga resultat och vidtar åtgärder därefter. Att kunna tänka strategiskt är viktigt för alla ledare, oavsett om det är i näringslivet eller i politiken.

Taktik

För att vara en effektiv ledare måste du ha en mängd olika taktiker till ditt förfogande. Detta kan innefatta allt från att tala inför publik och nätverkande till problemlösning och delegering. För att bli framgångsrik är det viktigt att förstå vilken taktik som fungerar bäst för dig och ditt team. Dessutom måste du vara anpassningsbar och villig att byta kurs vid behov. Som ledare är det viktigt att behålla en positiv attityd och hålla sitt team motiverat.

Att skriva ett nytt CV 

Ett CV är ett dokument som beskriver dina färdigheter, erfarenheter och utbildningar så att potentiella arbetsgivare kan få veta mer om dig.

Nuförtiden fungerar inte ett CV som ser tråkigt ut. För att sticka ut från mängden är det nödvändigt att anpassa den till den utlysta tjänsten. Är det ett jobb inom den kreativa branschen? Använd en mer kreativ cv-mall. Är det ett traditionellt jobb? Se då till att välja ett traditionellt CV. Behöver du inspiration? Ta en titt på dessa CV mallar.

En bra process för att skapa ett välutformat CV:

Det första steget i att skriva ett CV är att samla in all information som du vill ha med. Det kan handla om dina kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildning och annan relevant information.

När du har samlat all din information kan du börja organisera den till ett sammanhängande dokument. Vanligtvis är CV:n indelade i fyra avsnitt: kontaktinformation, arbetslivserfarenhet, utbildning och annan relevant information. Du kan välja att organisera dessa avsnitt på det sätt som fungerar bäst för dig, men se till att det är lätt för läsaren att förstå.

När ditt CV är organiserat är det dags att börja skriva! Se till att lyfta fram dina färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för den tjänst du söker. Använd starka verb och ett koncist språk för att få ditt CV att sticka ut.

När du är klar med ditt CV ska du se till att korrekturläsa det för att se om det finns grammatiska fel och stavfel. Det är också en bra idé att låta någon annan läsa igenom det så att de kan ge dig feedback. När du har gjort nödvändiga ändringar kan du skriva ut ditt CV och skicka det till potentiella arbetsgivare!

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nu gasar inkjet – störst tillväxt inom förpackningsområdet

Ämnen i artikeln: Inkjet

✔️Förpackningsområdet driver utvecklingen ✔️Så här snabba är pressarna om fem år ✔️Minskar kompetensbristen ✔️Bläckpriserna komma sjunka

Ämnen i artikeln: Inkjet
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Robotarna tar över packningen i det automatiska lagret hos Apotea

Ämnen i artikeln: Robotar

Apoteas logistikcenter i Morgonåva sex mil utanför Uppsala är 38.000 kvadratmeter stort och invigdes 2018. Härifrån skickas varje månad en miljon paket. Under pandemin ökade efterfrågan kraftigt och för att bättre klara av de stora variationer i orderingång som förekommer över tid väljer man att automatisera med Autostore-systemet från Element Logic. Målet är att optimera sina leveransmöjligheter samt att öka effektiviteten, skriver man i ett pressmeddelande.

Funkar med både personal och robotplockare

Apotea har automatiserat delar av sina lagerprocesser med olika leverantörer genom åren och nu förbättrar man effektiviteten ytterligare. I Autostore-lösningen ingår 20.000 backar (med plats för 25 000), 30 AutoStore-robotar (R5), 4 karusellportar (där tre av dessa ska hanteras av plockrobotar). AutoStore systemet kommer också kopplas ihop med övriga zoner av automation via ett bansystem. Robotsystemet är byggt för att ytterligare kunna expanderas i framtiden och initialt beräknas den nya kapaciteten bli 800 orderrader i timmen.

Självlärande robot

Autostore är en så kallade ”goods to person”-lösning, men som funkar lika bra med personal som med den automatiska plockroboten Eoperator, som är en viktig del i den nya satsningen.

Eoperator är ett samarbete mellan Element Logic och Righthand Robotics och är en robotplockningsteknik eller robotarmslösning som plockar automatiskt 24/7. Den är utvecklad för att fungera tillsammans med Autostore för att ytterligare automatisera lagrets processer. Med hjälp av maskininlärning hittar Eoperator automatiskt det bästa sättet att hantera det föremålet som skall plockas, vilket ökar orderkapaciteten, godshanteringen och leveranstiden samt skapar en stark länk mellan Autostore och materialflödet, skriver Apotea i ett pressmeddelande.

Med pandemin lärde vi oss att vi behöver vara flexibla och ha hög maxkapacitet för att kunna parera den plötsliga efterfrågan som kan uppstå vid kriser som pandemin eller kriget i Ukraina. I början av pandemin dubblade vi vår orderingång och hade svårt att leverera enligt vårt kundlöfte. Med en Autostore ökar vi kapaciteten på den automation vi redan har på ett effektivt sätt som ger högre flexibilitet i produktionen.

Pär Svärdson, CEO på Apotea
Ämnen i artikeln: Robotar
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Cloudprinter tar in 73 miljoner i kapital

Ämnen i artikeln: Cloudprinter

Nätverket Cloudprinter.com med 170 tryckerier över hela världen ska sprida sitt API med nya pengar.

