Göteborg

Österbergs Förpackningsmaskiner söker vd

Som verkställande direktör för Österbergs Förpackningsmaskiner har du det fullt ut delegerade ansvaret att driva och utveckla bolaget vidare inom branschen för hantering av emballage. Samtliga förpackningsmaskiner utvecklas och tillverkas enligt en kundorderstyrd process och varje maskin är en kundunik lösning. Bolaget står inför en expansion som kommer att kräva ökad kontroll på interna flöden, processer och leveranskrav. Det blir din uppgift, i rollen som VD, att säkerställa att organisationen förbereds på och internt blir redo för en tillväxtresa som skall klara av volymökning. Vd rapporterar till styrelsen och har ett ledningsteam som består av fyra personer. Huvudsakliga ansvarsområden för uppdraget som VD är följande:

  • Leda och utveckla bolaget och organisationen
  • Produktion och finansiell utveckling
  • Driva kundnöjdhet avseende kvalitet och leverans
  • Utveckla processorienterat arbetssätt för ökad effektivitet
  • Driva bearbetningen av olika inköpskanaler i form av sourcing
  • Utveckla teamwork
  • Säkerhet och miljö

Den vi söker

För detta uppdrag söker vi dig med gedigen produktions- och tillverkande erfarenhet. Du har minst fem års ledningserfarenhet med fullt ut delegerat P&L-ansvar. I grunden har du en ingenjörsutbildning från högskola eller Universitet. Då bolaget står inför expansion med krav på kapacitetsökning kommer det att ställas ökade krav på process- och flödesorientering, kvalitetssäkring och leveransprecision. Har du erfarenhet av verksamhetsutveckling, LEAN och processtyrning är det meriterande. Har du dessutom varit verksam inom projektstyrd organisation är det mycket värdefullt.

Som person är du drivande och starkt målfokuserad. Du har förmåga att kommunicera visioner, skapar förtroende genom din kunskap och dina erfarenheter. Uppdraget ställer krav på utveckling av arbetssätt och det ställer höga förväntningar på din sociala och kommunikativa förmåga som förändringsledare.

Läs mer här: Länk till originalannons alternativt annonsörens sajt
Annons