Orädd entreprenör ökar tryckvolymen med marknadsportal

BjäreGrafiska

Bo Andersson på Bjäre Grafiska och John Andersson från Primotek tittar på resultatet från den automatiserade produktionen som byggts upp under de senaste åren med hjälp av marknadsportalen HaiKom.

För Bo Andersson på det lilla grafiska företaget Bjäre Grafiska i Helsingborg är inget omöjligt. Han har under de senaste åren satt ihop en tjänsteportfölj som många större företag vill, men inte klarar av att få till stånd.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Med en marknadsportal från HaiKom och en nyinstallerad digital tryckpress från Xerox kommer tremannaföretaget under 2014 att öka omsättningen från tre till nästan fem miljoner kronor.

Bo Andersson driver tillsammans med sin fru och dotter familjeföretaget Bjäre Grafiska som fram till för några år sedan levde på originalframställning och tryck för ett litet antal lokala och återkommande kunder.

– Vi hade några stora kunder här på gatan och gjorde allt för dem, både original och tryck, vilket räckte för att verksamheten skulle gå runt med två personer, berättar Bo Andersson som är vd på företaget.

För något år sedan kom dottern Lovisa in i verksamheten och tanken var att hon skulle jobba som säljare. Samtidigt vann man en upphandling från Ängelholms kommun och snabbt förvandlades de få kunderna till hundratals beställare. Antalet jobb sköt i höjden och de digitala tryckvolymerna ökade. Lovisa fick jobba i produktionen istället för som säljare.

– Det var Ängelholms kommun som satte igång allt när de upphandlade tryck som skulle beställas i ett verktyg på nätet och levereras så snabbt som på 24 timmar, berättar Bo Andersson.

Man behövde snabbt hitta ett verktyg med stöd för mallbaserad produktion. Utgångspunkten var enkelhet och ett lågt pris.

– Vi såg det bara som en kostnad i det läget men vi förstod snabbt att det fanns helt andra värden som kunde skapas, berättar Bo.

Man investerade i marknadsportalen HaiKom från Primotek och upptäckte ganska omgående att det gick att göra oerhört mycket mer än att bara ta emot beställningar på enkla trycksaker. Allt eftersom man började jobba med HaiKom kom man på nya sätt att jobba som varken de själva eller leverantören tänkt på i första skedet.

– Det gäller att vara envis och lära sig alla delar av verktyget och samtidigt förstå hur det kan hjälpa kunden. Det finns unika möjligheter hos varje kund och även om verktyget är standardiserat går det att göra väldigt mycket kundanpassningar.

Flera av kunderna är kedjor med butiker och återförsäljare där den centrala ägaren beslutar om att använda Bjäre Grafiskas marknadsportal. En stor utmaning är att få igång alla användare ute i landet att börja använda verktyget. Det är lätt att de fortsätter jobba i gamla fotspår och i denna process hjälper Bjäre Grafiska till och är ett stöd till kunden.

– Det ligger i bådas intresse att så många som möjligt kommer in i sättet att jobba. Det blir effektivare för kunden och vi får fler tryckjobb, säger Bo.

Automatisering ger tid till utveckling

Med bara tre personer gäller det att automatisera alla moment så långt som möjligt för att skapa tillräcklig volym och lönsamhet i maskinparken.

Ett exempel är ett större jobb som totalt krävde två veckors administrativt jobb som tidigare gjorts manuellt. Denna del går att automatisera till hundra procent med HaiKom och programvaran Process manager som integrerar marknadsportalen med tryckpressen.

– Många jobbar fortfarande manuellt i många delar men kan man frigöra tid på det här sättet så kan vi utveckla nya kunder istället. Samtidigt ökar säkerheten i leveransen dramatiskt.

Fram till för ett år sedan var Bos heltidssyssla att montera bilder, ändra i texter och andra originaltjänster. Nu gör kunderna jobbet själva i mallarna och enligt Bo är kunderna utan tvekan nöjda med det nya arbetssättet.

– De upplever att de får bättre service trots att de gör mer själv. Att ha möjlighet att ändra i sista minuten är guld värt för kunden, säger Bo.

BjäreGrafiska2

Bo Andersson sköter själv marknadsportalen och de automatiserade arbetsflödena.

Pålitlig och lokal

Trots att man är en liten aktör har man under många år lyckats bygga upp en tillit så att kunderna känner sig säkra med Bjäre Grafiska som leverantör.

– Vi har en tradition av att alltid lösa alla uppgifter och det har kunderna lärt sig med tiden, säger Bo.

I somras fick vi en order på 20.000 pärmar med distribution till hela Europa. Jobbet var egentligen alldeles för stort för oss men med hjälp av automatisering och att vi kunde köra tryckpressen sex dagar i veckan utan problem gjorde att vi klarade av det och kunden litade på att vi skulle klara leveransen.

Med marknadsportalen så ökar dessutom både säkerhet och kvalitet när kunderna kan se exakt vad som ska tryckas.

Primotek som leverantör är en del av det förtroende man har byggt upp hos kunderna. En liten aktör behöver leverantörer som snabbt hjälper till att lösa problem när det behövs menar Bo.

– Det är en otrolig resa som vi har gjort på bara tre år, säger Bo Andersson om relationen till Primotek. Ni sa att det skulle bli tuffa tre inkörningsmånader med den nya maskinen men jag tycker det har fungerat bättre än vad ni sa, säger Bo med ett leende.

– Jag är trygg i att det fungerar och vet att jag kan leverera till min kund.

Nästa steg

Men mycket jobb återstår för att man ska kunna fortsätta öka utan nya större investeringar. Det handlar om att koppla in fler kunder i marknadsportalen och automatisera ännu större delar av kedjan.

Man ska också utvecklas inom nya områden som till exempel förpackningar och där finns redan projekt på gång. När det gäller försäljning jobbar man precis som vanligt – att få göra fler saker för sina befintliga kunder.

– Det är enkelt eftersom vi är så få, det är jag själv som direkt påverkas av mina egna beslut och dem kan jag ta snabbt, säger Bo.

Han startade sitt första grafiska företag i mitten av 70-talet och har sedan gått hela vägen via reproföretag till att slutligen landa som en aktör som förser sina kunder med verktyg för att effektivt skapa och hantera tryckt marknadskommunikation. Och framtiden ser ljus ut.

– Vi skulle ju pensionera oss för några år sedan, men det är väldigt roligt just nu så än tänker vi inte lägga av, avslutar Bo Andersson.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Emballator stor-investerar i ny tryckpress

Investerar 60 miljoner kronor i Ulricehamn och nu leter man efter fler företag att förvärva ute i Europa.

redaktionen@branschkoll.se

Startup tillverkar helt nedbrytbart förpackningsmaterial av svamp – flera stora varumärken bland kunderna

redaktionen@branschkoll.se

Lyckad ”flexo switch” för tryckeri med ny digital etikettpress från Durst

Även större upplagor etiketter ska nu tryckas digitalt.

redaktionen@branschkoll.se

Ny teknik för etikettryck ska helt eliminera materialspillet

redaktionen@branschkoll.se