Cloudprinter.com som har sin bas i Holland och Ukraina tar in 7 miljoner euro i kapital för att växa sin globala API-plattform för tryckeritjänster. Investerare är Capital Mills, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) och en holländsk privat aktör.

2019 tog man in 3 miljoner euro och man har därmed fått in 10 miljoner euro totalt i kapital, enligt ett pressmeddelande.

Med ett nätverk av mer än 170 tryckerier tillhandahåller Cloudprinter.com lokalt tryck i över hundra länder. Produktionen sker närmare slutkunden vilket sänker både fraktkostnader och miljöpåverkan. Man lyfter också fram att kunderna slipper hantera importtullar, eftersom produkterna inte importeras.

Cloudprinter.com har för närvarande 80 anställda och med de nya pengarna strävar Cloudprinter.com efter att utöka sina försäljnings- och produktteam och behålla sin tillväxt på 300 procent under 2022.

Martina Eijer som är vd och grundare var 2018 med och pratade om API och trycksaker på Gafkoms Workflow Summit.

Ämnen i artikeln: Cloudprinter
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Ny Bingolotto-press hos Sandéns nu Fogracertifierad

Ämnen i artikeln: CanonSandéns

Sandéns Security Printing, som specialiserat sig på säkerhetstryck, har som första tryckeri med Canon Colorstream 8160 blivit certifierade enligt Fogra Digital 2022. Skrivaren är den andra installationen på den svenska marknaden och är Canons snabbaste rullskrivare. Huvuduppgiften blir att producera Bingolotter i Eslöv.

– Vi är ett säkerhetstryckeri som eftersträvar hög och jämn kvalitet och är certifierade både enligt ISO 27001 informationssäkerhet och ISO 9001 kvalitet. Därför är det även självklart för oss att testa och certifiera vår printkvalitet mot Fogra standard ISO 15311, vilket vår senaste investering Canon Colorstream 8160 klarade med högsta betyg, säger Tore Löfvendahl, produktionschef på Sandéns Security Printing i ett pressmeddelande.

Tog över Bingolotterna 2020

Sveriges föreningsliv påverkades kraftigt när människor inte kunde träffas under pandemin. För Sandéns Security Printing innebar det att produktionen av bilbingo avstannade. Samtidigt under sommaren 2020, tog tryckeriet över att producera Sveriges Bingolotter.

– Vi tänkte att pandemin kommer ebba ut och folk kommer börja träffas igen. Då insåg vi att kapaciteten i vår tidigare maskin inte räckte till. Vi valde att investera i Canon Colorstream 8160 för att komplettera den andra. Vi ökar på så vis vår kapacitet och effektivitet med Canons skrivare fortsätter Henrik Sandén.

Folkspel som driver Bingolotto har som syfte att dra in pengar till föreningar runt om i Sverige. 72 riksorganisationer och förbund runt om i hela landet har möjlighet att tjäna pengar genom att sälja lotter.

Ämnen i artikeln: CanonSandéns
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Tryckeri köper kollega – satsar på hårdband i bokbinderiet

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Elanders köper logistikbolag i UK

Elanders har den 1 juli förvärvat samtliga aktier i Bonds som är en aktör i Storbritannien inom specialtransporter och installation av avancerad teknisk utrustning. Bolaget är privatägt och omsatte ungefär 5 miljoner pund under 2021 med ”god lönsamhet”, meddelar Elanders i pressmeddelande.

I linje med Elanders strategi att satsa och växa inom Life Cycle Management har Elanders idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i logistikföretaget Bonds World Wide Holdings Limited. Bonds är beläget i Birmingham och är en stor aktör inom specialtransporter och installationer av teknisk utrustning i Storbritannien. Bonds erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive montering och installation av avancerad teknisk utrustning. De erbjuder detta för bolag aktiva inom IT-branschen och ITAD (IT Asset Disposition), såväl som medicinteknik samt detaljhandeln.

Genom förvärvet kommer Elanders att kunna erbjuda unika lösningar för specialtransporter samt installation och återtag av avancerad teknisk utrustning. Förvärvet är också ett steg i att öka andelen värdeskapande tjänster, särskilt till kunder inom Electronics och Healthcare & Life Science. Bonds kommer att ingå i affärsområdet Supply Chain Solutions och vara ett dotterföretag till Elanders underkoncern LGI. 

”Vi är övertygade om att vi kommer att arbeta nära och ha ett bra samarbete med teamet på Bonds, eftersom vi delar samma passion för värdeskapande logistiklösningar. Förvärvet av Bonds kommer att ytterligare stärka Elanders internationella fotavtryck och kompletterar den befintliga verksamheten i Storbritannien väl ”, säger Bernd Schwenger, ansvarig för LGI. 

Bonds kommer att konsolideras i Elanders-koncernen från och med den 1 juli 2022. Köpeskillingen uppgår till cirka 5 MGBP på skuldfri basis, om IFRS 16-effekter exkluderas från nettoskulden. Merparten av köpeskillingen kommer att regleras under tredje kvartalet. Förvärvet finansieras genom befintliga kreditramar och förvärvskostnaderna beräknas uppgå till mindre än 2 MSEK.

redaktionen@branschkoll.se
Annons
[esi bk-get-single-ad group_id="2165" cache="public" ttl="0"] [esi bk-get-single-ad group_id="2167" cache="public" ttl="0"]
[esi bk-get-single-ad group_id="2168" cache="public" ttl="0"]