Papperskretsen och Pressretur avvecklas

I samband med att ansvaret för insamling av returtidningar flyttas över på kommunerna så avvecklas Papperskretsen och Pressretur.

I linje med regeringens beslut att avskaffa Producentansvaret för returpapper, det vill säga tidningspapper, från 1 januari 2022 kommer Papperskretsen och Pressretur att avvecklas efter 31 december 2021.

FTIs insamlingsstationer kommer att finnas kvar på de platser där man skrivit avtal med kommunen.

Pressretur AB har organiserat och ansvarat för landets insamling av returtidningar och andra trycksaker på tidningspapper sedan 1994 inom ramen för det producentansvar som då började gälla. Basen i Pressreturs insamlingssystem har varit FTI:s Återvinningsstationer (”ÅVS:er”). Regeringen beslutade i december 2020 att avskaffa producentansvaret för returtidningar från och med den 1 januari 2022.

Papperskretsen har under många år existerat som ett forum och en webb-plats för frågor som rör landets insamling av returpapper. Bakom Papperskretsen står bland annat landets producenter av tidningspapper, TU Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen.

Volymen tidningspapper har minskat stadigt sedan rekordåret 2007, idag kvarstår cirka 25% av den volymen. Trenden är fortsatt vikande, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Kommunernas ansvar

Varje enskild kommun bestämmer nu hur insamlingen av returpapper ska organiseras inom kommungränserna och har också det fulla ansvaret för att informera invånarna om respektive lösnings utformning.

Enligt Pressretur kommer många kommuner att fortsätta insamlingen precis som vanligt, till exempel via någon av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (”FTI:s”) ca 5.000 återvinningsstationer runt om i landet. De kommuner som fortsätter med ÅVS:er har valt att teckna egna avtal med FTI från och med 1 januari 2022.

På ftiab.se ska fortsatt finnas svar frågor som rör ÅVS:er städning, fulla behållare eller annat som rör återvinningen.

Annons

Elanders Fälth & Hässler skapar ny mötesplats på Bokmässan

Ämnen i artikeln: ElandersFälth & Hässler

I ett brett samarbete mellan flera olika aktörer skapas i år en ny kreativ mötesplats på Bokmässan. Molnet blir en idéverkstad där spännande samtal, föreläsningar och workshops ska inspirera till nya visioner och koncept i det ständigt föränderliga medielandskapet skriver Svenska Mässan i ett pressmeddelande.

För att inspirera till nytänkande skapas i år Molnet – ett forum på Bokmässan, 500 kvm stort. Molnet tar avstamp framförallt i den grafiska industrin och vänder sig till alla aktörer som är i behov av förnyelse, och som vill hitta nya samarbeten för att kunna växa och utvecklas. Intressanta och initierade samtal, föreläsningar, workshops, läshörnor, utställningar och café kommer att fungera som bränsle i denna kreativa process. Föreläsningarna är öppna för alla mässbesökare.
– Vi vill skapa ett kunskaps- och idéforum för Bokmässans aktörer och besökare och ser detta som en viktig långsiktig satsning, säger Anders Ekberg på Elanders Fälth & Hässler, en av flera samarbetspartner kring Molnet.

Molnet är ett samarbete mellan bl a Bokmässan, Elanders Fälth & Hässler och Designboost.

Ämnen i artikeln: ElandersFälth & Hässler
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Skönhetssajten Improveme blir magasin

Magasinet ska ges ut 4-12 gånger per år och första numret är planerat till hösten skriver Dagens Media.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Reklaminvesteringarna mot toppår

Reklaminvesteringarna går mot ett toppår och tv är största vinnaren när investeringarna rusar skriver Dagens Industri. Experter tror att den starka konjunkturen kommer att ta reklaminvesteringarna till nya toppnivåer under 2011. Även tryckt direktreklam ökar kraftigt.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Printworks i två nya avtal om kommunikations- produktion

Ämnen i artikeln: Printworks
Ämnen i artikeln: Printworks
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Finska pappersindustrin i strejk

Ämnen i artikeln: Papper
Ämnen i artikeln: Papper
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Kampen om returpapperet hårdnar

För en vecka sedan höjde insamlingsbolaget Pressretur ersättningen till de bolag som samlar in papper eftersom man vill motverka uppkomsten av andra insamlare. Och nu blossar det upp en debatt om vem som har rätt att samla in papperet. I slutändan blir resultatet högre priser på papper.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Föfab vann rättegång om turordning

Ämnen i artikeln: Föfab

Bokbinderiet Föfab Företags & Föreningsservice har vunnit en rättegång med GS-facket angående en uppsägning av en falsare. De två som stod före i turordningen hade nedsatt arbetsförmåga och gick på lönebidrag och skulle därför räknas bort från turordningsreglerna. Föfab angås detta och Arbetsdomstolen höll med.

Ämnen i artikeln: Föfab
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Android och Iphone lika stora

Ämnen i artikeln: AndroidIphone

Smartphone-innehavet växer för närvarande kraftigt i Sverige. Iphone har hittills varit den mest populära smarta mobilen på den svenska marknaden, men under första kvartalet 2011 har antalet Android-användare kommit ikapp antalet Iphone-användare.

  • 13 procent av svenskarna (15-74 år) nu äger en mobil med Android-operativsystem vilket är ca 900 000 svenskar
  • De senaste sex månaderna har Android växt med 68 procent.
  • Android är nu ikapp den tidigare marknadsledaren Iphone på smartphone-marknaden
  • Iphone-innehavarna har ”bara” ökat med 34 procent under det senaste halvåret.
  • Mediavision skattar det sammanlagda värdet av mobil-applikationer till 100 miljoner för helåret 2010.
– Android-mobilernas starka utveckling kan tillskrivas ett breddat utbud av mobiler i olika prisklasser säger Ingrid Salomonsson, analytiker på Mediavision, och fortsätter: Nyttjandet av innehållstjänster, såsom mobil-TV-tittande, att ladda hem appar, läsa mail och lyssna på musik, är däremot fortsatt vanligare bland Iphone-ägare än bland Android-ägare.

Källa: Mediavision

Ämnen i artikeln: AndroidIphone
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Momsåterbetalningen lyfte Intellecta kraftigt

Ämnen i artikeln: Graphic ProcédéIntellecta

Räknar man bort den återbetalda momsen så landar resultatet på 15,8 (20,3) miljoner kronor vilket är en klar försvagning från föregående år.

Se en videokommentar av koncernchef Richard Ohlsson.

Ämnen i artikeln: Graphic ProcédéIntellecta
redaktionen@branschkoll.se
Annons

Konkursnivån fortsatt låg

Ämnen i artikeln: Konkursstatistik

För andra månaden i följd sjönk antalet företagskonkurser. Under april gick totalt 462 företag i konkurs, vilket motsvarar en minskning med 7 procent jämfört med samma månad föregående år. Den grafiska branschen och förlagen

Ämnen i artikeln: Konkursstatistik
redaktionen@branschkoll.se
Annons