Polynex ansöker om 10 miljoner för att göra nedbrytbar plast av restprodukter

Marcus Elmer och Maria Edvardsson på Polynex.
Marcus Elmer och Maria Edvardsson på Polynex. Polynex

Det Karlstadsbaserade företaget Polynex har en vision om att bli först i världen med att producera plast, PHA, av restprodukter från pappersindustrin såsom avloppsslam och liknande.

Polynex ingår i ett konsortium av företag där de andra är RISE, Karlstad Universitet, StoraEnso, Swedjam, Tepro, Finecell, Bioextrax och Paper Province. Man har nu ansökt om ett projektstöd från Energimyndigheten om 10 miljoner kronor.

Marcus Elmer, vd på Polynex, vad ska ni använda pengarna till?

– Projektstödspengarna ska användas till att koppla ihop hela värdekedjan och sätta samman den stora kompetens som idag finns utspridd på flera aktörer i Sverige. När projektet är slut om två år kommer vi både att ha prototyper, material och ett investeringsunderlag för en fullskaleanläggning.

Ni säger att plasten ska vara nedbrytbar i en hemkompost, hur lång tid tar det för exempelvis en 33 cl plastflaska att brytas ned?

– Projektet kommer att utvärdera den exakta tiden, men PHA bryts ner mycket snabbt i en kompost.

Är materialet även återvinningsbart? I Site Zero tänker jag mig

– Så länge materialet inte har utsatts för mikrober så går det att återanvända och forma på nytt, avslutar Marcus Elmer.

Polynex är även omskrivna hos Paper Province.

Annons

VHS-avtalet förlängs ytterligare ett år

Det statliga ramavtalet för tryckeritjänster som är upphandlat av VHS (därför kallat VHS-avtalet i branschen) kommer att förlängas ytterligare ett år och löper fram till slutet av 2011.

– Förberedelser för ett nytt ramavtal har påbörjats och jag kommer att göra uppföljningar på ramavtalet genom kund- och leverantörsenkäter under hösten, säger avtalsansvarig Maritha Nergell till Branschkoll.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

VHS-avtalet flyttas från VHS

Under hösten eller allra senast den 1 januari 2011 kommer Kammarkollegiet att vara ansvarig för det statliga ramavtalet för tryckeritjänster.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Delårsrapport från Intellecta: Effekttryck är framtiden för tryck

– Intellecta effektiviserar sig till vinst

Intellectas senaste delårsrapport visar att koncernen minskar sin omsättning jämfört med samma kvartal förra året – samtidigt som rörelseresultatet ökar till 20,3 (15,0) MSEK.

– Vi har varit väldigt duktiga på att effektivisera och på att få ut mer av den befintliga personalen, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef i en video-kommentar till rapporten.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Pappersprishöjningarna i England

PrintWeek frågade tryckerier i England om hur papperspriset på bestruket papper har förändrats de senaste 12 månaderna och

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sprid trycksakens lovord på Twitter

Branschkoll föreslår twitter-taggen #powerofprint

Branschkoll – omvärldsbevakningstjänsten för den grafiska branschen – föreslår att alla som gillar trycksaker hjälper till att sprida dess styrkor på Twitter genom att använda taggen #powerofprint på twitter.

Kan vi sprida goda exempel på trycksaker som gjort skillnad – hjälpt marknadsförare och informatörer att nå ut bättre – så stärker vi trycksaken i den allt mer komplexa mixen av olika kanaler som finns tillgängliga för den som vill nå ut med ett budskap.

Gör så här:

Om du själv twittrar – och hittar något intressant case där trycksaken har använts på ett lyckat sätt – använd taggen #powerofprint. Retweeta gärna och lägg till taggen om den saknas.

Om du bara vill använda det här som en inspirationskälla – sök efter #powerofprint på twitter.com.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

V-TAB köper VTT Grafiska i Vimmerby

redaktionen@branschkoll.se
Annons

PAR säljer sin broker-verksamhet till Logica

Avdelningen inom PAR, som erbjuder tryckrutiner och informationslogistik, omsatte 30 miljoner med nio anställda. Den första maj gick både kunder och anställda över till Logica.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Minskat antal konkurser

Färsk konkursstatistik visar att företagskonkurserna fortsätter att minska i snabb takt. I april månad sjönk konkurserna med 25 procent – informations- och kommunikationsbranschen följer samma trend.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Done ökade försäljningen med 20 procent

DONE Management & Systems redovisar en försäljning för årets första kvartal om 25,7 (21,4) MSEK, vilket innebär en tillväxt på 20 procent.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Intellecta investerar i prepress från Heidelberg

Intellecta Infolog och Ekotryckredners gör gemensam sak när man investerar i prepressflöde från Heidelberg, skriver Heidelberg på sin hemsida.

redaktionen@branschkoll.se
Annons