Storaffär: Lasertryk går ihop med Onlineprinters

Danska Lasertryk går samman med tyska Onlineprinters vilket innebär att ett av de stora europeiska online-tryckerierna för första gången får fäste på den skandinaviska marknaden.

– Vi går samman med tyska Diedruckerei och engelska Solopress och skapar ett av Europas största onlinetryckerier med 800.000 kunder i 30 länder, säger Esben Mols Kabell när han bekräftar affären för Branschkoll.

Esben Mols Kabell och Anders Gønborg kommer att fortsätta leda verksamheten i Skandinavien. I ett mail till Branschkoll skriver Anders Gønborg (delägare tillsammans med Esben) att rykten om att arbetsplatser ska flyttas till Tyskland och att Esben och Anders ska sluta är ”direkt felaktiga”.

– Vi är ett danskt tryckeri och vi har inga planer på att flytta produktionen till Tyskland.

– Under 10 till 15 år har vi sett konsolidering innanför landets gränser men nu sker det tvärs över hela Europa och det är denna utveckling vi nu blir en del av.

I ett pressmeddelande som kom senare under måndagen säger man att:

  • Affären görs för att man med storlek får bättre inköpspriser och ett bredare utbud = lägre priser och mer försäljning.
  • Affären görs den första januari 2018
  • Enligt egna uppgifter får man 2 miljarder danska kronor i omsättning totalt och 1.300 anställda.
  • Man såg det som nödvändigt att ingå i en större europeisk koncern för att framtidssäkra verksamheten.

Lasertryk blir enligt uppgift delägare i den nya koncernen och strategin för den Skandinaviska marknaden är oförändrad enligt Esben Mols Kabell. ”Tillväxt via förvärv, teknisk utveckling och organisk tillväxt via låga priser och utökat produktsortiment”.

Onlineprinters säljer trycksaker under varumärket Diedruckerei.de i Tyskland och i England köpte man för något år sedan Solopress. På 30 marknader över hela Europa, bland annat i Sverige, finns man med varumärket Onlineprinters.

– Vi vill få ännu mer kraft bakom vår whitelabel-lösning och Brandcentral (företagsanpassad marknadsportal för trycksaker) och det får vi nu med en gemensam europeisk produktionsplattform, säger Esben Mols Kabell till Branschkoll.

Före affären hade Onlineprinters 900 anställda.

Branschkoll växer med nytt bevakningsområde

Idag lanserar Branschkoll sin senaste satsning – “Pack & Etikett” – omvärldsbevakning för branscherna förpackning och etikett.

redaktionen@branschkoll.se

Packnorth: Tre förpackningstrender från Afry

redaktionen@branschkoll.se

Rapport från en digital förpackningsmässa

redaktionen@branschkoll.se

Kraftliner-priset går upp

redaktionen@branschkoll.se